آخرین به روز رسانی : 1401/09/10- ساعت 12:15

میلگرد آجدار
10


16,629

میلگرد آجدار
12


16,308

میلگرد آجدار
14-16-18-20


16,216

میلگرد آجدار
22


16,216

میلگرد آجدار
25


16,262

میلگرد آجدار
32


15,212

قیمت روز میلگرد ساده

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 12:15

عنوان کالا قیمت
میلگرد ساده 18 کویر کاشان  18,150
میلگرد ساده 32 کویر کاشان 18,150
میلگرد 10 ساده - متین 17,430
میلگرد 35 ساده - شمس گل آذین 17,430
میلگرد 10 ساده - خلیج 19,500
میلگرد 20 ساده - متین 17,430
میلگرد 45 ساده - شمس گل آذین 17,430
میلگرد 20 ساده - خلیج 20,000
میلگرد 32 ساده - متین 17,430
میلگرد 70 ساده - شمس گل آذین 17,430
میلگرد 32 ساده - خلیج 20,000

قیمت روز میلگرد کلاف ساده

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 12:15

عنوان کالا قیمت
میلگرد کلاف ساده 5.5 الیگودرز 15,375
میلگرد کلاف ساده 6.5 کوثر اهواز 17,065
میلگرد کلاف ساده 6.5 امیرآباد 16,400
میلگرد کلاف ساده 8 امیرآباد تماس
میلگرد کلاف ساده 10 امیرآباد 17,700

قیمت روز میلگرد کلاف آجدار

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 12:15

عنوان کالا قیمت
میلگرد کلاف آجدار 8 الیگودرز 15,740
میلگرد کلاف آجدار 10 الیگودرز 15,740
میلگرد کلاف آجدار 8 امیرآباد 15,565
میلگرد کلاف آجدار 10 امیرآباد 15,565
میلگرد کلاف آجدار 8 کوثر اهواز 16,145
میلگرد کلاف آجدار 10 کوثر اهواز
16,145

قیمت روز میلگرد آجدار

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 12:15

عنوان کالا قیمت
میلگرد آجدار 12 نیشابور 15,487
میلگرد آجدار 14 رادهمدان 16,216
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر 15,074
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر 14,845
میلگرد آجدار 10 فایکو 15,367
 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن  15,120
 میلگرد آجدار 14 نیشابور  15,028
 میلگرد آجدار 12 فایکو 15,239
 میلگرد آجدار 16 نیشابور  15,028
 میلگرد آجدار 14 فایکو  14,808
 میلگرد آجدار 14 میانه  14,845
 میلگرد آجدار 14 کوثر  14,707
 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 14,936
 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن 15,092
 میلگرد آجدار 32 نیشابور  15,212

ورق سیاه 2


19,566

ورق سیاه 3


19,749

ورق سیاه 4


18,832

ورق سیاه 8


18,602

ورق سیاه 10


18,602

ورق سیاه 15


18,602

قیمت روز ورق سیاه

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 12:05

عنوان کالا قیمت
ورق سیاه 2 میل - فولاد مبارکه 19,566
ورق سیاه 3 میل - فولاد مبارکه 19,749
ورق سیاه 4 میل - فولاد مبارکه 18,832
ورق سیاه 8 میل - قطعات 17,606
ورق سیاه 8 میل - فولاد مبارکه 18,602
ورق سیاه 10 میل - فولاد مبارکه 18,602
ورق سیاه 12 میل - فولاد مبارکه 18,602
ورق سیاه 8 میل - گیلان 17,393
ورق سیاه 12 میل - گیلان 17,210
ورق سیاه 10 میل - قطعات 17,055

قیمت روز ورق سیاه

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 12:05

عنوان کالا قیمت
ورق سیاه 15 میل - فولاد مبارکه 18,602
ورق سیاه 15 میل - اکسین 23,753
ورق سیاه 15 میل - فولاد گیلان 18,166
ورق سیاه 12 میل - قطعات 17,055
ورق سیاه 20 میل - اکسین 22,468
ورق سیاه 20 میل - کاویان 17,950
ورق سیاه 15 میل - قطعات 17,055
ورق سیاه 25 میل - اکسین 22,377
ورق سیاه 25 میل - کاویان 19,450
ورق سیاه 20 میل - قطعات تماس

قیمت روز ورق استنلس استیل

تاریخ : 11401/09/10  | ساعت : 12:05

عنوان کالا قیمت
ورق استنلس استیل 304 ضخامت 0.3 1,220,190
ورق استنلس استیل 304 ضخامت 1 1,137,620
ورق استنلس استیل 304 ضخامت 2 1,128,450
ورق استنلس استیل 304 ضخامت 10 1,220,190
ورق استنلس استیل 316 ضخامت 10 1,944,960
ورق استنلس استیل 316 ضخامت 12 1,963,310
ورق استنلس استیل 310 ضخامت 4 4,174,320
ورق استنلس استیل 310 ضخامت 15 4,266,060
ورق استنلس استیل 309 ضخامت 6 3,302,760
ورق استنلس استیل 321 ضخامت 1.5 1,926,610
ورق استنلس استیل 430 ضخامت 0.4 724,780

قیمت روز ورق گالوانیزه

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 12:05

عنوان کالا قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میل - کاشان 29,000
ورق گالوانیزه 0.5 میل - هفت الماس 28,600
ورق گالوانیزه 0.6 میل - کاشان 27,100
ورق گالوانیزه 0.6 میل - هفت الماس 25,900
ورق گالوانیزه 0.7 میل - کاشان 25,600
ورق گالوانیزه 0.7 میل - هفت الماس 25,100
ورق گالوانیزه 1 میل - کاشان 24,900
ورق گالوانیزه 1 میل - هفت الماس 24,900
 ورق گالوانیزه 1.5 میل - کاشان 25,400
  ورق گالوانیزه 1.5 میل - هفت الماس 24,900
  ورق گالوانیزه 2 میل - هفت الماس 26,350

قیمت روز ورق آلومینیوم

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 12:05

عنوان کالا قیمت
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت 0.3 104,780
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت 0.4 104,780
ورق پارس آلومان کار ضخامت 0.5 103,863
ورق پارس آلومان کار ضخامت 0.6 103,863
ورق پارس آلومان کار ضخامت 0.7 103,863
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت 0.8 104,780
ورق آلومینیوم پارس ضخامت 1 103,863
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت 1.25 104,780
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت 1.5 104,780
ورق پارس آلومان کار ضخامت 2 103,863
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت 2.5 104,780

قیمت روز ورق آلومینیوم

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 12:05

عنوان کالا قیمت
ورق آلومینیوم پارس ضخامت 2 103,863
ورق آلومینیوم پارس ضخامت 3 103,863
ورق آلومینیوم پارس ضخامت 5 115,789
ورق آلومینیوم پارس ضخامت 6 115,789
ورق آلومینیوم پارس ضخامت 7 115,789
ورق آلومینیوم پارس ضخامت 8 115,789
ورق آلومینیوم پارس ضخامت 10 115,789
ورق آلومینیوم پارس ضخامت 12 124,964
ورق آلومینیوم پارس ضخامت 14 124,964
ورق آلومینیوم پارس ضخامت 15 124,964

قیمت روز تیرآهن IPE

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 12:00

عنوان کالا قیمت
تیرآهن 14 - ذوب آهن اصفهان 2,614,000
تیرآهن 14 - فایکو 2,480,000
تیرآهن 14 - اهواز 16,330
تیرآهن 14 - کرمانشاه 2,380,000
تیرآهن 14 - بناب 15,680
تیرآهن 16 - ذوب آهن اصفهان 3,137,000
تیرآهن 16 - فایکو 3,080,000
تیرآهن 16 - اهواز 16,330
تیرآهن 16 - کرمانشاه 3,050,000
تیرآهن 18 - بناب تماس
تیرآهن 18 - ذوب آهن اصفهان 3,899,000
تیرآهن 18 - ماهان 3,752,000
تیرآهن 18 - یزد 3,850,000
Image

پروفیل 20*20


20,826

پروفیل 30*30


20,643

پروفیل 40*40


20,643

پروفیل 40*80


20,643

قیمت روز پروفیل صنعتی

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 10:45

عنوان کالا قیمت
پروفیل صنعتی 5 میل 23,854
پروفیل صنعتی 6 میل 23,854
پروفیل صنعتی 8 میل 25,689
پروفیل صنعتی 10 میل 27,799
پروفیل صنعتی 12 میل  29,358

قیمت روز پروفیل ساختمانی

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 10:45

عنوان کالا قیمت
پروفیل ساختمانی 2 میل 20,643
پروفیل ساختمانی 2.5 میل 20,643
پروفیل ساختمانی 3 میل 20,643
پروفیل ساختمانی 4 میل 22,019

قیمت روز پروفیل مبلی

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 10:45

عنوان کالا قیمت
پروفیل مبلی 0.7 27,523
پروفیل مبلی 0.9 27,523
پروفیل مبلی 1 27,523
پروفیل مبلی 1.25 27,523
پروفیل مبلی 1.5 27,523

نبشی 3


16,065

نبشی 4


15,780

نبشی 10


15,500

ناودانی 8


16,514

ناودانی 10


16,514

سپری


17,065

قیمت روز نبشی

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 11:22

عنوان کالا قیمت
نبشی 3 - شکفته 16,055
نبشی 3 - سپهر 16,240
نبشی 3 - ظهوریان 15,872
نبشی 3 - نستا 17,300
نبشی 4 - شکفته 15,780
نبشی 4 - سپهر 17,500
نبشی 4 - ظهوریان 15,872
نبشی 4 - نستا 18,800
نبشی 4 - فولاد تهران 21,100
نبشی 10 - آریان فولاد 16,400
نبشی 10 - آونگان 15,046
نبشی 10 - اشتهارد 16,500

قیمت روز ناودانی

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 11:22

عنوان کالا قیمت
ناودانی 8 اروپا  41,285
ناودانی 20 اروپا 41,285
ناودانی 22 اروپا 41,285
ناودانی 8 هموزن اروپا 17,890
ناودانی 18 هموزن اروپا 18,808
ناودانی 24 هموزن اروپا 22,019
ناودانی 8 ابهر 16,605
ناودانی 18 ابهر 17,790
ناودانی 6 - نورد گرم تهران 16,055
ناودانی 8 - نورد گرم تهران 16,055
ناودانی 8 - فولاد تهران 20,000
ناودانی 10 - اریان فولاد 18,950
ناودانی 10 - شکفته 16,514
ناودانی 10 - فولاد تهران 20,000

قیمت روز سپری

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 11:22

عنوان کالا قیمت
سپری 40*6000 انبار اصفهان 17,430
سپری 50*6000 انبار اصفهان 17,430
سپری 60*6000 انبار اصفهان تماس

سپری 4*4*4 سپهر ایرانیان

17,245

سپری 5*5*5 سپهر ایرانیان

17,245

سپری 6*6*6 سپهر ایرانیان

تماس
سپری 6000*40 شکفته 17,065
سپری 6000*50 شکفته تماس
سپری 6000*40 نورد گرم سجاد 17,340
سپری 6000*50 نورد گرم سجاد 17,340
سپری 6000*60 نورد گرم سجاد تماس

قیمت روز لوله داربستی

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 11:10

عنوان کالا قیمت
لوله داربستی 2 میل - فولاد علویجه 20,000
لوله داربستی 2.5 میل - فولاد علویجه 19,300
لوله داربستی 2 میل - نیکان 19,910
لوله داربستی 2.5 میل - نیکان 19,820
لوله داربستی 2 میل - یاران 20,643
لوله داربستی 2.5 میل - یاران 20,643

قیمت روز لوله داربستی

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 11:10

عنوان کالا قیمت
لوله داربستی 2 میل - تهران شرق 20,640
لوله داربستی 2.5 میل - تهران شرق 20,640
لوله داربستی 2 میل - جهان پارس 20,780
لوله داربستی 2.5 میل - جهان پارس 20,780
لوله داربستی 2 میل - صدرا  20,730
لوله داربستی 2.5 میل - صدرا 20,640

قیمت روز لوله صنعتی

تاریخ : 1401/09/10  | ساعت : 11:10

عنوان کالا قیمت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر 20,460
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر 20,180
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر یاران 20,643
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر یاران 20,643
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر 20,180
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .