آخرین به روز رسانی : 1402/03/11- ساعت 10:00

  قیمت روز خرید فروش لوله ، قوطی ، میلگرد ، تیرآهن ، پروفیل ، قالب بتن ، محصولات مختلف ساختمانی

  میلگرد آجدار
  10


  26,455

  میلگرد آجدار
  12


  26,104

  میلگرد آجدار
  14-16-18-20


  25,920

  میلگرد آجدار
  22


  25,920

  میلگرد آجدار
  25


  25,874

  میلگرد آجدار
  32


  24,989

  قیمت روز میلگرد ساده

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  میلگرد ساده 18 کویر کاشان  29,450
  میلگرد ساده 32 کویر کاشان 29,450
  میلگرد 10 ساده - متین 29,970
  میلگرد 35 ساده - شمس گل آذین 26,200
  میلگرد 10 ساده - خلیج 32,000
  میلگرد 20 ساده - متین 29,470
  میلگرد 45 ساده - شمس گل آذین 26,200
  میلگرد 20 ساده - خلیج 29,000
  میلگرد 32 ساده - متین 29,470
  میلگرد 70 ساده - شمس گل آذین 26,200
  میلگرد 32 ساده - خلیج 29,000

  قیمت روز میلگرد کلاف ساده

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  میلگرد کلاف ساده 5.5 الیگودرز 27,970
  میلگرد کلاف ساده 6.5 کوثر اهواز تماس
  میلگرد کلاف ساده 6.5 امیرآباد 27,770
  کلاف 5.5 کششی RST34 افق ابهر 27,670
  کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 25,320

  قیمت روز میلگرد کلاف آجدار

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  میلگرد کلاف آجدار 8 الیگودرز 25,690
  میلگرد کلاف آجدار 10 الیگودرز 25,690
  میلگرد کلاف آجدار 8 امیرآباد 19,265
  میلگرد کلاف آجدار 10 امیرآباد 19,265
  میلگرد کلاف آجدار 8 کوثر اهواز تماس
  میلگرد کلاف آجدار 10 کوثر اهواز
  25,690

  قیمت روز میلگرد آجدار

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  میلگرد آجدار 12 نیشابور 26,739
  میلگرد آجدار 14 رادهمدان 25,920
  میلگرد آجدار 10 امیرکبیر 24,551
  میلگرد آجدار 14 امیرکبیر 24,170
  میلگرد آجدار 10 فایکو 25,296
   میلگرد آجدار 14 ذوب آهن  26,134
   میلگرد آجدار 14 نیشابور  24,989
   میلگرد آجدار 12 فایکو 25,259
   میلگرد آجدار 16 نیشابور  24,989
   میلگرد آجدار 14 فایکو  24,337
   میلگرد آجدار 14 میانه  24,161
   میلگرد آجدار 14 کوثر  23,565
   میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 26,092
   میلگرد آجدار 20 ذوب آهن 26,005
   میلگرد آجدار 32 نیشابور  24,989

  ورق سیاه 2


  32,625

  ورق سیاه 3


  30,625

  ورق سیاه 4


  30,625

  ورق سیاه 8


  30,625

  ورق سیاه 10


  30,625

  ورق سیاه 15


  30,625

  قیمت روز ورق سیاه

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  ورق سیاه 2 میل - فولاد مبارکه 32,625
  ورق سیاه 3 میل - فولاد مبارکه 30,625
  ورق سیاه 4 میل - فولاد مبارکه 30,625
  ورق سیاه 10 میل - قطعات 29,350
  ورق سیاه 8 میل - فولاد مبارکه 30,625
  ورق برشی  20 میل - st37 اصفهان 25,300
  ورق سیاه 12 میل - فولاد مبارکه 30,625
  ورق سیاه 6 میل - گیلان 30,000
  ورق سیاه 8 میل - گیلان 29,350
  ورق برشی 10 میل - st52 فولاد مبارکه 32,600

  قیمت روز ورق سیاه

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  ورق سیاه 15 میل - فولاد مبارکه 30,625
  ورق سیاه 15 میل - اکسین 34,060
  رول سیاه 4 میل - نورد و لوله اهواز 28,160
  ورق سیاه 12 میل - قطعات 29,350
  ورق سیاه 20 میل - اکسین 29,350
  ورق سیاه 20 میل - کاویان 28,900
  ورق سیاه 15 میل - قطعات 29,350
  ورق سیاه 25 میل - اکسین 29,800
  ورق سیاه 25 میل - کاویان 28,900
  رول سیاه 2.5 میل - نورد و لوله اهواز 29,700

  قیمت روز ورق شیروانی

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 سینوسی 50,650
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 سینوسی 50,650
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 ذوزنقه 50,670
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 ذوزنقه 50,670
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 شادولاین 50,680
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 شادولاین 50,680
  ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 سینوسی 49,650
  ورق شیروانی 0.6 عرض 1250 سینوسی 49,650
  ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 ذوزنقه 49,670
  ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 شادولاین 49,680
  ورق شیروانی 0.7 عرض 1000 سینوسی 48,050

  قیمت روز ورق گالوانیزه

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:02

  عنوان کالا قیمت
  ورق گالوانیزه 0.5 میل - کاشان 52,100
  ورق گالوانیزه 0.5 میل - هفت الماس 51,700
  ورق گالوانیزه 0.6 میل - کاشان 49,700
  ورق گالوانیزه 0.6 میل - هفت الماس 48,900
  ورق گالوانیزه 0.7 میل - کاشان 52,500
  ورق گالوانیزه 0.7 میل - هفت الماس 48,600
  ورق گالوانیزه 1 میل - کاشان 47,500
  ورق گالوانیزه 1 میل - هفت الماس 47,200
   ورق گالوانیزه 1.5 میل - کاشان 50,700
    ورق گالوانیزه 1.5 میل - هفت الماس 50,400
    ورق گالوانیزه 2 میل - هفت الماس 52,700

  قیمت روز ورق رنگی

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین 55,200
  ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین 55,200
  ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه 64,200
  ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه 64,200
  ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 66,670
  ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 66,670
  ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس 65,720
  ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 سمنان 41,100
  ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن 63,700
  ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن 63,700

  قیمت روز ورق عرشه فولادی

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 هفت الماس 44,312
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 هفت الماس 44,312
  عرشه فولادی گالوانیزه 1 هفت الماس 44,955
  عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 هفت الماس 44,588
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 شهرکرد 44,312
  عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 شهرکرد 44,588
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 کاشان 44,221
  عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 کاشان 44,037
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 تاراز 44,312
  عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 تاراز 47,890

  قیمت روز تیرآهن IPE

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  تیرآهن 14 - ذوب آهن اصفهان 29,170
  تیرآهن 14 - فایکو 3,950,000
  تیرآهن 14 - اهواز 24,770
  تیرآهن 14 - کرمانشاه 4,200,000
  تیرآهن 14 - بناب 26,100
  تیرآهن 16 - ذوب آهن اصفهان 27,790
  تیرآهن 16 - فایکو 4,950,000
  تیرآهن 16 - اهواز تماس
  تیرآهن 16 - کرمانشاه 3,050,000
  تیرآهن 18 - بناب تماس
  تیرآهن 18 - ذوب آهن اصفهان 27,340
  تیرآهن 18 - ماهان 5,700,000
  تیرآهن 18 - یزد 6,050,000

  مرجع کامل قیمت انواع کالاهای ساختمانی شامل قالب بتن ، جک سقفی ، اسپیسر بتن ، چسب ، مواد شیمیایی ساختمان ، آهن آلات ، صنایع مفتولی ...

  Image

  پروفیل 10*20


  43,578

  پروفیل 20*20


  43,303

  پروفیل 20*30


  43,257

  پروفیل 40*80


  43,120

  قیمت روز پروفیل صنعتی

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  پروفیل صنعتی 5 میل 43,120
  پروفیل صنعتی 6 میل 43,120
  پروفیل صنعتی 8 میل 44,955
  پروفیل صنعتی 10 میل 44,955
  پروفیل صنعتی 12 میل  44,955

  قیمت روز پروفیل ساختمانی

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  پروفیل ساختمانی 2 میل 43,120
  پروفیل ساختمانی 2.5 میل 43,120
  پروفیل ساختمانی 3 میل 43,120
  پروفیل ساختمانی 4 میل 43,120

  قیمت روز پروفیل مبلی

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  پروفیل مبلی 0.7 52,294
  پروفیل مبلی 0.9 52,294
  پروفیل مبلی 1 52,294
  پروفیل مبلی 1.25 52,294
  پروفیل مبلی 1.5 52,294

  نبشی 3


  27,570

  نبشی 4


  27,430

  نبشی 10


  21,880

  ناودانی 8


  27,739

  ناودانی 10


  27,739

  سپری


  25,505

  قیمت روز نبشی

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:02

  عنوان کالا قیمت
  نبشی 3 - شکفته 27,570
  نبشی 3 - سپهر تماس
  نبشی 3 - ظهوریان 27,495
  نبشی 3 - نستا 17,300
  نبشی 4 - شکفته 27,430
  نبشی 4 - سپهر 24,955
  نبشی 4 - ظهوریان 27,504
  نبشی 3 - نستا 22,470
  نبشی 10 - فولاد اشتهارد 26,570
  نبشی 8 - آریان فولاد 23,575
  نبشی 10 - آونگان 26,423
  نبشی 6 - منظومه 27,756

  قیمت روز ناودانی

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:02

  عنوان کالا قیمت
  ناودانی 8 اروپا  64,679
  ناودانی 20 اروپا 64,679
  ناودانی 22 اروپا 64,679
  ناودانی 8 هموزن اروپا 29,221
  ناودانی 18 هموزن اروپا 31,498
  ناودانی 24 هموزن اروپا 31,523
  ناودانی 8 ابهر 29,815
  ناودانی 18 ابهر 30,730
  ناودانی 6 - نورد گرم تهران 26,780
  ناودانی 8 - نورد گرم تهران 26,780
  ناودانی 8 - فولاد تهران 27,060
  ناودانی 10 - اریان فولاد 18,950
  ناودانی 10 - شکفته 27,739
  ناودانی 10 - فولاد تهران 27,060

  قیمت روز سپری

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:02

  عنوان کالا قیمت
  سپری 40*6000 انبار اصفهان 26,780
  سپری 50*6000 انبار اصفهان 26,780
  سپری 60*6000 انبار اصفهان تماس

  سپری 4*4*4 سپهر ایرانیان

  25,690

  سپری 5*5*5 سپهر ایرانیان

  25,690

  سپری 6*6*6 سپهر ایرانیان

  تماس
  سپری 6000*40 شکفته 25,595
  سپری 6000*50 شکفته 25,595
  سپری 6000*40 نورد گرم سجاد 25,505
  سپری 6000*50 نورد گرم سجاد 25,505
  سپری 6000*60 نورد گرم سجاد تماس

  قیمت روز لوله داربستی

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:03

  عنوان کالا قیمت
  لوله داربستی 2 میل - صابری 34,404
  لوله داربستی 2.5 میل - صابری 34,404
  لوله داربستی 2 میل - نیکان 33,578
  لوله داربستی 2.5 میل - نیکان 32,385
  لوله داربستی 2 میل - یاران 34,680
  لوله داربستی 2.5 میل - یاران 34,495

  قیمت روز لوله داربستی

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:03

  عنوان کالا قیمت
  لوله داربستی 2 میل - تهران شرق 34,495
  لوله داربستی 2.5 میل - تهران شرق 34,495
  لوله داربستی 2 میل - جهان پارس 34,495
  لوله داربستی 2.5 میل - جهان پارس 34,495
  لوله داربستی 2 میل - صدرا  35,780
  لوله داربستی 2.5 میل - صدرا 33,485

  قیمت روز لوله صنعتی

  تاریخ : 1402/03/11 | ساعت : 10:03

  عنوان کالا قیمت
  لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر 34,680
  لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر 33,310
  لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر یاران 34,680
  لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر یاران 34,495
  لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر 33,310
  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .