لیست وزن

 

قیمت کلاف ساده

 

قیمت کلاف ساده ذوب آهن اصفهان

تاریخ به روز رسانی :10:101401/11/10
کدشرحقیمتسایزگریدآنالیزبرندمحل بارگیری
1کلاف 5.5 ساده 100622,0205.51008A1ذوب آهن اصفهانکارخانه
2کلاف 6.5 ساده 1006 21,7456.51008A1ذوب آهن اصفهانکارخانه
3کلاف 8 ساده 1006 تماس بگیرید8-A1ذوب آهن اصفهانکارخانه


 

قیمت کلاف ساده مجتمع فولاد الیگودرز

تاریخ به روز رسانی :10:101401/11/10
کدشرحقیمتسایزاستانداردحالتبرندمحل بارگیریواحد
1کلاف ساده 5.5 الیگودرز21,2855.5A1کلافمجتمع فولاد الیگودرزکارخانهکیلوگرم
2کلاف ساده 6.5 الیگودرز20,3656.5A1کلافمجتمع فولاد الیگودرزکارخانهکیلوگرم


 

قیمت کلاف ساده نورد کوثر اهواز

تاریخ به روز رسانی :10:101401/11/10
کدشرحقیمتسایزآنالیزحالتبرندواحدمحل بارگیری
1کلاف ساده 5.5 کوثر اهوازتماس بگیرید5.5A1کلاف سادهنورد کوثر اهوازکیلوگرمکارخانه
2کلاف ساده 6.5 کوثر اهواز19,7256.5A1کلاف سادهنورد کوثر اهوازکیلوگرمکارخانه
3کلاف ساده 8 کوثر اهواز17,8008A1کلاف سادهنورد کوثر اهوازکیلوگرمکارخانه
4کلاف ساده 9 کوثر اهوازتماس بگیرید9A1کلاف سادهنورد کوثر اهوازکیلوگرمکارخانه
5کلاف ساده 10 کوثر اهواز17,80010A1کلاف سادهنورد کوثر اهوازکیلوگرمکارخانه


 

قیمت کلاف ساده صنایع فولاد سازان امیرآباد

تاریخ به روز رسانی :10:031401/11/10
کدشرحقیمتسایزاستانداردحالتبرندواحدمحل بارگیری
1کلاف 6.5 ساختمانی 1008فولاد سازان امیرآباد21,0706.51008کلاففولادسازان امیر آبادکیلوگرمکارخانه
2کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد23,0706.51008کلاففولادسازان امیر آبادکیلوگرمکارخانه
3کلاف 8 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآبادتماس بگیرید81008کلاففولادسازان امیر آبادکیلوگرمکارخانه
4کلاف 10ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآبادتماس بگیرید101008کلاففولادسازان امیر آبادکیلوگرمکارخانه


 

قیمت کلاف ساده کویر کاشان

تاریخ به روز رسانی :9:231401/11/10
کدشرحقیمتسایزاستانداردحالتبرندمحل بارگیری
1کلاف 5.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان23,9455.5A1کلافکویر کاشانکارخانه
2کلاف 6 ساده A1 فولاد کویر کاشان23,9456A1کلافکویر کاشانکارخانه
3کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان23,9456.5A1کلافکویر کاشانکارخانه
4کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان23,9458A1کلافکویر کاشانکارخانه
5کلاف 10 ساده A1 فولاد کویر کاشان23,94510A1کلافکویر کاشانکارخانه
6کلاف 11 ساده A1 فولاد کویر کاشان23,94511A1کلافکویر کاشانکارخانه
7کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان23,94512A1کلافکویر کاشانکارخانه
8کلاف 12.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان23,94512.5A1کلافکویر کاشانکارخانه
9کلاف 13 ساده A1 فولاد کویر کاشانتماس بگیرید13A1کلافکویر کاشانکارخانه
10کلاف 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان24,13014A1کلافکویر کاشانکارخانه
11کلاف 16.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان24,13016.5A1کلافکویر کاشانکارخانه


 

قیمت کلاف ساده گروه صنعتی فولاد یزد

تاریخ به روز رسانی :9:401401/11/10
کدشرحقیمتسایزاستانداردحالتبرندمحل بارگیری
1کلاف 6.5 ساده 1008نورد فولاد یزد احرامیانتماس بگیرید6.5RST34کلاففولاد یزد کارخانه
2کلاف 8 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان17,1508RST34کلاففولاد یزد کارخانه
3کلاف 10 ساده RST34 نورد فولاد یزد احرامیان17,15010RST34کلاففولاد یزد کارخانه
4کلاف 12.5 ساده 1006 نورد فولاد یزد احرامیانتماس بگیرید12.51006کلاففولاد یزد کارخانه


 

قیمت کلاف ساده فولاد نطنز

تاریخ به روز رسانی :10:161401/11/10
کدشرحقیمتسایزاستانداردحالتبرندمحل بارگیری
1کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز22,1706.51006کلاففولاد نطنزکارخانه
2کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنزتماس بگیرید6.5USD7 کلاففولاد نطنزکارخانه
3کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنزتماس بگیرید6.5S2کلاففولاد نطنزکارخانه
4کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنزتماس بگیرید6.51008کلاففولاد نطنزکارخانه


 

قیمت کلاف ساده ذوب و نورد ملایر

تاریخ به روز رسانی :10:121401/11/10
کدشرحقیمتسایزاستانداردحالتبرندواحدمحل بارگیری
1کلاف 6.5 ساختمانی ملایر21,1706.5A1کلافذوب و نورد ملایرکیلوگرمکارخانه
2کلاف 6.5 صنعتی ملایرتماس بگیرید6.51006کلافذوب و نورد ملایرکیلوگرمکارخانه


 

قیمت کلاف ساده شرکت نورد فولاد کاران افق

تاریخ به روز رسانی :10:221401/11/10
کدشرحقیمتسایزاستانداردحالتبرندواحدمحل بارگیری
1کلاف 5.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر24,4705.5RST34کلاف فولادکاران افقکیلوگرمکارخانه
2کلاف 5.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهرتماس بگیرید5.51006کلاف فولادکاران افقکیلوگرمکارخانه
3کلاف 6.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر24,9706.5RST34کلاف فولادکاران افقکیلوگرمکارخانه
4کلاف 6.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهرتماس بگیرید6.51006کلاف فولادکاران افقکیلوگرمکارخانه


 

قیمت کلاف ساده نورد فولاد گلستان

تاریخ به روز رسانی :9:201401/11/10
کدشرحقیمتسایزاستانداردحالتبرندواحدمحل بارگیری
1کلاف ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان23,4706.5RST34کلافنورد فولاد گلستانکیلوگرمکارخانه
2کلاف 6.5ساده 1008 ساختمانی نورد فولاد گلستانتماس بگیرید6.51008کلافنورد فولاد گلستانکیلوگرمکارخانه


 

قیمت کلاف ساده پرشین فولاد آریا

تاریخ به روز رسانی :9:40-
کدشرحقیمتسایزاستانداردحالتبرندواحدمحل بارگیری
1کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریاتماس بگیرید6.51008کلافپرشین فولاد آریاکیلوگرمکارخانه

 


میلگرد براساس شکل ظاهری، کاربرد بسیاری دارند. میلگرد ساده، میلگرد ترانس و میلگرد کلاف از سایر انواع میلگرد فولادی می‌باشد، میلگرد آجدار را می‌توان یکی از پر‌مصرف‌ترین انواع میلگرد معرفی کرد.

میلگرد کلاف یا وایررود، به عنوان نوع خاصی از میلگرد، از جمله پرمصرف‌ترین مقاطع فولادی در پروژه‌های عمرانی برشمرده می‌شود. اگرچه مقاومت بتن در برابر نیروهای فشاری زیاد است، اما در مقابل مقاومت کششی پایینی دارند. میلگرد شکل گرفته آرماتور نامیده می شود.  به دلیل وجود این نقص در بتن برای افزایش مقاومت بتن از آرماتوربندی استفاده می‌کنیم.

میلگرد به صورت شاخه یا کلاف تولید و به بازار عرضه می شود. میلگرد با سایزهای کوچکتر را می‌توان به صورت کلاف پیچید و از مزایای کلاف میلگرد می‌توان به حجم کمتر، حمل و نقل و انبارداری ساده‌تر اشاره کرد.

قیمت کلاف ساده 

آیا میدانید انواع کلاف ساده چیست؟

  • کلاف مفتول کربن متوسط

میلگرد کلاف ساده مشابه میلگرد ساده در استاندارد A1 تولید می‌شود. قیمت میلگرد ساده A1 در حالت کلاف یا شاخه کمی ارزان‌تر از میلگرد آجدار می‌باشد. علاوه بر استاندارد A1 این نوع کلاف در استانداردهای RST34 و RST37 نیز تولید می‌شود. کلاف ساده با این استاندارد معمولا در ابعاد مفتول تولید می‌شوند. این کلاف میلگرد در صنعت تایر و لاستیک و انواع فنر کاربرد دارد. قیمت میلگرد کلاف ساده در این دو استاندارد کمی ارزان‌تر از قیمت میلگرد کلاف A1 می‌باشد. در جدول زیر آنالیز شیمیایی این دو نوع استاندارد دیده می‌شود:

  • کلاف مفتول کم کربن

به دلیل کم بودن کربن در ساختار قابلیت کشش پذیری بالا، جوش پذیری، چکش خواری و نورد سرد دارد. همچنین در دسته مفتول‌های کم کربن از دو استاندارد SEA1006 و SEA1008 استفاده می‌شود. قیمت میلگرد کلاف ساده در این دو استاندارد هم کمی ارزانتر از میلگرد A1 می‌باشد. در جدول زیر ترکیب شیمیایی این دو نوع مفتول کم کربن دیده می‌شود:

  • کلاف مفتول الکترود جوش

کلاف ساده در استاندارد USD7 که در فولاد نطنز تولید می‌شود، به عنوان الکترود جوشکاری مورد مصرف قرار می‌گیرد. همچنین مفتول با استاندارد S2 هم به عنوان الکترود جوشکاری زیر پودری کاربرد دارد. قیمت کلاف ساده در این دو استاندارد گرانتر از سایر انواع می‌باشد. آنالیز شیمیایی کلاف ساده با استاندارد USD7 و S2 در جدول زیر دیده می‎شود:

کاربرد میلگرد کلاف ساده

میلگرد کلاف ساده بیشتر در صنایع مختلف مثل صنایع فنرسازی، الکترودسازی و جوشکاری، خودروسازی صنعت و ساختمان سازی کاربرد فراوانی دارند. در صنعت ساختمان سازی به منظور تقویت استحکام سازه‌ بتنی، بلوک‌ نسوز، اتصالات گازی و تقویت ستون‌ها از میلگرد کلاف ساده کاربرد دارد. همچنین برای تولید سیم خاردار، سیم بکسل، زنجیر فولادی و … نیز از این محصولات استفاده می‌شود. برای ساخت فنر در ابعاد مختلف هم می‌توان از این مقاطع سایز کوچک استفاده کرد.

حمل و نقل میلگرد کلاف ساده

حمل و نقل میلگرد کلاف ساده در سایز کوچکتر از ۱۰ میلیمتر به صورت کلاف منطقی‌تر می‌باشد. از این رو، به دلیل حجم کمتر کلاف میلگرد هنگام حمل و نقل کار ساده‌تر خواهد بود. میلگرد کلاف برای استفاده در پروژه‌ها باید باز شود. این موضوع هم به صورت دستی و هم به کمک دستگاه کلاف باز کن قابل انجام است. از اشتباهات رایج در نگهداری میلگرد کلاف استفاده از پوشش نایلونی است که باعث زنگ زدن میلگرد می‌شود. به عنوان راهکار می‌توان در زمان انبارداری کلاف‌ها را روی پالت‌های چوبی قرار داد. به این ترتیب با انجام این کار میزان زنگ زدگی میلگرد کاهش می‌یابد.

تولید کننده میلگرد کلاف ساده در ایران

میلگرد فولادی در ایران، کلاف ساده ذوب آهن اصفهان، کلاف ساده کویر کاشان، کلاف ساده فولاد الیگودرز، کلاف ساده پرشین فولاد آریا، کلاف ساده نورد کوثر اهواز و کلاف ساده فولاد نطنز، به عنوان برندهای مطرح این کالا در بازار شناخته می‌شوند. مقدار تولید کارخانه‌های داخل کشور به اندازه‌ای است که بخشی از تولیدات به کشورهای دیگر صادر می‌گردد.

عوامل موثر بر قیمت کلاف ساده

میزان عرضه و تقاضا بر روی قیمت میلگرد کلاف ساده اثر می‌گذارد. بدیهی است که بالا بودن تقاضا و کم بودن عرضه قیمت میلگرد را افزایش می‌دهد. در فصل زمستان نیز به دلیل رکورد بازار ساخت و ساز تقاضا کاهش می‌یابد. از عوامل موثر دیگر بر روی قیمت کلاف میلگرد می‌توان به قیمت شمش اولیه و هزینه حمل و نقل نیز اشاره کرد.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .