تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

واحد فروش قالب و داربست

Image

قیمت لوازم کاشیکاری

Ξ قیمت ابزار کاشی کاری

تاریخ به روز رسانی :1403/01/298:33
کدشرح کالاقیمتبسته بندی
1همتراز اسپیرال بلند-آبی1,410,000جعبه 50 عددی
2همتراز اسپیرال متوسط-قرمز1,270,000جعبه 50 عددی
3اسکوپ پروانه ای متوسط20,999نایلون 250 عددی
4قاپک پلاستیکی تک1,960,000یک عدد
5گونیا متر x800- چهاربازو2,770,000یک عدد
6شابلن تک لوله x550 -سه بازو2,580,000یک عدد
7شابلن دو لوله x750 -سه بازو2,580,000یک عدد
8شابلن دو لوله x850 -پنج بازو3,520,000یک عدد
9شابلن تک لوله x900 -شش بازو3,270,000یک عدد
10اسپیسر بلوک شیشه ای رنگی22,398360 عدد
11اسپیسر بلوک شیشه ای سفید25,800360 عدد
12براکت تراز کننده مشکی22,300یک عدد
13براکت تراز کننده رنگی25,500یک عدد
14براکت تراز کننده سفید31,698یک عدد
15کنج متر 50 سانت4,320,000یک عدد
16کنج متر 40 سانت3,630,000یک عدد
17کنج متر 30 سانت3,070,000یک عدد
18کنج متر 25 سانت2,760,000یک عدد
19انبر تراز کننده فلزی1,810,000یک عدد
20انبر تراز کننده پلاستیکی1,060,000یک عدد
21تراز کننده پیچی پاور(جفتی درجه 2)517,00020+60 عدد
22تراز کننده پیچی پاور(جفتی)580,00020+60 عدد
23تراز کننده بزرگ درجه 2 (گوه مشکی+کلیپس رنگی )450,00050 جفت
24تراز کننده بزرگ-بسته 50 جفتی470,00050 جفت
25تراز کننده متوسط درجه 2(گوه مشکی+کلیپس رنگی )390,00050 جفت
26تراز کننده متوسط-بسته 50 جفتی415,00050 جفت
27تراز کننده کوچک درجه 2(گوه مشکی+کلیپس رنگی)248,00050 جفت
28تراز کننده کوچک-بسته 50 جفتی280,00050 جفت
29صلیب کاشی 1 میل107,500200 عدد
30صلیب کاشی 2 میل120,000200 عدد
31صلیب کاشی 3 میل132,000200 عدد
32صلیب کاشی 4 میل138,000200 عدد
33صلیب کاشی 5 میل145,000200 عدد
34صلیب کاشی 6 میل120,000100 عدد
35صلیب کاشی 7 میل132,000100 عدد
36صلیب کاشی 8 میل145,000100 عدد
37صلیب کاشی 9 میل163,000100 عدد
38صلیب کاشی 10 میل182,000100 عدد
39اسپیسر آجری 10 میل182,000100 عدد
40صلیب 3 پر 120 درجه120,000200 عدد


Ξ قیمت چسب و مصالح بند کشی

تاریخ به روز رسانی :1403/01/298:34
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1چسب کاشی پودری خاکستری - استاندارد137,999کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
2چسب کاشی پودری سفید - استاندارد147,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
3چسب کاشی پودری خاکستری115,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
4چسب کاشی پودری سفید123,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
5چسب کاشی خمیری 1 کیلویی-استاندارد316,000کیلوگرمسطل 1 کیلویی
6چسب کاشی خمیری 5 کیلویی-استاندارد134,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
7چسب کاشی خمیری 12.5 کیلویی-استاندارد128,000کیلوگرمسطل 12.5 کیلویی
8چسب کاشی خمیری 25 کیلویی123,000کیلوگرمسطل 25 کیلویی
9چسب سنگ آنتیک خمیری- سطل 1 کیلویی245,000کیلوگرمسطل 1 کیلویی
10چسب سنگ آنتیک خمیری - سطل 5 کیلویی140,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
11چسب سنگ آنتیک خمیری- سطل 12.5 کیلویی130,000کیلوگرمسطل 12.5 کیلویی
12چسب سنگ آنتیک خمیری- سطل 25 کیلویی100,000کیلوگرمسطل 25 کیلویی
13چسب کاشی خمیری - سطل 1 کیلویی232,000کیلوگرمسطل 1 کیلویی
14چسب کاشی خمیری - سطل 5 کیلویی113,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
15چسب کاشی خمیری - سطل 12.5 کیلویی108,699کیلوگرمسطل 12.5 کیلویی
16چسب کاشی خمیری - سطل 25 کیلویی108,698کیلوگرمسطل 25 کیلویی
17پودر بندکشی سبز- کیسه 5 کیلویی272,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
18پودر بندکشی سبز - کیسه 20 کیلویی267,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
19پودر بندکشی قهوه ای - کیسه 5 کیلویی205,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
20پودر بندکشی قهوه ای - کیسه 20 کیلویی235,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
21پودر بندکشی مشکی - کیسه 5 کیلویی217,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
22پودر بندکشی مشکی - کیسه 20 کیلویی205,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
23پودر بندکشی کرم - کیسه 5 کیلویی217,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
24پودر بندکشی کرم - کیسه 20 کیلویی205,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
25پودر بندکشی قرمز آجری - کیسه 5 کیلویی217,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
26پودر بندکشی قرمز آجری - کیسه 20 کیلویی205,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
27پودر بندکشی آبی - کیسه 5 کیلویی233,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
28پودر بندکشی آبی - کیسه 20 کیلویی222,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
29پودر بندکشی خاکستری - کیسه 5 کیلویی155,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
30پودر بندکشی خاکستری - کیسه 20 کیلویی151,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
31پودر بندکشی سفید - کیسه 5 کیلویی127,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
32پودر بندکشی سفید - کیسه 20 کیلویی110,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی


Ξ قیمت دوغاب بند کشی

تاریخ به روز رسانی :1403/01/298:36
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1دوغاب بندکشی تک جزئی رنگی450,000بطری بطری نیم کیلویی
2دوغاب بندکشی تک جزئی سفید338,000بطریبطری نیم کیلویی
3دوغاب بندکشی نانو 1.5 ک سبز1,248,998قوطیقوطی 1.5 کیلوگرکی
4دوغاب بندکشی نانو 1.5 ک آبی1,250,000قوطیقوطی 1.5 کیلوگرکی
5دوغاب بندکشی نانو 1.5 ک قرمز آجری1,250,000قوطیقوطی 1.5 کیلوگرکی
6دوغاب بندکشی نانو 1.5 ک مشکی1,250,000قوطیقوطی 1.5 کیلوگرکی
7دوغاب بندکشی نانو 1.5 ک طوسی1,250,000قوطیقوطی 1.5 کیلوگرکی
8دوغاب بندکشی نانو 1.5 ک قهوه ای1,250,000قوطیقوطی 1.5 کیلوگرکی
9دوغاب بندکشی نانو 1.5 ک کرم1,249,998قوطیقوطی 1.5 کیلوگرکی
10دوغاب بندکشی نانو 1.5 ک سفید1,150,000قوطیقوطی 1.5 کیلوگرکی


Ξ قیمت ملات های آماده

تاریخ به روز رسانی :1403/01/298:32
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1چسب پودری سرامیک پرسلان سفید 209,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
2چسب پودری آجرنما -سفید200,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
3چسب پودری سنگ آنتیک -سفید199,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
4پودر بندکشی آجر قرمز آجری209,998کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
5پودر بندکشی آجر طوسی210,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
6پودر بندکشی آجر کرم210,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
7پودر بندکشی آجر قهوه ای210,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
8پودر بندکشی آجر مشکی210,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
9پودر بندکشی آجر سفید150,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
10چسب پودری بلوک سیمانی و هبلکس 154,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
11چسب پودری آجرنما -طوسی154,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
12چسب پودری کاشی استخری 282,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
13چسب پودری سرامیک پرسلان 190,001کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
14چسب پودری سنگ آنتیک -طوسی176,999کیلوگرمکیسه 20 کیلویی


Ξ قیمت نانو خمیر بندکشی 

تاریخ به روز رسانی :1403/01/298:33
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1نانو خمیر بندکشی تیوپی مسی -پکی (6 عددی)1,300,000عددپک 6 عددی
2نانو خمیر بندکشی تیوپی طلایی -پکی (6 عددی)1,299,000عددپک 6 عددی
3نانو خمیر بندکشی تیوپی سبز تیره -پکی (6 عددی)850,002عددپک 6 عددی
4نانو خمیر بندکشی تیوپی سبز روشن -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
5نانو خمیر بندکشی تیوپی آبی سورمه ای -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
6نانو خمیر بندکشی تیوپی آبی متوسط -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
7نانو خمیر بندکشی تیوپی آبی آسمانی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
8نانو خمیر بندکشی تیوپی مشکی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
9نانو خمیر بندکشی تیوپی خاکستری -پکی (6 عددی)850,001عددپک 6 عددی
10نانو خمیر بندکشی تیوپی طوسی تیره -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
11نانو خمیر بندکشی تیوپی طوسی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
12نانو خمیر بندکشی تیوپی طوسی روشن -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
13نانو خمیر بندکشی تیوپی قرمز آجری -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
14نانو خمیر بندکشی تیوپی قرمز -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
15نانو خمیر بندکشی تیوپی گلبهی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
16نانو خمیر بندکشی تیوپی صورتی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
17نانو خمیر بندکشی تیوپی بنفش -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
18نانو خمیر بندکشی تیوپی نارنجی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
19نانو خمیر بندکشی تیوپی زرد کهربایی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
20نانو خمیر بندکشی تیوپی زرد لیمویی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
21نانو خمیر بندکشی تیوپی قهوه ای تیره -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
22نانو خمیر بندکشی تیوپی قهوه ای شکلاتی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
23نانو خمیر بندکشی تیوپی قهوه ای عسلی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
24نانو خمیر بندکشی تیوپی بژ -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
25نانو خمیر بندکشی تیوپی کرم -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
26نانو خمیر بندکشی تیوپی سفید -پکی (6 عددی)750,000عددپک 6 عددی
27نانو خمیر بندکشی تیوپی مسی -استندی (تکی)1,300,000عدداستند
28نانو خمیر بندکشی تیوپی طلایی -استندی (تکی)1,300,000عدداستند
29نانو خمیر بندکشی تیوپی سبز تیره -استندی (تکی)850,000عدداستند
30نانو خمیر بندکشی تیوپی سبز روشن -استندی (تکی)850,000عدداستند
31نانو خمیر بندکشی تیوپی آبی سورمه ای -استندی (تکی)850,000عدداستند
32نانو خمیر بندکشی تیوپی آبی متوسط -استندی (تکی)850,000عدداستند
33نانو خمیر بندکشی تیوپی آبی آسمانی -استندی (تکی)850,000عدداستند
34نانو خمیر بندکشی تیوپی مشکی -استندی (تکی)850,000عدداستند
35نانو خمیر بندکشی تیوپی خاکستری -استندی (تکی)850,000عدداستند
36نانو خمیر بندکشی تیوپی طوسی تیره -استندی (تکی)850,000عدداستند
37نانو خمیر بندکشی تیوپی طوسی -استندی (تکی)850,000عدداستند
38نانو خمیر بندکشی تیوپی طوسی روشن -استندی (تکی)850,000عدداستند
39نانو خمیر بندکشی تیوپی قرمز آجری -استندی (تکی)850,000عدداستند
40نانو خمیر بندکشی تیوپی قرمز -استندی (تکی)850,000عدداستند
41نانو خمیر بندکشی تیوپی گلبهی -استندی (تکی)850,000عدداستند
42نانو خمیر بندکشی تیوپی صورتی -استندی (تکی)850,000عدداستند
43نانو خمیر بندکشی تیوپی بنفش -استندی (تکی)850,000عدداستند
44نانو خمیر بندکشی تیوپی نارنجی -استندی (تکی)850,000عدداستند
45نانو خمیر بندکشی تیوپی زرد کهربایی -استندی (تکی)850,000عدداستند
46نانو خمیر بندکشی تیوپی زرد لیمویی -استندی (تکی)850,000عدداستند
47نانو خمیر بندکشی تیوپی قهوه ای تیره -استندی (تکی)850,000عدداستند
48نانو خمیر بندکشی تیوپی قهوه ای شکلاتی -استندی (تکی)850,000عدداستند
49نانو خمیر بندکشی تیوپی قهوه ای عسلی -استندی (تکی)850,000عدداستند
50نانو خمیر بندکشی تیوپی بژ -استندی (تکی)850,000عدداستند
51نانو خمیر بندکشی تیوپی کرم -استندی (تکی)850,000عدداستند
52نانو خمیر بندکشی تیوپی سفید -استندی (تکی)750,000عدداستند
53نانو خمیر بندکشی کارتریجی (تکی)750,000عددکارتریج
54نانو خمیر بندکشی تیوپی سفید -جعبه ای (تکی)650,000عددجعبه تکی


 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .