آخرین به روز رسانی : 1403/04/28  ساعت 10:00

قیمت روز خرید فروش لوله ، قوطی ، میلگرد ، تیرآهن ، پروفیل ، قالب بتن ، محصولات مختلف ساختمانی

میلگرد آجدار
10


27,150

میلگرد آجدار
12


26,500

میلگرد آجدار
14-16-18-20


25,360

میلگرد آجدار
22


25,820

میلگرد آجدار
25


25,820

میلگرد آجدار
32


25,910

قیمت روز میلگرد ساده

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد ساده 18 کویر کاشان  27,290
میلگرد ساده 32 کویر کاشان 27,290
میلگرد 10 ساده - متین 30,500 
میلگرد 35 ساده - شمس گل آذین 26,210
میلگرد 10 ساده - خلیج 30,000
میلگرد 20 ساده - متین 30,500 
میلگرد 45 ساده - شمس گل آذین 26,210
میلگرد 20 ساده - خلیج 29,000
میلگرد 32 ساده - متین 30,500 
میلگرد 70 ساده - شمس گل آذین 26,210
میلگرد 32 ساده - خلیج 29,000

قیمت روز میلگرد کلاف ساده

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد کلاف ساده 5.5 الیگودرز 28,500
میلگرد کلاف ساده 6.5 کوثر اهواز 25,300
میلگرد کلاف ساده 6.5 امیرآباد 26,815
کلاف 6.5 کششی RST34 افق ابهر 26,365
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 27,270

قیمت روز میلگرد کلاف آجدار

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد کلاف آجدار 8 الیگودرز 30,200
میلگرد کلاف آجدار 10 الیگودرز 30,200
میلگرد کلاف آجدار 8 امیرآباد 26,545
میلگرد کلاف آجدار 10 امیرآباد 26,545
میلگرد کلاف آجدار 8 کوثر اهواز 26,000
میلگرد کلاف آجدار 10 کوثر اهواز
26,000

قیمت روز میلگرد آجدار

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد آجدار 12 نیشابور 26,500
میلگرد آجدار 14 رادهمدان 27,030
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر 26,000
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر 25,360
میلگرد آجدار 10 فایکو 26,450
 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن  25,640
 میلگرد آجدار 14 نیشابور  25,360
 میلگرد آجدار 12 فایکو 25,680
 میلگرد آجدار 16 نیشابور  25,360
 میلگرد آجدار 14 فایکو  25,090
 میلگرد آجدار 14 میانه  25,450
 میلگرد آجدار 14 کوثر  23,360
 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 25,640
 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن 25,640
 میلگرد آجدار 32 نیشابور  25,910

ورق سیاه 2


35,790

ورق سیاه 3


39,332

ورق سیاه 4


43,119

ورق سیاه 8


42,660

ورق سیاه 10


40,400

ورق سیاه 15


40,183

قیمت روز ورق سیاه

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق سیاه 2 - فولاد مبارکه 35,790
ورق سیاه 3 - فولاد مبارکه 39,332
ورق سیاه 4 - فولاد مبارکه  43,119
ورق سیاه 10 اکسین اهواز  38,381
ورق سیاه 15 - اکسین اهواز 36,018
ورق سیاه 20 - اکسین اهواز  31,745
ورق سیاه ضخامت 30 کاویان اهواز  35,300
ورق سیاه ضخامت 45 کاویان اهواز  34,300
ورق سیاه 2 گیلان 32,400
ورق سیاه 3 گیلان 32,400

قیمت روز ورق سیاه

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق سیاه 3 گیلان 32,400
ورق قطعات ضخامت 8 35,000
ورق قطعات ضخامت 10 33,500
ورق قطعات ضخامت 12 30,236
ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان 15  29,090
ورق سیاه برشی st37 فولاد اصفهان 25 27,545
ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه 4 42,600
ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه 6  41,100
ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه 15   39,600
رول سیاه 2.5 نورد و لوله اهواز 36,700

قیمت روز ورق شیروانی

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 سینوسی 50,550
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 سینوسی 50,550
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 ذوزنقه 50,570
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 ذوزنقه 50,570
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 شادولاین 50,580
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 شادولاین 50,580
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 سینوسی 50,050
ورق شیروانی 0.6 عرض 1250 سینوسی 50,050
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 ذوزنقه 50,070
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 شادولاین 50,080
ورق شیروانی 0.7 عرض 1000 سینوسی 49,050

قیمت روز ورق گالوانیزه

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میل - کاشان 52,100
ورق گالوانیزه 0.5 میل - هفت الماس 51,700
ورق گالوانیزه 0.6 میل - کاشان 49,700
ورق گالوانیزه 0.6 میل - هفت الماس 48,900
ورق گالوانیزه 0.7 میل - کاشان 52,500
ورق گالوانیزه 0.7 میل - هفت الماس 48,600
ورق گالوانیزه 1 میل - کاشان 47,500
ورق گالوانیزه 1 میل - هفت الماس 47,200
 ورق گالوانیزه 1.5 میل - کاشان 50,700
  ورق گالوانیزه 1.5 میل - هفت الماس 50,400
  ورق گالوانیزه 2 میل - هفت الماس 52,700

قیمت روز ورق رنگی

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین 47,250
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین 47,250
ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه 50,450
ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه 50,450
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 55,500
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 55,000
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس 53,000
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 سمنان 51,100
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن 50,500
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن 50,500

قیمت روز ورق عرشه فولادی

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 هفت الماس 42,450
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 هفت الماس 42,000
عرشه فولادی گالوانیزه 1 هفت الماس 42,000
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 هفت الماس 43,180
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 شهرکرد 42,640
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 شهرکرد 44,000
عرشه فولادی گالوانیزه 1 کاشان 44,000
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 کاشان 43,550
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 تاراز 42,640
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 تاراز 44,000

قیمت روز تیرآهن IPE

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
تیرآهن 14 - ذوب آهن اصفهان 26,540
تیرآهن 14 - فایکو 4,200,000
تیرآهن 14 - اهواز 27,000
تیرآهن 14 - کرمانشاه 26,400
تیرآهن 14 - بناب 25,800
تیرآهن 16 - ذوب آهن اصفهان 26,800
تیرآهن 16 - فایکو 5,400,000
تیرآهن 16 - اهواز 27,000
تیرآهن 16 - ماهان 4,000,000
تیرآهن 16 - بناب 25,800
تیرآهن 18 - ذوب آهن اصفهان 26,800
تیرآهن 18 - ماهان 5,850,000
تیرآهن 18 - یزد 6,000,000

مرجع کامل قیمت انواع کالاهای ساختمانی شامل قالب بتن ، جک سقفی ، اسپیسر بتن ، چسب ، مواد شیمیایی ساختمان ، آهن آلات ، صنایع مفتولی ...

Image

پروفیل 10*20


39,520

پروفیل 20*20


39,300

پروفیل 20*30


39,050

پروفیل 40*80


38,850

قیمت روز پروفیل صنعتی

تاریخ : 1403/04/28  | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
پروفیل صنعتی 5 میل 42,800
پروفیل صنعتی 6 میل 42,800
پروفیل صنعتی 8 میل 44,070
پروفیل صنعتی 10 میل 45,120
پروفیل صنعتی 12 میل  45,120

قیمت روز پروفیل ساختمانی

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
پروفیل ساختمانی 2 میل 38,850
پروفیل ساختمانی 2.5 میل 38,850
پروفیل ساختمانی 3 میل 38,850
پروفیل ساختمانی 4 میل 42,260

قیمت روز پروفیل مبلی

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
پروفیل مبلی 0.7 52,910
پروفیل مبلی 0.9 52,910
پروفیل مبلی 1 52,910
پروفیل مبلی 1.25 52,910
پروفیل مبلی 1.5 52,910

نبشی 3


27,570

نبشی 4


27,430

نبشی 10


22,000

ناودانی 8


25,597

ناودانی 10


25,597

سپری


24,580

قیمت روز نبشی

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
نبشی 3 - شکفته 27,570
نبشی 3 - سپهر 24,830
نبشی 3 - ظهوریان 23,210
نبشی 2.5 - نستا 27,700
نبشی 4 - شکفته 27,430
نبشی 4 - سپهر 24,780
نبشی 4 - ظهوریان 23,910
نبشی 3 - نستا 24,510
نبشی 10 - فولاد اشتهارد 28,700
نبشی 8 - آریان فولاد 24,863
نبشی 10 - آونگان 23,910
نبشی 6 - منظومه 23,450

قیمت روز ناودانی

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
ناودانی 8 اروپا  62,730
ناودانی 20 اروپا 62,730
ناودانی 22 اروپا 62,730
ناودانی 8 هموزن اروپا 28,180
ناودانی 18 هموزن اروپا 41,360
ناودانی 24 هموزن اروپا 31,716
ناودانی 8 ابهر تماس
ناودانی 18 ابهر 38,630
ناودانی 8 - نورد گرم تهران 24,600
ناودانی 10 - نورد گرم تهران 24,600
ناودانی 8 - فولاد تهران 25,910
ناودانی 10 - آریان فولاد 20,950
ناودانی 10 - شکفته 25,597
ناودانی 10 - فولاد تهران 25,910

قیمت روز سپری

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
سپری 40*6000 انبار اصفهان 27,480
سپری 50*6000 انبار اصفهان 27,480
سپری 60*6000 انبار اصفهان تماس

سپری 4*4*4 سپهر ایرانیان

26,700

سپری 5*5*5 سپهر ایرانیان

26,700

سپری 6*6*6 سپهر ایرانیان

27,000
سپری 6000*40 شکفته 25,830
سپری 6000*50 شکفته 26,580
سپری 6000*40 نورد گرم سجاد 26,700
سپری 6000*50 نورد گرم سجاد 26,700
سپری 6000*60 نورد گرم سجاد تماس

قیمت روز لوله داربستی

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
لوله داربستی 2 میل - صابری 38,600
لوله داربستی 2.5 میل - صابری 38,600
لوله داربستی 2 میل - نیکان 39,818
لوله داربستی 2.5 میل - نیکان 38,909
لوله داربستی 2 میل - یاران 40,825
لوله داربستی 2.5 میل - یاران 40,825

قیمت روز لوله داربستی

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
لوله داربستی 2 میل - تهران شرق 38,800
لوله داربستی 2.5 میل - تهران شرق 38,800
لوله داربستی 2 میل - جهان پارس 38,180
لوله داربستی 2.5 میل - جهان پارس 38,180
لوله داربستی 2 میل - صدرا  38,630
لوله داربستی 2.5 میل - صدرا 38,270

قیمت روز لوله صنعتی

تاریخ : 1403/04/28 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر 36,540
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر 35,500
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر یاران 40,825
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر یاران 40,825
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر 35,500
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .