تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

قیمت شیر کشویی

Ξ قیمت شیر کشویی فاراب

تاریخ به روز رسانی :-9:50
کدشرحقیمتسایزاستانداردجنسبرندانبار
1فاراب شیرکشویی چدنیتماس2 1/2PN16چدنیفاراببنگاه تهران
2فاراب شیرکشویی چدنیتماس2 1/2PN10چدنیفاراببنگاه تهران
3فاراب شیرکشویی چدنیتماس10اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
4فاراب شیرکشویی چدنیتماس10اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
5فاراب شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
6فاراب شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
7فاراب شیرکشویی چدنیتماس2اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
8فاراب شیرکشویی چدنیتماس2اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
9فاراب شیرکشویی چدنیتماس3اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
10فاراب شیرکشویی چدنیتماس3اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
11فاراب شیرکشویی چدنیتماس4اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
12فاراب شیرکشویی چدنیتماس4اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
13فاراب شیرکشویی چدنیتماس5اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
14فاراب شیرکشویی چدنیتماس5اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
15فاراب شیرکشویی چدنیتماس6اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
16فاراب شیرکشویی چدنیتماس6اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
17فاراب شیرکشویی چدنیتماس8اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران


Ξ قیمت شیر کشویی میراب

تاریخ به روز رسانی :-9:51
کدشرحقیمتسایزاستانداردجنسبرندانبار
1میراب شیرکشویی چدنیتماس2 1/2PN16چدنیمیراببنگاه تهران
2میراب شیرکشویی چدنیتماس2 1/2PN10چدنیمیراببنگاه تهران
3میراب شیرکشویی چدنیتماس10اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
4میراب شیرکشویی چدنیتماس10اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
5میراب شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
6میراب شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
7میراب شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
8میراب شیرکشویی چدنیتماس14اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
9میراب شیرکشویی چدنیتماس14اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
10میراب شیرکشویی چدنیتماس2اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
11میراب شیرکشویی چدنیتماس2اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
12میراب شیرکشویی چدنیتماس3اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
13میراب شیرکشویی چدنیتماس3اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
14میراب شیرکشویی چدنیتماس4اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
15میراب شیرکشویی چدنیتماس4اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
16میراب شیرکشویی چدنیتماس5اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
17میراب شیرکشویی چدنیتماس5اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
18میراب شیرکشویی چدنیتماس6اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
19میراب شیرکشویی چدنیتماس6اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
20میراب شیرکشویی چدنیتماس8اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران


Ξ قیمت شیر کشویی وگ

تاریخ به روز رسانی :-9:52
کدشرحقیمتسایزاستانداردجنسبرندانبار
1وگ شیرکشویی چدنیتماس1 1/2PN16چدنیوگبنگاه تهران
2وگ شیرکشویی چدنیتماس1 1/2PN10چدنیوگبنگاه تهران
3وگ شیرکشویی چدنیتماس2 1/2PN10چدنیوگبنگاه تهران
4وگ شیرکشویی چدنیتماس2 1/2PN16چدنیوگبنگاه تهران
5وگ شیرکشویی چدنیتماس10اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
6وگ شیرکشویی چدنیتماس10اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
7وگ شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
8وگ شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
9وگ شیرکشویی چدنیتماس14اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
10وگ شیرکشویی چدنیتماس14اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
11وگ شیرکشویی چدنیتماس16اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
12وگ شیرکشویی چدنیتماس16اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
13وگ شیرکشویی چدنیتماس18اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
14وگ شیرکشویی چدنیتماس2اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
15وگ شیرکشویی چدنیتماس2اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
16وگ شیرکشویی چدنیتماس3اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
17وگ شیرکشویی چدنیتماس3اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
18وگ شیرکشویی چدنیتماس4اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
19وگ شیرکشویی چدنیتماس4اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
20وگ شیرکشویی چدنیتماس5اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
21وگ شیرکشویی چدنیتماس5اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
22وگ شیرکشویی چدنیتماس6اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
23وگ شیرکشویی چدنیتماس6اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
24وگ شیرکشویی چدنیتماس8اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران


شیر کشویی چیست؟

شیر کشویی در زمینه صنعت آب و همچنین سیالاتی که دمای کمتر از هشتاد درجه سانتیگراد یکی از پر کاربردترین نوع شیرآلات می باشد. به این معنا که این شیر یا به طور کامل باز و یا به طور کامل بسته می باشد و امکان کم و زیاد کردن فشار در مسیر وجود ندارد به همین دلیل در مسیر لوله کشی از شیر کشویی نباید برای کنترل فشار استفاده کرد. شیر کشویی به طور کلی در دو دسته تولید میشوند:

شیر کشویی زبانه فلزی به دو نوع دیگر تقسیم میشود که عبارتند از:

 • شیر کشویی زبانه فلزی F4
 • شیر کشویی زبانه فلزی F5

شیر کشویی زبانه لاستیکی به دو نوع دیگر تقسیم میشود که عبارتند از:

 • شیر کشویی زبانه لاستیکی F4
 • شیر کشویی زبانه لاستیکی F5

قیمت شیر کشویی

شیر کشویی دارای مزایای متعددی می باشد که در زیر تعدادی از آنها را برای شما بررسی کرده ایم که عبارتند از:

 • عدم نیاز به سرویس دوره ای
 • در شیر کشویی زبانه فلزی از زبانه چدن داکتیل استفاده می شود
 • در شیر کشویی زبانه فلزی جهت آب بندی بهتر از رینگ برنزی یا استیل استفاده می شود
 • سهولت باز و بسته کردن شیر کشویی در مسیر لوله کشی
 • آب بندی کامل در هنگام بسته بودن شیر کشویی
 • عدم نیاز به نگهداری در طول زمان بهره برداری از شیر کشویی
 • باز بودن مسیر به اندازه قطر لوله در هنگام باز بودن شیر کشویی

آب بندی شیر کشویی توسط واشر گسکسیت میانی به راحتی انجام می‌پذیرد و در نهایت به وسیله STAD BOLT یا همان پیچ و مهره به یکدیگر متصل و محکم میگردند.شیر کشویی فولادی کلاس 150 از انواع پر مصرف در کلیه مصارف صنعتی بشمار می‌رود. شیر کشویی در سایزهای مختلف بسته به مکان مورد استفاده موجود هستندو همچنین می توانید قیمت روز شیر کشویی را در سایت مشاهده کنید، شیر فلکه کشویی فولادی، یکی از پرمصرف ترین انواع شیر فلکه کشویی در مصارف صنعتی است.

شیر فلکه کشویی فولادی در صنعت های مختلفی همچون؛ صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنایع کاغذ، صنایع پلاستیک و پتروشیمی، صنایع رنگ و غیره کاربرد دارد. این نوع شیر، بسته به مکان مورد استفاده در سایزهای مختلف تولید می شود. درواقع شیر فلکه کشویی فولادی می تواند با استفاده از ساختار خاص خود، مسیر را به طور کامل برای عبور سیالات باز یا بسته نگه دارد.

شیر فلکه کشویی فولادی به دو روش؛ فورجینگ و ریخته گری تولید می شوند. شیر آلات فولادی که به روش فورجینگ ساخته می شوند، از کیفیت بالایی برخوردار هستند و می توانند دما و فشار بسیار سیالات را تا حد زیادی تحمل کنند و استاندار ساخت آن ها بر اساس ASTM  A105 می باشد. اما شیر آلات فولادی که بدنه ی آن ها به روش ریخته گری تولید می شود، به نسبت فورجینگ کیفیت پایین تری دارند و استاندار ساخت آن بر اساس ASTM A216 می باشد. برای انتخاب یک شیر فلکه کشویی بهتر است به مواردی همچون؛ نقشه لوله کشی، نقش و کارکرد شیر، نوع سیال، سایز متناسب شیر با سیستم و فشاری که قرار است بر آن تحمیل شود، دقت شود.شیر فلکه کشویی فولادی به دو صورت شیر کشویی با محور متحرک و شیر کشویی با محور ثابت ساخته می شود. 

قیمت شیر کشویی

شیر کشویی بیشتر در محل هایی به کار می رود که جریان سیال را به طور کامل بسته یا باز نمایند . کم بودن افت فشار در طول شیر کشویی از خصوصیات مهم آن می باشد به همین دلیل در سر راه لوله طویل از شیر کشویی استفاده میشود . هنگامی که کشو یا بند آور کاملا به بالا هدایت شده و از مسیر جریان سیال خارج گردیده و در نتیجه هیچ مقاومتی در مقابل عبور جریان ندارد ولی اگر کشو به پایین ترین محل خود هدایت شده باشد در نتیجه سیال بعلت تغییر مسیر و تصادم با کشو ایجاد تلاطم و افت فشار می نماید . در لوله کشی ها اغلب لوله و شیر به هم پیوسته اند ولی به طور کلی اتصال شیر و لوله بوسیله فلنچ اسلیپون و پیچ و مهره انجام گردیده و برای جلوگیری از نشتی بین لوله فلنج شیر لائی آب بندی یا  gasketگذارده می شود. قیمت انواع شیر فلکه ها مانند :

راهنمای خرید شیر کشویی

کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی شیر کشویی اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به ‌روزسانی را در لیست قیمت جمع آوری کرده اند.

شیر کشویی در سایز ۲.۵ الی ۳۰ سانتی متر تولید می شود و آلیاژ به کار رفته در آن، از نوع فولاد استیل A105 است. از مشخصات دیگر شیر کشویی می توان گفت دارای کلاس کاری ۱۵۰ تا ۲۵۰۰ هستند. شاخصه ی خوب شیر کشویی این است که استفاده از آن بر سر لوله های دراز باعث پایین آمدن افت فشار آب یا دیگر سیالات می شود. اتصالاتی که در این شیر کشویی وجود دارد از نوع؛ دنده ای، ساکت ولد، بات ولد و فلج دار می باشد.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .