تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

قیمت زانو جوشی

Ξ قیمت زانو جوشی ایران اتصال

تاریخ به روز رسانی :-8:55
کدشرحقیمتسایزبرندردهنوعمحل بارگیری
1زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس1 1/2ایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
2زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس2 1/2ایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
3زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس1 1/4ایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
4زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس 3/4ایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
5زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس1اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
6زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس 1/2ایران اتصال40درزدار90 درجهبنگاه تهران
7زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس10اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
8زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس12اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
9زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس14اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
10زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس16اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
11زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس2اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
12زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس3اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
13زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس4اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
14زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس5اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
15زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس6اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران


Ξ قیمت زانو جوشی بنکن

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:54
کدشرحقیمتسایزبرندردهنوعمحل بارگیری
1زانو جوشی بنکن مانسمان 41,0001 1/2بنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
2زانو جوشی بنکن مانسمان69,0001 1/2بنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
3زانو جوشی بنکن مانسمان 230,0002 1/2بنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
4زانو جوشی بنکن مانسمان160,0002 1/2بنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
5زانو جوشی بنکن مانسمان 53,0001 1/4بنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
6زانو جوشی بنکن مانسمان28,0001 1/4بنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
7زانو جوشی بنکن مانسمان 17,0003/4اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
8زانو جوشی بنکن مانسمان28,0003/4اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
9زانو جوشی بنکن مانسمان 33,0001اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
10زانو جوشی بنکن مانسمان20,0001اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
11زانو جوشی بنکن مانسمان 22,0001/2اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
12زانو جوشی بنکن مانسمان13,0001/2اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
13زانو جوشی بنکن مانسمان 63,0002 اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
14زانو جوشی بنکن مانسمان110,0002 اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
15زانو جوشی بنکن مانسمان 210,0003 اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
16زانو جوشی بنکن مانسمان320,0003 اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
17زانو جوشی بنکن مانسمان 600,0004 اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
18زانو جوشی بنکن مانسمان390,0004 اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
19زانو جوشی بنکن مانسمان 1,050,0005 اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
20زانو جوشی بنکن مانسمان680,0005 اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
21زانو جوشی بنکن مانسمان 1,450,0006 اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
22زانو جوشی بنکن مانسمان950,0006 اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
23زانو جوشی بنکن مانسمان 1,850,0008 اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
24زانو جوشی بنکن مانسمان2,800,0008 اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
25زانو جوشی بنکن مانسمان 3,200,00010اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
26زانو جوشی بنکن مانسمان5,500,00010اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
27زانو جوشی بنکن مانسمان تماس12بنکن40مانیسمان 90 درجهکارخانه
28زانو جوشی بنکن مانسمانتماس12بنکن40مانیسمان 45 درجهکارخانه
29زانو جوشی بنکن مانسمان تماس4بنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
30زانو جوشی بنکن مانسمانتماس4بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
31زانو جوشی بنکن مانسمان تماس5بنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
32زانو جوشی بنکن مانسمانتماس5بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
33زانو جوشی بنکن مانسمان تماس6بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
34زانو جوشی بنکن مانسمانتماس6بنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
35زانو جوشی بنکن مانسمان تماس8بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
36زانو جوشی بنکن مانسمانتماس8بنکن80مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
37زانو جوشی بنکن مانسمان تماس10بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران


زانو جوشی چیست؟

زانو جوشی فولادی کاربرد زیادی در اتصالات لوله کشی گاز دارد. زانو جوشی با نام زانو جوشی آهنی ، زانو جوشی فولادی و زانو کربن استیل نیز معروف میباشد. زانو جوشی از نظر متریال و روش تولید، به ۲ نوع زانو جوشی درزدار و زانو جوشی مانیسمان تقسیم می گردد. آریا جام تولید کننده زانو درزدار سرد و گرم و زانو مانیسمان گرم می باشد. موارد کاربرد زانو جوشی، برای تغییر جهت لوله گاز از زانو استفاده می شود. با توجه به میزان تغییر در مسیر لوله کشی، از زاویه مختلف استفاده می کنیم.

قیمت زانو جوشی

زانو جوشی ۴۵ درجه ، برای تغییر جهت در یک مسیر لوله کشی گاز، از زانو آهنی ۴۵ درجه  استفاده می کنیم. زانو جوشی 45 درجه جوشی درزدار و مانیسمان ، زانو جوشی گازی 45 درجه، زانو جوشی ۹۰ درجه جوشی، برای تغییر جهت همراه با تغییر شعاع در مسیر لوله کشی ، از زانو جوشی ۹۰ درجه جوشی استفاده می کنیم. زانو جوشی 90 درجه جوشی درزدار، زانو جوشی 90 درجه، زانو ۱۸۰ درجه، زانو جوشی گازی 180 درجه، زانو جوشی درزدار و مانیسمان، زانوجوشی ۱۸۰ درجه، جهت U کردن یا اصطلاحا دور زدن ۱۸۰ درجه لوله استفاده می گردد. بیشترین کاربرد زانو جوشی در U اتصال قبل از شیرهای قطع کن می باشد. در بیان ساده زانو جوشی مانند دو زانوی متصل به هم می باشد.

 

قیمت زانو جوشی

اتصالات گاز آریا ، موفق به ارائه پایین ترین قیمت زانو جوشی فولادی در سطح بازار ایران شده است. ارزانترین زانو جوشی در کل کشور با برند آریا شناخته شده اند. قیمت درج شده در مشخصات زانو جوشی بدون احتساب تخفیف می باشد. لذا با توجه به میزان خرید شما، تخفیف نیز اعمال خواهد شد.

دو عامل دلیل ارزان بودن قیمت زانو جوشی این شرکت می باشد:کاهش هزینه سربار و قدرالسهم هر قطعه با تیراژ تولید بسیار بالا، استفاده از اتوماسیون و کم کردن بسیار جدی ضایعات در کار، همین ۲ عامل باعث پایین آمدن قیمت دقیق زانو جوشی و دیگر اتصالات گازی آریا شد، این شرکت با کیفیت ترین اتصالات گازی را با قیمت رقابتی عرضه می کند. برای اثبات کیفیت بالای محصولات ما به نتایج آزمون و تست محصولات در منو سایت مراجعه نمایید. با خرید مستقیم از تولید کننده زانو جوشی آریا، علاوه بر صرفه جویی در هزینه، از استاندارد بودن اتصالات مطمئن خواهید بود.

راهنمای خرید زانو جوشی

کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی زانو جوشی اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت جمع آوری کرده اند.

اتصالات گاز آریا تولید کننده زانو جوشی فولادی ، کربن استیل، زیر می باشد :

  • زانو جوشی رده ۲۰ در سه زاویه ۴۵ ، ۹۰ و ۱۸۰ درجه (سایز مختلف)
  • زانو جوشی رده ۴۰ در سه زاویه ۴۵ ، ۹۰ و ۱۸۰ درجه (سایز مختلف)
  • زانو جوشی درزدار یا درز جوش در سه زاویه ۴۵ ، ۹۰ و ۱۸۰ درجه (سایز مختلف)

برند اتصالات گاز آریا، تولید کننده زانو جوشی آریا، با کیفیت‌ترین اتصالات در سطح کشور می باشد. محصولات زانو جوشی فولادی گارانتی مادام العمر دارد. حال با توجه به انواع لوله کشی که در ساختمان انجام می‌گیرد ، زیر گروه زانو انتخاب میگردد.

  • برای لوله کشی گاز توکار از اتصالات مانیسمان بدون درز و زانو جوشی بدون درز استفاده نمایید .
  • برای لوله کشی گاز روکار از اتصالات جوشی گاز درزدار یا زانو جوشی درزدار استفاده نمایید.
  • برای لوله کشی آتش نشانی از اتصالات مانیسمان و بدون درز استفاده نمایید.

کالای نامرغوب چینی ، بخش زیادی از بازار را اشغال کرده است. مخصوصاً در مبحث اتصالات مانیسمان و زانو جوشی مانیسمان، اغلب محصولات چینی درز مخفی می باشد .توصیه میشود که به هیچ عنوان از محصولات درز مخفی استفاده نکنید. به علت تعدد انواع زانو جوشی در تولید اتصالات گاز ، الزاماً نوع زانو جوشی ، باید با نظر کارشناس و ناظر سازمان نظام مهندسی انتخاب گردد. مراقب کالای نامرغوب و قلابی بازار باشید. قیمت اتصالات گازی آهنی آریا، همیشه به روز می باشد.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .