لیست وزن

   

  قیمت شیر کشویی

  Ξ قیمت شیر کشویی فاراب

  تاریخ به روز رسانی :9:50-
  کدشرحقیمتسایزاستانداردجنسبرندانبار
  1فاراب شیرکشویی چدنیتماس2 1/2PN16چدنیفاراببنگاه تهران
  2فاراب شیرکشویی چدنیتماس2 1/2PN10چدنیفاراببنگاه تهران
  3فاراب شیرکشویی چدنیتماس10اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
  4فاراب شیرکشویی چدنیتماس10اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
  5فاراب شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
  6فاراب شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
  7فاراب شیرکشویی چدنیتماس2اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
  8فاراب شیرکشویی چدنیتماس2اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
  9فاراب شیرکشویی چدنیتماس3اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
  10فاراب شیرکشویی چدنیتماس3اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
  11فاراب شیرکشویی چدنیتماس4اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
  12فاراب شیرکشویی چدنیتماس4اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
  13فاراب شیرکشویی چدنیتماس5اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
  14فاراب شیرکشویی چدنیتماس5اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
  15فاراب شیرکشویی چدنیتماس6اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران
  16فاراب شیرکشویی چدنیتماس6اینچPN16چدنیفاراببنگاه تهران
  17فاراب شیرکشویی چدنیتماس8اینچPN10چدنیفاراببنگاه تهران


  Ξ قیمت شیر کشویی میراب

  تاریخ به روز رسانی :9:51-
  کدشرحقیمتسایزاستانداردجنسبرندانبار
  1میراب شیرکشویی چدنیتماس2 1/2PN16چدنیمیراببنگاه تهران
  2میراب شیرکشویی چدنیتماس2 1/2PN10چدنیمیراببنگاه تهران
  3میراب شیرکشویی چدنیتماس10اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
  4میراب شیرکشویی چدنیتماس10اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
  5میراب شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
  6میراب شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
  7میراب شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
  8میراب شیرکشویی چدنیتماس14اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
  9میراب شیرکشویی چدنیتماس14اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
  10میراب شیرکشویی چدنیتماس2اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
  11میراب شیرکشویی چدنیتماس2اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
  12میراب شیرکشویی چدنیتماس3اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
  13میراب شیرکشویی چدنیتماس3اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
  14میراب شیرکشویی چدنیتماس4اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
  15میراب شیرکشویی چدنیتماس4اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
  16میراب شیرکشویی چدنیتماس5اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
  17میراب شیرکشویی چدنیتماس5اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
  18میراب شیرکشویی چدنیتماس6اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران
  19میراب شیرکشویی چدنیتماس6اینچPN10چدنیمیراببنگاه تهران
  20میراب شیرکشویی چدنیتماس8اینچPN16چدنیمیراببنگاه تهران


  Ξ قیمت شیر کشویی وگ

  تاریخ به روز رسانی :9:52-
  کدشرحقیمتسایزاستانداردجنسبرندانبار
  1وگ شیرکشویی چدنیتماس1 1/2PN16چدنیوگبنگاه تهران
  2وگ شیرکشویی چدنیتماس1 1/2PN10چدنیوگبنگاه تهران
  3وگ شیرکشویی چدنیتماس2 1/2PN10چدنیوگبنگاه تهران
  4وگ شیرکشویی چدنیتماس2 1/2PN16چدنیوگبنگاه تهران
  5وگ شیرکشویی چدنیتماس10اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
  6وگ شیرکشویی چدنیتماس10اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
  7وگ شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
  8وگ شیرکشویی چدنیتماس12اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
  9وگ شیرکشویی چدنیتماس14اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
  10وگ شیرکشویی چدنیتماس14اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
  11وگ شیرکشویی چدنیتماس16اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
  12وگ شیرکشویی چدنیتماس16اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
  13وگ شیرکشویی چدنیتماس18اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
  14وگ شیرکشویی چدنیتماس2اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
  15وگ شیرکشویی چدنیتماس2اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
  16وگ شیرکشویی چدنیتماس3اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
  17وگ شیرکشویی چدنیتماس3اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
  18وگ شیرکشویی چدنیتماس4اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
  19وگ شیرکشویی چدنیتماس4اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
  20وگ شیرکشویی چدنیتماس5اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
  21وگ شیرکشویی چدنیتماس5اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
  22وگ شیرکشویی چدنیتماس6اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران
  23وگ شیرکشویی چدنیتماس6اینچPN10چدنیوگبنگاه تهران
  24وگ شیرکشویی چدنیتماس8اینچPN16چدنیوگبنگاه تهران


  شیر کشویی چیست؟

  شیر کشویی در زمینه صنعت آب و همچنین سیالاتی که دمای کمتر از هشتاد درجه سانتیگراد یکی از پر کاربردترین نوع شیرآلات می باشد. به این معنا که این شیر یا به طور کامل باز و یا به طور کامل بسته می باشد و امکان کم و زیاد کردن فشار در مسیر وجود ندارد به همین دلیل در مسیر لوله کشی از شیر کشویی نباید برای کنترل فشار استفاده کرد. شیر کشویی به طور کلی در دو دسته تولید میشوند:

  شیر کشویی زبانه فلزی به دو نوع دیگر تقسیم میشود که عبارتند از:

  • شیر کشویی زبانه فلزی F4
  • شیر کشویی زبانه فلزی F5

  شیر کشویی زبانه لاستیکی به دو نوع دیگر تقسیم میشود که عبارتند از:

  • شیر کشویی زبانه لاستیکی F4
  • شیر کشویی زبانه لاستیکی F5

  قیمت شیر کشویی

  شیر کشویی دارای مزایای متعددی می باشد که در زیر تعدادی از آنها را برای شما بررسی کرده ایم که عبارتند از:

  • عدم نیاز به سرویس دوره ای
  • در شیر کشویی زبانه فلزی از زبانه چدن داکتیل استفاده می شود
  • در شیر کشویی زبانه فلزی جهت آب بندی بهتر از رینگ برنزی یا استیل استفاده می شود
  • سهولت باز و بسته کردن شیر کشویی در مسیر لوله کشی
  • آب بندی کامل در هنگام بسته بودن شیر کشویی
  • عدم نیاز به نگهداری در طول زمان بهره برداری از شیر کشویی
  • باز بودن مسیر به اندازه قطر لوله در هنگام باز بودن شیر کشویی

  آب بندی شیر کشویی توسط واشر گسکسیت میانی به راحتی انجام می‌پذیرد و در نهایت به وسیله STAD BOLT یا همان پیچ و مهره به یکدیگر متصل و محکم میگردند.شیر کشویی فولادی کلاس 150 از انواع پر مصرف در کلیه مصارف صنعتی بشمار می‌رود. شیر کشویی در سایزهای مختلف بسته به مکان مورد استفاده موجود هستندو همچنین می توانید قیمت روز شیر کشویی را در سایت مشاهده کنید، شیر فلکه کشویی فولادی، یکی از پرمصرف ترین انواع شیر فلکه کشویی در مصارف صنعتی است.

  شیر فلکه کشویی فولادی در صنعت های مختلفی همچون؛ صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنایع کاغذ، صنایع پلاستیک و پتروشیمی، صنایع رنگ و غیره کاربرد دارد. این نوع شیر، بسته به مکان مورد استفاده در سایزهای مختلف تولید می شود. درواقع شیر فلکه کشویی فولادی می تواند با استفاده از ساختار خاص خود، مسیر را به طور کامل برای عبور سیالات باز یا بسته نگه دارد.

  شیر فلکه کشویی فولادی به دو روش؛ فورجینگ و ریخته گری تولید می شوند. شیر آلات فولادی که به روش فورجینگ ساخته می شوند، از کیفیت بالایی برخوردار هستند و می توانند دما و فشار بسیار سیالات را تا حد زیادی تحمل کنند و استاندار ساخت آن ها بر اساس ASTM  A105 می باشد. اما شیر آلات فولادی که بدنه ی آن ها به روش ریخته گری تولید می شود، به نسبت فورجینگ کیفیت پایین تری دارند و استاندار ساخت آن بر اساس ASTM A216 می باشد. برای انتخاب یک شیر فلکه کشویی بهتر است به مواردی همچون؛ نقشه لوله کشی، نقش و کارکرد شیر، نوع سیال، سایز متناسب شیر با سیستم و فشاری که قرار است بر آن تحمیل شود، دقت شود.شیر فلکه کشویی فولادی به دو صورت شیر کشویی با محور متحرک و شیر کشویی با محور ثابت ساخته می شود. 

  قیمت شیر کشویی

  شیر کشویی بیشتر در محل هایی به کار می رود که جریان سیال را به طور کامل بسته یا باز نمایند . کم بودن افت فشار در طول شیر کشویی از خصوصیات مهم آن می باشد به همین دلیل در سر راه لوله طویل از شیر کشویی استفاده میشود . هنگامی که کشو یا بند آور کاملا به بالا هدایت شده و از مسیر جریان سیال خارج گردیده و در نتیجه هیچ مقاومتی در مقابل عبور جریان ندارد ولی اگر کشو به پایین ترین محل خود هدایت شده باشد در نتیجه سیال بعلت تغییر مسیر و تصادم با کشو ایجاد تلاطم و افت فشار می نماید . در لوله کشی ها اغلب لوله و شیر به هم پیوسته اند ولی به طور کلی اتصال شیر و لوله بوسیله فلنچ اسلیپون و پیچ و مهره انجام گردیده و برای جلوگیری از نشتی بین لوله فلنج شیر لائی آب بندی یا  gasketگذارده می شود. قیمت انواع شیر فلکه ها مانند :

  راهنمای خرید شیر کشویی

  کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی شیر کشویی اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به ‌روزسانی را در لیست قیمت جمع آوری کرده اند.

  شیر کشویی در سایز ۲.۵ الی ۳۰ سانتی متر تولید می شود و آلیاژ به کار رفته در آن، از نوع فولاد استیل A105 است. از مشخصات دیگر شیر کشویی می توان گفت دارای کلاس کاری ۱۵۰ تا ۲۵۰۰ هستند. شاخصه ی خوب شیر کشویی این است که استفاده از آن بر سر لوله های دراز باعث پایین آمدن افت فشار آب یا دیگر سیالات می شود. اتصالاتی که در این شیر کشویی وجود دارد از نوع؛ دنده ای، ساکت ولد، بات ولد و فلج دار می باشد.


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .