لیست وزن

   

  قیمت زانو جوشی

  Ξ قیمت زانو جوشی ایران اتصال 

  تاریخ به روز رسانی :8:551402/03/11
  کدشرحقیمت (ریال)سایزبرندردهنوعمحل بارگیری
  1زانو جوشی درزدار ایران اتصال154,1301 1/2ایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
  2زانو جوشی درزدار ایران اتصال371,5602 1/2ایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
  3زانو جوشی درزدار ایران اتصال119,2701 1/4ایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
  4زانو جوشی درزدار ایران اتصال57,800 3/4ایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
  5زانو جوشی درزدار ایران اتصال66,9801اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
  6زانو جوشی درزدار ایران اتصال36,700 1/2ایران اتصال40درزدار90 درجهبنگاه تهران
  7زانو جوشی درزدار ایران اتصال8,990,83010اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
  8زانو جوشی درزدار ایران اتصال14,678,90012اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
  9زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس بگیرید14اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
  10زانو جوشی درزدار ایران اتصالتماس بگیرید16اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
  11زانو جوشی درزدار ایران اتصال229,3602اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
  12زانو جوشی درزدار ایران اتصال477,0703اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
  13زانو جوشی درزدار ایران اتصال807,3404اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
  14زانو جوشی درزدار ایران اتصال1,807,3405اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران
  15زانو جوشی درزدار ایران اتصال2,568,8106اینچایران اتصال-درزدار90 درجهبنگاه تهران


  Ξ قیمت زانو جوشی بنکن 

  تاریخ به روز رسانی :8:541402/03/11
  کدشرحقیمتسایزبرندردهنوعمحل بارگیری
  1زانو جوشی بنکن مانسمان 26,2391 1/2بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  2زانو جوشی بنکن مانسمان39,3581 1/2بنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  3زانو جوشی بنکن مانسمان 126,1472 1/2بنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  4زانو جوشی بنکن مانسمان84,7712 1/2بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  5زانو جوشی بنکن مانسمان 29,2671 1/4بنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  6زانو جوشی بنکن مانسمان19,1751 1/4بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  7زانو جوشی بنکن مانسمان 11,1013/4اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  8زانو جوشی بنکن مانسمان17,1563/4اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  9زانو جوشی بنکن مانسمان 19,1751اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  10زانو جوشی بنکن مانسمان13,1201اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  11زانو جوشی بنکن مانسمان 14,1291/2اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  12زانو جوشی بنکن مانسمان9,0831/2اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  13زانو جوشی بنکن مانسمان 1,766,05610اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  14زانو جوشی بنکن مانسمان2,926,60610اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  15زانو جوشی بنکن مانسمان تماس بگیرید12اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  16زانو جوشی بنکن مانسمانتماس بگیرید12اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  17زانو جوشی بنکن مانسمان تماس بگیرید14اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  18زانو جوشی بنکن مانسمانتماس بگیرید14اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  19زانو جوشی بنکن مانسمان تماس بگیرید16اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  20زانو جوشی بنکن مانسمانتماس بگیرید16اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  21زانو جوشی بنکن مانسمان تماس بگیرید18اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  22زانو جوشی بنکن مانسمانتماس بگیرید18اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  23زانو جوشی بنکن مانسمان 46,4232اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  24زانو جوشی بنکن مانسمان60,5512اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  25زانو جوشی بنکن مانسمان تماس بگیرید20اینچبنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  26زانو جوشی بنکن مانسمانتماس بگیرید20اینچبنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  27زانو جوشی بنکن مانسمان 181,6523بنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  28زانو جوشی بنکن مانسمان123,1203بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  29زانو جوشی بنکن مانسمان 333,0284بنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  30زانو جوشی بنکن مانسمان216,9734بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  31زانو جوشی بنکن مانسمان 555,0465بنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  32زانو جوشی بنکن مانسمان363,3035بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  33زانو جوشی بنکن مانسمان 544,9556بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  34زانو جوشی بنکن مانسمان857,7996بنکن40مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  35زانو جوشی بنکن مانسمان 9,009,1758بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران
  36زانو جوشی بنکن مانسمان1,715,5978بنکن80مانیسمان 90 درجهبنگاه تهران
  37زانو جوشی بنکن مانسمان تماس بگیرید24بنکن40مانیسمان 45 درجهبنگاه تهران


  زانو جوشی چیست؟

  زانو جوشی فولادی کاربرد زیادی در اتصالات لوله کشی گاز دارد. زانو جوشی با نام زانو جوشی آهنی ، زانو جوشی فولادی و زانو کربن استیل نیز معروف میباشد. زانو جوشی از نظر متریال و روش تولید، به ۲ نوع زانو جوشی درزدار و زانو جوشی مانیسمان تقسیم می گردد. آریا جام تولید کننده زانو درزدار سرد و گرم و زانو مانیسمان گرم می باشد. موارد کاربرد زانو جوشی، برای تغییر جهت لوله گاز از زانو استفاده می شود. با توجه به میزان تغییر در مسیر لوله کشی، از زاویه مختلف استفاده می کنیم.

  قیمت زانو جوشی

  زانو جوشی ۴۵ درجه ، برای تغییر جهت در یک مسیر لوله کشی گاز، از زانو آهنی ۴۵ درجه  استفاده می کنیم. زانو جوشی 45 درجه جوشی درزدار و مانیسمان ، زانو جوشی گازی 45 درجه، زانو جوشی ۹۰ درجه جوشی، برای تغییر جهت همراه با تغییر شعاع در مسیر لوله کشی ، از زانو جوشی ۹۰ درجه جوشی استفاده می کنیم. زانو جوشی 90 درجه جوشی درزدار، زانو جوشی 90 درجه، زانو ۱۸۰ درجه، زانو جوشی گازی 180 درجه، زانو جوشی درزدار و مانیسمان، زانوجوشی ۱۸۰ درجه، جهت U کردن یا اصطلاحا دور زدن ۱۸۰ درجه لوله استفاده می گردد. بیشترین کاربرد زانو جوشی در U اتصال قبل از شیرهای قطع کن می باشد. در بیان ساده زانو جوشی مانند دو زانوی متصل به هم می باشد.

   

  قیمت زانو جوشی

  اتصالات گاز آریا ، موفق به ارائه پایین ترین قیمت زانو جوشی فولادی در سطح بازار ایران شده است. ارزانترین زانو جوشی در کل کشور با برند آریا شناخته شده اند. قیمت درج شده در مشخصات زانو جوشی بدون احتساب تخفیف می باشد. لذا با توجه به میزان خرید شما، تخفیف نیز اعمال خواهد شد.

  دو عامل دلیل ارزان بودن قیمت زانو جوشی این شرکت می باشد:کاهش هزینه سربار و قدرالسهم هر قطعه با تیراژ تولید بسیار بالا، استفاده از اتوماسیون و کم کردن بسیار جدی ضایعات در کار، همین ۲ عامل باعث پایین آمدن قیمت نهایی زانو جوشی و دیگر اتصالات گازی آریا شد، این شرکت با کیفیت ترین اتصالات گازی را با قیمت رقابتی عرضه می کند. برای اثبات کیفیت بالای محصولات ما به نتایج آزمون و تست محصولات در منو سایت مراجعه نمایید. با خرید مستقیم از تولید کننده زانو جوشی آریا، علاوه بر صرفه جویی در هزینه، از استاندارد بودن اتصالات مطمئن خواهید بود.

  راهنمای خرید زانو جوشی

  کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی زانو جوشی اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت جمع آوری کرده اند.

  اتصالات گاز آریا تولید کننده زانو جوشی فولادی ، کربن استیل، زیر می باشد :

  • زانو جوشی رده ۲۰ در سه زاویه ۴۵ ، ۹۰ و ۱۸۰ درجه (سایز مختلف)
  • زانو جوشی رده ۴۰ در سه زاویه ۴۵ ، ۹۰ و ۱۸۰ درجه (سایز مختلف)
  • زانو جوشی درزدار یا درز جوش در سه زاویه ۴۵ ، ۹۰ و ۱۸۰ درجه (سایز مختلف)

  برند اتصالات گاز آریا، تولید کننده زانو جوشی آریا، با کیفیت‌ترین اتصالات در سطح کشور می باشد. محصولات زانو جوشی فولادی گارانتی مادام العمر دارد. حال با توجه به انواع لوله کشی که در ساختمان انجام می‌گیرد ، زیر گروه زانو انتخاب میگردد.

  • برای لوله کشی گاز توکار از اتصالات مانیسمان بدون درز و زانو جوشی بدون درز استفاده نمایید .
  • برای لوله کشی گاز روکار از اتصالات جوشی گاز درزدار یا زانو جوشی درزدار استفاده نمایید.
  • برای لوله کشی آتش نشانی از اتصالات مانیسمان و بدون درز استفاده نمایید.

  کالای نامرغوب چینی ، بخش زیادی از بازار را اشغال کرده است. مخصوصاً در مبحث اتصالات مانیسمان و زانو جوشی مانیسمان، اغلب محصولات چینی درز مخفی می باشد .توصیه میشود که به هیچ عنوان از محصولات درز مخفی استفاده نکنید. به علت تعدد انواع زانو جوشی در تولید اتصالات گاز ، الزاماً نوع زانو جوشی ، باید با نظر کارشناس و ناظر سازمان نظام مهندسی انتخاب گردد. مراقب کالای نامرغوب و قلابی بازار باشید. قیمت اتصالات گازی آهنی آریا، همیشه به روز می باشد.


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .