آخرین به روز رسانی : 1402/12/12 ساعت 10:00

 

قیمت روز خرید فروش لوله ، قوطی ، میلگرد ، تیرآهن ، پروفیل ، قالب بتن ، محصولات مختلف ساختمانی

میلگرد آجدار
10


25,280

میلگرد آجدار
12


24,630

میلگرد آجدار
14-16-18-20


24,360

میلگرد آجدار
22


24,360

میلگرد آجدار
25


24,400

میلگرد آجدار
32


23,148

قیمت روز میلگرد ساده

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد ساده 18 کویر کاشان  27,290
میلگرد ساده 32 کویر کاشان 27,290
میلگرد 10 ساده - متین 26,500
میلگرد 35 ساده - شمس گل آذین 25,230
میلگرد 10 ساده - خلیج 30,000
میلگرد 20 ساده - متین 26,000
میلگرد 45 ساده - شمس گل آذین 25,230
میلگرد 20 ساده - خلیج 29,000
میلگرد 32 ساده - متین 26,000
میلگرد 70 ساده - شمس گل آذین 25,230
میلگرد 32 ساده - خلیج 29,000

قیمت روز میلگرد کلاف ساده

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد کلاف ساده 5.5 الیگودرز 27,970
میلگرد کلاف ساده 6.5 کوثر اهواز 25,300
میلگرد کلاف ساده 6.5 امیرآباد 26,800
کلاف 5.5 کششی RST34 افق ابهر 27,670
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 25,600

قیمت روز میلگرد کلاف آجدار

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد کلاف آجدار 6 الیگودرز 24,490
میلگرد کلاف آجدار 8 الیگودرز 24,130
میلگرد کلاف آجدار 8 امیرآباد 23,485
میلگرد کلاف آجدار 10 امیرآباد 23,485
میلگرد کلاف آجدار 8 کوثر اهواز 26,000
میلگرد کلاف آجدار 10 کوثر اهواز
26,000

قیمت روز میلگرد آجدار

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد آجدار 12 نیشابور 23,730
میلگرد آجدار 14 رادهمدان 24,360
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر 23,670
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر 23,120
میلگرد آجدار 10 فایکو 23,855
 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن  23,400
 میلگرد آجدار 14 نیشابور  22,970
 میلگرد آجدار 12 فایکو 23,850
 میلگرد آجدار 16 نیشابور  22,970
 میلگرد آجدار 14 فایکو  22,940
 میلگرد آجدار 14 میانه  23,210
 میلگرد آجدار 14 کوثر  21,560
 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 22,750
 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن 22,750
 میلگرد آجدار 32 نیشابور  23,148

ورق سیاه 2


35,790

ورق سیاه 3


39,332

ورق سیاه 4


43,119

ورق سیاه 8


42,660

ورق سیاه 10


40,400

ورق سیاه 15


40,183

قیمت روز ورق سیاه

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق سیاه 2 میل - فولاد مبارکه 35,790
ورق سیاه 3 میل - فولاد مبارکه 39,332
ورق سیاه 4 میل - فولاد مبارکه 43,119
ورق سیاه 8 میل - قطعات 39,900
ورق سیاه 8 میل - فولاد مبارکه 42,660
ورق برشی  20 میل - st37 اصفهان 27,981
ورق سیاه 12 میل - فولاد مبارکه 40,400
ورق سیاه 2 میل - گیلان 34,387
ورق سیاه 2.5 میل - گیلان 34,387
ورق برشی 10 میل - st52 فولاد مبارکه 46,000

قیمت روز ورق سیاه

2تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق سیاه 15 میل - فولاد مبارکه 40,183
ورق سیاه 20 میل - اکسین 31,651
رول سیاه 2.35 میل - نورد و لوله اهواز 33,703
ورق سیاه 10 میل - قطعات 32,569
ورق سیاه 25 میل - اکسین 31,651
ورق سیاه 20 میل - کاویان 24,752
ورق سیاه 12 میل - قطعات 30,276
ورق سیاه 40 میل - اکسین 31,651
ورق سیاه 25 میل - کاویان 24,752
رول سیاه 2.5 میل - نورد و لوله اهواز 33,703

قیمت روز ورق شیروانی

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 سینوسی 48,150
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 سینوسی 47,850
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 ذوزنقه 48,170
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 ذوزنقه 47,870
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 شادولاین 48,180
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 شادولاین 47,880
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 سینوسی 45,850
ورق شیروانی 0.6 عرض 1250 سینوسی 46,150
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 ذوزنقه 45,870
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 شادولاین 45,880
ورق شیروانی 0.7 عرض 1000 سینوسی 43,150

قیمت روز ورق گالوانیزه

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میل - کاشان 52,100
ورق گالوانیزه 0.5 میل - هفت الماس 51,700
ورق گالوانیزه 0.6 میل - کاشان 49,700
ورق گالوانیزه 0.6 میل - هفت الماس 48,900
ورق گالوانیزه 0.7 میل - کاشان 52,500
ورق گالوانیزه 0.7 میل - هفت الماس 48,600
ورق گالوانیزه 1 میل - کاشان 47,500
ورق گالوانیزه 1 میل - هفت الماس 47,200
 ورق گالوانیزه 1.5 میل - کاشان 50,700
  ورق گالوانیزه 1.5 میل - هفت الماس 50,400
  ورق گالوانیزه 2 میل - هفت الماس 52,700

قیمت روز ورق رنگی

تاریخ : 61402/12/12 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین 47,250
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین 47,250
ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه 50,450
ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه 50,450
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 55,500
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 55,000
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس 53,000
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 سمنان 51,100
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن 50,500
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن 50,500

قیمت روز ورق عرشه فولادی

تاریخ : 1402/12/12| ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 هفت الماس 38,170
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 هفت الماس 38,170
عرشه فولادی گالوانیزه 1 هفت الماس 38,620
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 هفت الماس 38,260
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 شهرکرد 38,260
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 شهرکرد 38,260
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 کاشان 38,070
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 کاشان 39,270
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 تاراز 38,720
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 تاراز تماس

قیمت روز تیرآهن IPE

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
تیرآهن 14 - ذوب آهن اصفهان 28,075
تیرآهن 14 - فایکو 3,700,000
تیرآهن 14 - اهواز 23,750
تیرآهن 14 - کرمانشاه 3,200,000
تیرآهن 14 - بناب 23,800
تیرآهن 16 - ذوب آهن اصفهان 28,440
تیرآهن 16 - فایکو 4,700,000
تیرآهن 16 - اهواز 23,750
تیرآهن 16 - کرمانشاه 4,190,000
تیرآهن 16 - بناب 23,800
تیرآهن 18 - ذوب آهن اصفهان 25,870
تیرآهن 18 - ماهان 5,502,000
تیرآهن 18 - یزد 5,650,000

مرجع کامل قیمت انواع کالاهای ساختمانی شامل قالب بتن ، جک سقفی ، اسپیسر بتن ، چسب ، مواد شیمیایی ساختمان ، آهن آلات ، صنایع مفتولی ...

Image

پروفیل 10*20


37,800

پروفیل 20*20


37,520

پروفیل 20*30


37,390

پروفیل 40*80


37,160

قیمت روز پروفیل صنعتی

تاریخ : 1402/12/12  | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
پروفیل صنعتی 5 میل 40,640
پروفیل صنعتی 6 میل 40,640
پروفیل صنعتی 8 میل 41,560
پروفیل صنعتی 10 میل 41,560
پروفیل صنعتی 12 میل  41,560

قیمت روز پروفیل ساختمانی

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
پروفیل ساختمانی 2 میل 37,160
پروفیل ساختمانی 2.5 میل 37,620
پروفیل ساختمانی 3 میل 37,620
پروفیل ساختمانی 4 میل 39,450

قیمت روز پروفیل مبلی

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
پروفیل مبلی 0.7 47,710
پروفیل مبلی 0.9 47,710
پروفیل مبلی 1 47,710
پروفیل مبلی 1.25 47,710
پروفیل مبلی 1.5 47,710

نبشی 3


27,570

نبشی 4


27,430

نبشی 10


22,000

ناودانی 8


25,597

ناودانی 10


25,597

سپری


24,580

قیمت روز نبشی

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
نبشی 3 - شکفته 27,570
نبشی 3 - سپهر 24,830
نبشی 3 - ظهوریان 24,680
نبشی 2.5 - نستا 27,700
نبشی 4 - شکفته 27,430
نبشی 4 - سپهر 24,780
نبشی 4 - ظهوریان 24,851
نبشی 3 - نستا 24,510
نبشی 10 - فولاد اشتهارد 28,700
نبشی 8 - آریان فولاد 24,863
نبشی 10 - آونگان 24,037
نبشی 6 - منظومه 24,687

قیمت روز ناودانی

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
ناودانی 8 اروپا  57,899
ناودانی 20 اروپا 57,899
ناودانی 22 اروپا 57,899
ناودانی 8 هموزن اروپا 27,899
ناودانی 18 هموزن اروپا 28,799
ناودانی 24 هموزن اروپا 31,716
ناودانی 8 ابهر تماس
ناودانی 18 ابهر تماس
ناودانی 8 - نورد گرم تهران 24,180
ناودانی 10 - نورد گرم تهران 24,180
ناودانی 8 - فولاد تهران 25,322
ناودانی 10 - آریان فولاد 20,950
ناودانی 10 - شکفته 25,597
ناودانی 10 - فولاد تهران 25,322

قیمت روز سپری

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
سپری 40*6000 انبار اصفهان 25,680
سپری 50*6000 انبار اصفهان 25,680
سپری 60*6000 انبار اصفهان تماس

سپری 4*4*4 سپهر ایرانیان

24,650

سپری 5*5*5 سپهر ایرانیان

24,650

سپری 6*6*6 سپهر ایرانیان

24,850
سپری 6000*40 شکفته 24,580
سپری 6000*50 شکفته 24,580
سپری 6000*40 نورد گرم سجاد 24,770
سپری 6000*50 نورد گرم سجاد 24,770
سپری 6000*60 نورد گرم سجاد تماس

قیمت روز لوله داربستی

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
لوله داربستی 2 میل - صابری 37,980
لوله داربستی 2.5 میل - صابری 37,980
لوله داربستی 2 میل - نیکان 36,880
لوله داربستی 2.5 میل - نیکان 36,330
لوله داربستی 2 میل - یاران 38,716
لوله داربستی 2.5 میل - یاران 38,716

قیمت روز لوله داربستی

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
لوله داربستی 2 میل - تهران شرق 38,075
لوله داربستی 2.5 میل - تهران شرق 38,075
لوله داربستی 2 میل - جهان پارس 39,360
لوله داربستی 2.5 میل - جهان پارس 40,275
لوله داربستی 2 میل - صدرا  37,615
لوله داربستی 2.5 میل - صدرا 37,615

قیمت روز لوله صنعتی

تاریخ : 1402/12/12 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر 37,340
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر 36,300
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر یاران 38,716
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر یاران 38,716
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر 36,300

مجوز اینماد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .