لیست وزن

   

  قیمت اسپیسرها و قطعات پلاستیکی بتن

  Ξ قیمت اسپیسر دابل فیکس

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1اسپیسر نری دابل فیکس 9011,299عدد400 عدد
  2اسپیسر نری دابل فیکس 10012,500عدد400 عدد
  3اسپیسر نری دابل فیکس 12013,100عدد400 عدد
  4اسپیسر نری دابل فیکس 13015,000عدد400 عدد
  5اسپیسر نری دابل فیکس 15016,300عدد400 عدد
  6اسپیسر پایه دابل فیکس 40-2516,300عدد200 عدد


  Ξ قیمت اسپیسر سیمانی

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1اسپیسر سیمانی چندکاره کوچک 30/25/202,749,998کارتنکارتن 450 عددی
  2اسپیسر سیمانی چندکاره متوسط 40/35/302,310,000کارتنکارتن 300 عددی
  3اسپیسر سیمانی چندکاره بزرگ 50/45/40/352,500,000کارتنکارتن 220 عددی
  4اسپیسر سیمانی کفی کوچک 50/40/25/202,500,000کارتنکارتن 200 عددی
  5اسپیسر سیمانی کفی بزرگ 60/50/40/302,180,000کارتنکارتن 90 عددی
  6اسپیسر سیمانی هارد 100 - کارتن 70 عددی2,120,000کارتنکارتن 70 عددی
  7اسپیسر سیمانی هارد 75 - کارتن 100 عددی2,180,000کارتنکارتن 100 عددی
  8اسپیسر سیمانی هارد 50 - کارتن 220 عددی2,500,000کارتنکارتن 220 عددی
  9اسپیسر سیمانی هارد 40 - کارتن 350 عددی3,560,000کارتنکارتن 350 عددی
  10اسپیسر سیمانی هارد 30 - کارتن 700 عددی2,620,000کارتنکارتن 700 عددی
  11اسپیسر سیمانی هارد 25 - کارتن 1000 عددی3,120,000کارتنکارتن 1000 عددی


  Ξ قیمت اسپیسر گرد ویل فیکس

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1اسپیسر ویل فیکس 204,939عدد1000 عددی
  2اسپیسر ویل فیکس 255,250عدد1000 عددی
  3اسپیسر ویل فیکس 305,799عدد500 عددی
  4اسپیسر ویل فیکس 408,350عدد400 عددی
  5اسپیسر ویل فیکس 509,000عدد300 عددی
  6اسپیسر ویل فیکس 50 بزرگ14,600عدد200 عددی
  7اسپیسر ویل فیکس 6017,500عدد250 عددی
  8اسپیسر ویل فیکس 7521,000عدد250 عددی
  9اسپیسر کیج فیکس 7570,000عدد200 عددی


  Ξ قیمت اسپیسر ماکس فیکس

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1اسپیسر ماکسی فیکس 305,300عدد1000 عددی
  2اسپیسر ماکسی فیکس 405,440عدد500 عددی
  3اسپیسر ماکسی فیکس 505,498عدد500 عددی
  4اسپیسر ماکسی فیکس 758,400عدد300 عددی


  Ξ قیمت اسپیسر مینی فیکس

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1اسپیسر مینی فیکس 203,700عدد1000 عددی
  2اسپیسر مینی فیکس 254,000عدد1000 عددی
  3اسپیسر مینی فیکس 304,349عدد1000 عددی
  4اسپیسر مینی فیکس 404,600عدد1000 عددی
  5اسپیسر مینی فیکس 505,798عدد1000 عددی
  6اسپیسر فلت فیکس 255,500عدد800 عددی


  Ξ قیمت اسپیسرهارد فیکس

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1اسپیسر هارد فیکس 255,200عدد750 عددی
  2اسپیسر هارد فیکس 305,300عدد750 عددی
  3اسپیسر هارد فیکس 405,800عدد500 عددی
  4اسپیسر هارد فیکس 506,698عدد400 عددی
  5اسپیسر هارد فیکس 50 نرمال6,100عدد500 عددی
  6اسپیسر هارد فیکس 6010,000عدد250 عددی
  7اسپیسر هارد فیکس 75 نرمال8,700عدد250 عددی
  8اسپیسر هارد فیکس 759,949عدد300 عددی
  9اسپیسر سوپر هارد فیکس 7516,199عدد250 عددی
  10اسپیسر هارد فیکس 10016,000عدد100 عددی


  Ξ قیمت غلاف دو سر مخروطی

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  18غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 15120,000عددکیسه 100 عددی
  17غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 20124,000عددکیسه 100 عددی
  16غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 25129,000عددکیسه 100 عددی
  15غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 30134,000عددکیسه 100 عددی
  14غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 35137,999عددکیسه 100 عددی
  13غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 40142,000عددکیسه 100 عددی
  12غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 45147,000عددکیسه 100 عددی
  11غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 50152,000عددکیسه 100 عددی
  10غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 55156,000عددکیسه 50 عددی
  9غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 60160,999عددکیسه 50 عددی
  8غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 65166,000عددکیسه 50 عددی
  7غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 70170,000عددکیسه 50 عددی
  6غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 75174,000عددکیسه 50 عددی
  5غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 80179,000عددکیسه 50 عددی
  4غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 85184,000عددکیسه 50 عددی
  3غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 90203,000عددکیسه 50 عددی
  2غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 95220,000عددکیسه 50 عددی
  1غلاف دو سر مخروط پلاستیکی 100240,000عددکیسه 50 عددی


  Ξ قیمت قطعات خاص پلاستیکی

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1کلاهک امن11,800عددکیسه 500 عددی
  2شنفر سفید275,0001شاخه 3 متری
  3شنفر (پخی کنج )200,000شاخهشاخه 3 متری
  4اسپیسر لوله رویه 6 اینچ81,799عددکیسه 20 عددی
  5اسپیسر لوله پایه 6 اینچ77,500عددکیسه 20 عددی
  6اسپیسر لوله رویه 4 اینچ68,700عددکیسه 20 عددی
  7اسپیسر لوله پایه 4 اینچ63,800عددکیسه 20 عددی
  8اسپیسر نیلینگ 2048,698عددکیسه 200 عددی
  9پایه مخروطی میلگرد20,000عددکیسه 500 عددی
  10کلاهک قارچی امن بزرگ35,600عددکیسه 500 عددی
  11کلاهک قارچی امن کوچک23,000عددکیسه 500 عددی
  12قوطی کلید و پریز 50 با درب67,500عددکیسه 150 عددی
  13قوطی کلید و پریز 80 با درب67,500عددکیسه 150 عددی
  14اسپیسر تیرچه دو تقویت11,500عددکیسه 500 عددی
  15اسپیسر تیرچه تک تقویت11,400عددکیسه 500 عددی
  16درپوش قالب (استاپین)4,930عددکیسه 2000 عددی


  Ξ قیمت قطعات میان بلت

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1لوله پی وی سی آجدار 3 متری543,000شاخهکیسه
  2آببند کننده لاستیکی (استاپر تی)7,949عددکیسه 1000 عددی
  3آببند کننده لاستیکی (استاپر یو)7,800عددکیسه 1000 عددی
  4رابط میان بلت پلاستیکی12,500عددکیسه 300 عددی
  5مخروطی 3 سانت میان بلت فنری مشکی13,200عددکیسه 1000 عددی
  6مخروطی 3 سانت میان بلت فنری سفید16,900عددکیسه 1000 عددی
  7مخروطی غلاف لوله 327,899عددکیسه 1000 عددی
  8مخروطی غلاف لوله 256,499عددکیسه 1000 عددی
  9مخروطی میان بلت پلاستیکی بزرگ11,500عددکیسه 300 عددی


  Ξ قیمت میان بلت پلاستیکی آب بند

  تاریخ به روز رسانی :9:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1میان بلت پلاستیکی آببند 20133,999عددکیسه 100 عددی
  2میان بلت پلاستیکی آببند 25161,000عددکیسه 100 عددی
  3میان بلت پلاستیکی آببند 30168,000عددکیسه 100 عددی
  4میان بلت پلاستیکی آببند 35168,000عددکیسه 100 عددی
  5میان بلت پلاستیکی آببند 40176,000عددکیسه 100 عددی
  6میان بلت پلاستیکی آببند 45180,000عددکیسه 100 عددی
  7میان بلت پلاستیکی آببند 50182,999عددکیسه 100 عددی
  8میان بلت پلاستیکی آببند 55186,998عددکیسه 50 عددی
  9میان بلت پلاستیکی آببند 60191,000عددکیسه 50 عددی
  10میان بلت پلاستیکی آببند 65195,000عددکیسه 50 عددی
  11میان بلت پلاستیکی آببند 70198,000عددکیسه 50 عددی
  12میان بلت پلاستیکی آببند 75202,000عددکیسه 50 عددی
  13میان بلت پلاستیکی آببند 80206,000عددکیسه 50 عددی
  14میان بلت پلاستیکی آببند 85210,000عددکیسه 50 عددی
  15میان بلت پلاستیکی آببند 90213,000عددکیسه 50 عددی
  16میان بلت پلاستیکی آببند 95217,000عددکیسه 50 عددی
  17میان بلت پلاستیکی آببند 100221,000عددکیسه 50 عددی
  18میان بلت پلاستیکی آببند 105225,000عددکیسه 50 عددی
  19میان بلت پلاستیکی آببند 110228,000عددکیسه 50 عددی
  20میان بلت پلاستیکی آببند 115232,000عددکیسه 50 عددی
  21میان بلت پلاستیکی آببند 120236,000عددکیسه 50 عددی
  22میان بلت پلاستیکی آببند 125240,000عددکیسه 50 عددی
  23میان بلت پلاستیکی آببند 130243,000عددکیسه 50 عددی
  24میان بلت پلاستیکی آببند 135247,000عددکیسه 50 عددی
  25میان بلت پلاستیکی آببند 140250,000عددکیسه 50 عددی
  26میان بلت پلاستیکی آببند 145255,000عددکیسه 50 عددی
  27میان بلت پلاستیکی آببند 150259,000عددکیسه 50 عددی
  28میان بلت پلاستیکی آببند 155262,000عددکیسه 50 عددی
  29میان بلت پلاستیکی آببند 160266,000عددکیسه 25 عددی
  30میان بلت پلاستیکی آببند 165270,000عددکیسه 25 عددی
  31میان بلت پلاستیکی آببند 170274,000عددکیسه 25 عددی
  32میان بلت پلاستیکی آببند 175277,000عددکیسه 25 عددی
  33میان بلت پلاستیکی آببند 180281,000عددکیسه 25 عددی
  34میان بلت پلاستیکی آببند 185285,000عددکیسه 25 عددی
  35میان بلت پلاستیکی آببند 190289,000عددکیسه 25 عددی
  36میان بلت پلاستیکی آببند 195292,000عددکیسه 25 عددی
  37میان بلت پلاستیکی آببند 200300,000عددکیسه 25 عددی


   قیمت اسپیسرها و قطعات پلاستیکی بتن


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .