لیست وزن

 

قیمت الکترود

قیمت الکترود آما

تاریخ به روز رسانی :9:041401/11/10
کدشرحقیمتسایزاستانداردبرندحالتواحد
1الکترود آما بنگاه تهران51,7445E6013آمابستهکیلوگرم
2الکترود آما بنگاه تهران51,5604E6013آمابستهکیلوگرم
3الکترود آما بنگاه تهران85,5512E7018آمابستهکیلوگرم
4الکترود آما بنگاه تهران58,9452E6013آمابستهکیلوگرم
5الکترود آما بنگاه تهران58,0282.5E6013آمابستهکیلوگرم
6الکترود آما بنگاه تهران51,3773E6013آمابستهکیلوگرم
7الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6011آمابستهکیلوگرم
8الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6010آمابستهکیلوگرم
9الکترود آما بنگاه تهران11,1012E6012آمابستهکیلوگرم
10الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6015آمابستهکیلوگرم
11الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6014آمابستهکیلوگرم


 

قیمت الکترود میکا

تاریخ به روز رسانی :9:051401/11/10
کدشرحقیمتسایزاستانداردبرندحالتواحد
1الکترود میکا بنگاه تهران59,5422E6013میکابستهکیلوگرم
2الکترود میکا بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6012میکابستهکیلوگرم
3الکترود میکا بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6020میکابستهکیلوگرم
4الکترود میکا بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6011میکابستهکیلوگرم
5الکترود میکا بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6014میکابستهکیلوگرم
6الکترود میکا بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6010میکابستهکیلوگرم
7الکترود میکا بنگاه تهران57,1562E7018میکابستهکیلوگرم
8الکترود میکا بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6015میکابستهکیلوگرم
9الکترود میکا بنگاه تهران50,7343E6013میکابستهکیلوگرم


قیمت الکترود اعتماد

تاریخ به روز رسانی :10:08-
کدشرحقیمتسایزاستانداردبرندحالتواحد
1الکترود اعتماد بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6014اعتمادبستهکیلوگرم
2الکترود اعتماد بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6011اعتمادبستهکیلوگرم
3الکترود اعتماد بنگاه تهرانتماس بگیرید2E7018اعتمادبستهکیلوگرم
4الکترود اعتماد بنگاه تهرانتماس بگیرید2E7018اعتمادبستهکیلوگرم
5الکترود اعتماد بنگاه تهرانتماس بگیرید2E7018اعتمادبستهکیلوگرم
6الکترود اعتماد بنگاه تهرانتماس بگیرید2E7018اعتمادبستهکیلوگرم
7الکترود اعتماد بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6012اعتمادبستهکیلوگرم
8الکترود اعتماد بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6010اعتمادبستهکیلوگرم
9الکترود اعتماد بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6013اعتمادبستهکیلوگرم
10الکترود اعتماد بنگاه تهرانتماس بگیرید2E7018اعتمادبستهکیلوگرم
11الکترود اعتماد بنگاه تهرانتماس بگیرید3E6013اعتمادبستهکیلوگرم


 

قیمت الکترود ایساب

تاریخ به روز رسانی :10:07-
کدشرحقیمتسایزاستانداردبرندحالتواحد
1الکترود ایساب بنگاه تهرانتماس بگیرید3.2E7018ایساببستهکیلوگرم
2الکترود ایساب بنگاه تهرانتماس بگیرید2E7018ایساببستهکیلوگرم
3الکترود ایساب بنگاه تهرانتماس بگیرید3E7018ایساببستهکیلوگرم
4الکترود ایساب بنگاه تهرانتماس بگیرید1.6E7018ایساببستهکیلوگرم
5الکترود ایساب بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6013ایساببستهکیلوگرم
6الکترود ایساب بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6012ایساببستهکیلوگرم
7الکترود ایساب بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6011ایساببستهکیلوگرم
8الکترود ایساب بنگاه تهرانتماس بگیرید1E7018ایساببستهکیلوگرم
9الکترود ایساب بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6010ایساببستهکیلوگرم
10الکترود ایساب بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6014ایساببستهکیلوگرم
11الکترود ایساب بنگاه تهرانتماس بگیرید4E7018ایساببستهکیلوگرم


 

قیمت الکترود هیوندای

تاریخ به روز رسانی :10:09-
کدشرحقیمتسایزاستانداردبرندحالتواحد
1الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید3E6014هیوندایبستهکیلوگرم
2الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید3E6010هیوندایبستهکیلوگرم
3الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید3E6015هیوندایبستهکیلوگرم
4الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید3E6011هیوندایبستهکیلوگرم
5الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید3E6020هیوندایبستهکیلوگرم
6الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید3E6013هیوندایبستهکیلوگرم
7الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید3E6012هیوندایبستهکیلوگرم


الکترود چیست؟

الکترود به ماده رسانا گفته می شود که در مدار الکتریکی، یک طرف آن به یک بخش فلزی مانند سیم مسی و طرف دیگر به بخش غیر فلزی متصل شود و باعث برقراری ارتباط میان آنها شود. در علم شیمی الکترود، در مدار الکتریکی از یک طرف به بخش فلزی و از طرف دیگر به بخش غیر فلزی متصل شود و سبب برقراری ارتباط میان آنها می گردد. توجه داشته باشید که بخش فلزی معمولا  از جنس سیم مسی است و بخش غیر فلزی نیز می تواند شامل نیمه رسانا، الکترولیت و یا خلا باشد.

قیمت الکترود

برای تولید انرژی الکتریکی می توان از واکنش شیمیایی استفاده کرد. از سلول الکتروشیمایی جهت تبدیل انرژی الکتریکی و شیمیایی به یکدیگر استفاده می کنند که اجزای این سلول ها الکترود و الکترولیت می باشد. واکنش الکتروشیمیایی را در آبکاری فلزات، گالوانیزه کردن آنها و جلوگیری از زنگ زدن آهن به کار می برند.

در سلول الکتروشیمایی نیاز به دو الکترود کاتد و آند و یک الکترود در میان آنها می باشد. در واقع وظیفه الکترود انتقال دادن مواد داخل سل به مدار خارجی می باشد.

به طور کلی در یک سل الکتروشیمیایی عمل اکسایش و کاهش اتفاق می افتد و این عمل بدون وجود الکترود ممکن نخواهد بود. در یکی از الکترودها عمل اکسایش و در دیگری عمل کاهش اتفاق می افتد و توسط رابط جریان الکتریکی برقرار می گردد. الکترود در انواع مختلفی وجود دارند که از آن جمله می توان به الکترود جوشکاری و الکترود شیمیایی اشاره کرد. برای جوش دادن قطعات مختلف استیل از انواع مختلف الکترود جوشکاری استفاده می شود.

قیمت الکترود

قیمت الکترود در انواع و برند تولیدی مختلف را مشاهده می‌کنید. از جمله این کارخانه‌ می‌توان به آما، میکا، اعتماد، پارس، یزد، زنجان، هیوندایی، فیلارک، نوترون، نیهون و آذرجوش اشاره کرد. این شرکت انواع الکترود را در بسته‌ 1 و 5 کیلویی در سایز 2 الی 5 میلی‌متری در آلیاژ مختلف از جمله 304، 310 و 316 متناسب با استاندارد مانند E7018, E6013 و E6010 ارائه و عرضه می‌کند. بسته به نوع فلز و شرایط محیطی که در آن جوشکاری انجام می گیرد باید نوع الکترود را انتخاب نمود.

راهنمای خرید الکترود

کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی الکترود اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد الکترود و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به ‌روزسانی را در لیست قیمت جمع آوری کرده اند.

الکترود جوشکاری را از لحاظ نوع پوشش و ضخامت پوشش در دسته بندی مختلفی قرار می دهند. انواع الکترود جوشکاری از لحاظ نوع پوشش در چند دسته طبقه بندی می کنند. انواع از الکترود جوشکاری معروف عبارتند از: الکترود جوشکاری با پوشش قلیایی، الکترود رتیلی، الکترود جوشکاری با پوشش اکسید سیلیس و الکترود سلولزی.

ضخامت پوشش نیز الکترود در انواع زیر موجود می باشند: الکترود جوشکاری دارای پوشش نازک، الکترود جوشکاری با پوشش ضخیم، الکترود جوشکاری با پوشش خیلی ضخیم و الکترود جوشکاری با پوشش متوسط. انواع الکترود مشهور عبارتند از:

الکترود 6010: الکترود 6010 بسیار معروف هستند و از آن ها برای جوشکاری سطح عمیق استفاده می شود. الکترود E6010 عمدتا در جوشکاری لوله و مواردی مانند کارخانه کشتی سازی، ریخته گری فولاد، ساخت میادین و مخازن ذخیره سازی فلزات استفاده می شوند. الکترود E6010 فقط می تواند با تجهیزات جوشکاری که از جریان مستقیم یا DC تغذیه می کنند، کار کند.

الکترود 6011: شاخصه مهم الکترود 6011، توانایی کار با هر دو جریان متناوب و مستقیم است. درصورت نیاز به جوشکاری مواد ضخیم تر، الکترود 6011 بهترین گزینه برای شماست.

الکترود 6012: این الکترود به عنوان یک میل جوش با قوس الکتریکی پایدار شناخته می شود و در جریان بالا با حداقل پاشش مواد کار می کند. این الکترود 6012 نیز مانند الکترود 6011 با هر دو منبع تغذیه AC و DC کاملا سازگار است.

الکترود 6013: این الکترود محبوب، قوس الکتریکی نرمی ایجاد می کند و پاشش سبکی نیز دارد. نفوذ این الکترود در حد متوسط است و گل جوشکاری آن پس از فرایند جوش به راحتی قابل جداسازی است. همچنین این الکترود دو نوع جریان AC و DC رو تحمل می کند. الکترود 6013 برای جوشکاری در نقاطی که نیاز به تغییر موقعیت دارد، بسیار مناسب است.

الکترود 7018: یکی از میله های همه کاره جوشکاری است و در درجه اول برای جوشکاری فولاد کربن کم کربن ​​استفاده می شود. همانطور که قبلا توضیح دادیم، این الکترود برای تولید یک جوش بسیار قوی تر طراحی شده است که می تواند تا 70000 psi را تحمل کند.

الکترود 7024: این سیم جوشکاری وجود پودر آهن بالا در ترکیب آن است. این یک ویژگی حیاتی است که میزان رسوب را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و در نتیجه کار جوشکاری را آسان تر می کند. از الکترود 7024 عمدتا در جوشکاری سریع و افقی استفاده می شود.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .