آخرین به روز رسانی : 1401/11/06- ساعت 10:00

میلگرد آجدار
10


20,610

میلگرد آجدار
12


20,196

میلگرد آجدار
14-16-18-20


20,151

میلگرد آجدار
22


20,151

میلگرد آجدار
25


20,151

میلگرد آجدار
32


18,951

قیمت روز میلگرد ساده

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد ساده 18 کویر کاشان  18,150
میلگرد ساده 32 کویر کاشان 18,150
میلگرد 10 ساده - متین 17,430
میلگرد 35 ساده - شمس گل آذین 19,800
میلگرد 10 ساده - خلیج 24,000
میلگرد 20 ساده - متین 17,430
میلگرد 45 ساده - شمس گل آذین 19,800
میلگرد 20 ساده - خلیج 24,000
میلگرد 32 ساده - متین 17,430
میلگرد 70 ساده - شمس گل آذین 19,800
میلگرد 32 ساده - خلیج 24,000

قیمت روز میلگرد کلاف ساده

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد کلاف ساده 5.5 الیگودرز 19,265
میلگرد کلاف ساده 6.5 کوثر اهواز 19,725
میلگرد کلاف ساده 6.5 امیرآباد 21,670
کلاف 5.5 کششی RST34 افق ابهر 24,170
کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 22,010

قیمت روز میلگرد کلاف آجدار

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد کلاف آجدار 8 الیگودرز 20,825
میلگرد کلاف آجدار 10 الیگودرز 20,825
میلگرد کلاف آجدار 8 امیرآباد 19,265
میلگرد کلاف آجدار 10 امیرآباد 19,265
میلگرد کلاف آجدار 8 کوثر اهواز 20,640
میلگرد کلاف آجدار 10 کوثر اهواز
20,640

قیمت روز میلگرد آجدار

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد آجدار 12 نیشابور 19,319
میلگرد آجدار 14 رادهمدان 20,151
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر 19,591
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر 19,179
میلگرد آجدار 10 فایکو 19,932
 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن  19,916
 میلگرد آجدار 14 نیشابور  18,811
 میلگرد آجدار 12 فایکو 19,804
 میلگرد آجدار 16 نیشابور  18,811
 میلگرد آجدار 14 فایکو  19,363
 میلگرد آجدار 14 میانه  18,535
 میلگرد آجدار 14 کوثر  18,211
 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 19,731
 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن 19,730
 میلگرد آجدار 32 نیشابور  18,951

ورق سیاه 2


28,440

ورق سیاه 3


28,440

ورق سیاه 4


28,440

ورق سیاه 8


28,440

ورق سیاه 10


28,532

ورق سیاه 15


28,600

قیمت روز ورق سیاه

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق سیاه 2 میل - فولاد مبارکه 28,440
ورق سیاه 3 میل - فولاد مبارکه 28,440
ورق سیاه 4 میل - فولاد مبارکه 28,440
ورق سیاه 8 میل - قطعات تماس
ورق سیاه 8 میل - فولاد مبارکه 28,440
ورق برشی  20 میل - st37 اصفهان 23,300
ورق سیاه 12 میل - فولاد مبارکه 28,600
ورق سیاه 6 میل - گیلان 26,600
ورق سیاه 8 میل - گیلان 22,660
ورق برشی 10 میل - st52 فولاد مبارکه 30,900

قیمت روز ورق سیاه

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق سیاه 15 میل - فولاد مبارکه 28,600
ورق سیاه 15 میل - اکسین 30,000
رول سیاه 4 میل - نورد و لوله اهواز 25,596
ورق سیاه 12 میل - قطعات 26,500
ورق سیاه 20 میل - اکسین 27,500
ورق سیاه 20 میل - کاویان 23,177
ورق سیاه 15 میل - قطعات 26,500
ورق سیاه 25 میل - اکسین 27,300
ورق سیاه 25 میل - کاویان 23,177
رول سیاه 2.5 میل - نورد و لوله اهواز 25,455

قیمت روز ورق شیروانی

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 سینوسی 44,150
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 سینوسی 44,150
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 ذوزنقه 44,170
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 ذوزنقه 44,170
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 شادولاین 44,180
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 شادولاین 44,180
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 سینوسی 41,650
ورق شیروانی 0.6 عرض 1250 سینوسی 41,650
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 ذوزنقه 41,670
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 شادولاین 41,680
ورق شیروانی 0.7 عرض 1000 سینوسی 39,850

قیمت روز ورق گالوانیزه

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:02

عنوان کالا قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میل - کاشان 38,400
ورق گالوانیزه 0.5 میل - هفت الماس 37,600
ورق گالوانیزه 0.6 میل - کاشان 36,700
ورق گالوانیزه 0.6 میل - هفت الماس 35,800
ورق گالوانیزه 0.7 میل - کاشان 35,500
ورق گالوانیزه 0.7 میل - هفت الماس 35,300
ورق گالوانیزه 1 میل - کاشان 35,300
ورق گالوانیزه 1 میل - هفت الماس 35,000
 ورق گالوانیزه 1.5 میل - کاشان 36,700
  ورق گالوانیزه 1.5 میل - هفت الماس 37,000
  ورق گالوانیزه 2 میل - هفت الماس 38,900

قیمت روز ورق رنگی

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین 48,350
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین 48,350
ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه 49,800
ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه 49,800
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 51,770
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 51,770
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس 53,650
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 سمنان 41,100
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن 48,700
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن 48,700

قیمت روز ورق عرشه فولادی

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 هفت الماس 38,166
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 هفت الماس 38,257
عرشه فولادی گالوانیزه 1 هفت الماس 38,074
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 هفت الماس 37,982
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 شهرکرد 38,533
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 شهرکرد 38,716
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 کاشان 39,083
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 کاشان 39,267
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 تاراز 38,166
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 تاراز 38,349

قیمت روز تیرآهن IPE

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
تیرآهن 14 - ذوب آهن اصفهان 24,310
تیرآهن 14 - فایکو 3,300,000
تیرآهن 14 - اهواز 20,000
تیرآهن 14 - کرمانشاه 3,070,000
تیرآهن 14 - بناب 20,130
تیرآهن 16 - ذوب آهن اصفهان 22,660
تیرآهن 16 - فایکو 3,850,000
تیرآهن 18 - اهواز 20,180
تیرآهن 16 - کرمانشاه 3,050,000
تیرآهن 18 - بناب تماس
تیرآهن 18 - ذوب آهن اصفهان 22,470
تیرآهن 18 - ماهان 4,299,000
تیرآهن 20 - یزد 6,000,000
Image

پروفیل 10*20


29,817

پروفیل 20*20


29,542

پروفیل 20*30


29,496

پروفیل 40*80


29,358

قیمت روز پروفیل صنعتی

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
پروفیل صنعتی 5 میل 29,817
پروفیل صنعتی 6 میل 29,817
پروفیل صنعتی 8 میل 30,734
پروفیل صنعتی 10 میل 30,734
پروفیل صنعتی 12 میل  30,734

قیمت روز پروفیل ساختمانی

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
پروفیل ساختمانی 2 میل 29,358
پروفیل ساختمانی 2.5 میل 29,358
پروفیل ساختمانی 3 میل 29,358
پروفیل ساختمانی 4 میل 29,817

قیمت روز پروفیل مبلی

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
پروفیل مبلی 0.7 38,533
پروفیل مبلی 0.9 38,533
پروفیل مبلی 1 38,533
پروفیل مبلی 1.25 38,533
پروفیل مبلی 1.5 38,533

نبشی 3


20,090

نبشی 4


19,910

نبشی 10


19,815

ناودانی 8


20,930

ناودانی 10


20,928

سپری


21,010

قیمت روز نبشی

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:02

عنوان کالا قیمت
نبشی 3 - شکفته 20,460
نبشی 3 - سپهر 21,835
نبشی 3 - ظهوریان 20,184
نبشی 3 - نستا 17,300
نبشی 4 - شکفته 20,275
نبشی 4 - سپهر 21,560
نبشی 4 - ظهوریان 20,377
نبشی 4 - نستا 18,800
نبشی 4 - فولاد تهران 21,100
نبشی 8 - آریان فولاد 21,570
نبشی 10 - آونگان 19,909
نبشی 6 - منظومه 20,469

قیمت روز ناودانی

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:02

عنوان کالا قیمت
ناودانی 8 اروپا  59,634
ناودانی 20 اروپا 52,294
ناودانی 22 اروپا 59,634
ناودانی 8 هموزن اروپا 22,239
ناودانی 18 هموزن اروپا 22,239
ناودانی 24 هموزن اروپا 25,019
ناودانی 8 ابهر 20,640
ناودانی 18 ابهر 22,020
ناودانی 6 - نورد گرم تهران 21,375
ناودانی 8 - نورد گرم تهران 21,375
ناودانی 8 - فولاد تهران 21,010
ناودانی 10 - اریان فولاد 18,950
ناودانی 10 - شکفته 20,928
ناودانی 10 - فولاد تهران 20,000

قیمت روز سپری

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:02

عنوان کالا قیمت
سپری 40*6000 انبار اصفهان 21,560
سپری 50*6000 انبار اصفهان 21,100
سپری 60*6000 انبار اصفهان تماس

سپری 4*4*4 سپهر ایرانیان

21,605

سپری 5*5*5 سپهر ایرانیان

21,285

سپری 6*6*6 سپهر ایرانیان

تماس
سپری 6000*40 شکفته 21,010
سپری 6000*50 شکفته تماس
سپری 6000*40 نورد گرم سجاد 21,550
سپری 6000*50 نورد گرم سجاد 21,550
سپری 6000*60 نورد گرم سجاد تماس

قیمت روز لوله داربستی

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:03

عنوان کالا قیمت
لوله داربستی 2 میل - صابری 29,090
لوله داربستی 2.5 میل - صابری 28,900
لوله داربستی 2 میل - نیکان 28,900
لوله داربستی 2.5 میل - نیکان 27,980
لوله داربستی 2 میل - یاران 29,080
لوله داربستی 2.5 میل - یاران 29,080

قیمت روز لوله داربستی

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:03

عنوان کالا قیمت
لوله داربستی 2 میل - تهران شرق 29,360
لوله داربستی 2.5 میل - تهران شرق 29,360
لوله داربستی 2 میل - جهان پارس 29,355
لوله داربستی 2.5 میل - جهان پارس 29,265
لوله داربستی 2 میل - صدرا  28,990
لوله داربستی 2.5 میل - صدرا 28,625

قیمت روز لوله صنعتی

تاریخ : 1401/11/06  | ساعت : 10:03

عنوان کالا قیمت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر 29,360
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر 27,980
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر یاران 29,080
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر یاران 29,080
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر 27,980
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .