آخرین به روز رسانی : 1402/09/09- ساعت 10:00

  قیمت روز خرید فروش لوله ، قوطی ، میلگرد ، تیرآهن ، پروفیل ، قالب بتن ، محصولات مختلف ساختمانی

  میلگرد آجدار
  10


  24,730

  میلگرد آجدار
  12


  24,196

  میلگرد آجدار
  14-16-18-20


  23,875

  میلگرد آجدار
  22


  23,875

  میلگرد آجدار
  25


  23,921

  میلگرد آجدار
  32


  22,548

  قیمت روز میلگرد ساده

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  میلگرد ساده 18 کویر کاشان  27,300
  میلگرد ساده 32 کویر کاشان 27,300
  میلگرد 10 ساده - متین 26,500
  میلگرد 35 ساده - شمس گل آذین 25,210
  میلگرد 10 ساده - خلیج 30,000
  میلگرد 20 ساده - متین 26,000
  میلگرد 45 ساده - شمس گل آذین 25,210
  میلگرد 20 ساده - خلیج 29,000
  میلگرد 32 ساده - متین 26,000
  میلگرد 70 ساده - شمس گل آذین 25,210
  میلگرد 32 ساده - خلیج 29,000

  قیمت روز میلگرد کلاف ساده

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  میلگرد کلاف ساده 5.5 الیگودرز 27,970
  میلگرد کلاف ساده 6.5 کوثر اهواز 25,320
  میلگرد کلاف ساده 6.5 امیرآباد 26,770
  کلاف 5.5 کششی RST34 افق ابهر 27,670
  کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 24,310

  قیمت روز میلگرد کلاف آجدار

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  میلگرد کلاف آجدار 8 الیگودرز 24,035
  میلگرد کلاف آجدار 10 الیگودرز 24,035
  میلگرد کلاف آجدار 8 امیرآباد 23,485
  میلگرد کلاف آجدار 10 امیرآباد 23,485
  میلگرد کلاف آجدار 8 کوثر اهواز 23,850
  میلگرد کلاف آجدار 10 کوثر اهواز
  23,850

  قیمت روز میلگرد آجدار

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  میلگرد آجدار 12 نیشابور 23,934
  میلگرد آجدار 14 رادهمدان 23,875
  میلگرد آجدار 10 امیرکبیر 23,395
  میلگرد آجدار 14 امیرکبیر 22,294
  میلگرد آجدار 10 فایکو 23,675
   میلگرد آجدار 14 ذوب آهن  23,487
   میلگرد آجدار 14 نیشابور  22,548
   میلگرد آجدار 12 فایکو 23,638
   میلگرد آجدار 16 نیشابور  22,548
   میلگرد آجدار 14 فایکو  22,716
   میلگرد آجدار 14 میانه  22,601
   میلگرد آجدار 14 کوثر  21,881
   میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 23,487
   میلگرد آجدار 20 ذوب آهن 23,478
   میلگرد آجدار 32 نیشابور  22,548

  ورق سیاه 2


  34,365

  ورق سیاه 3


  31,365

  ورق سیاه 4


  31,365

  ورق سیاه 8


  30,723

  ورق سیاه 10


  30,723

  ورق سیاه 15


  30,723

  قیمت روز ورق سیاه

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  ورق سیاه 2 میل - فولاد مبارکه 34,365
  ورق سیاه 3 میل - فولاد مبارکه 31,365
  ورق سیاه 4 میل - فولاد مبارکه 31,365
  ورق سیاه 8 میل - قطعات 28,500
  ورق سیاه 8 میل - فولاد مبارکه 30,723
  ورق برشی  20 میل - st37 اصفهان 24,850
  ورق سیاه 12 میل - فولاد مبارکه 30,723
  ورق سیاه 6 میل - گیلان 26,710
  ورق سیاه 8 میل - گیلان 26,710
  ورق برشی 10 میل - st52 فولاد مبارکه 31,500

  قیمت روز ورق سیاه

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  ورق سیاه 15 میل - فولاد مبارکه 30,723
  ورق سیاه 20 میل - اکسین 31,651
  رول سیاه 4 میل - نورد و لوله اهواز تماس
  ورق سیاه 10 میل - قطعات 27,800
  ورق سیاه 25 میل - اکسین 31,651
  ورق سیاه 20 میل - کاویان 24,752
  ورق سیاه 12 میل - قطعات 27,800
  ورق سیاه 40 میل - اکسین 31,651
  ورق سیاه 25 میل - کاویان 24,752
  رول سیاه 2.5 میل - نورد و لوله اهواز 29,300

  قیمت روز ورق شیروانی

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 سینوسی 45,350
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 سینوسی 45,350
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 ذوزنقه 45,370
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 ذوزنقه 45,370
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 شادولاین 45,380
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 شادولاین 45,380
  ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 سینوسی 43,750
  ورق شیروانی 0.6 عرض 1250 سینوسی 43,750
  ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 ذوزنقه 43,770
  ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 شادولاین 43,780
  ورق شیروانی 0.7 عرض 1000 سینوسی 41,750

  قیمت روز ورق گالوانیزه

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  ورق گالوانیزه 0.5 میل - کاشان 52,100
  ورق گالوانیزه 0.5 میل - هفت الماس 51,700
  ورق گالوانیزه 0.6 میل - کاشان 49,700
  ورق گالوانیزه 0.6 میل - هفت الماس 48,900
  ورق گالوانیزه 0.7 میل - کاشان 52,500
  ورق گالوانیزه 0.7 میل - هفت الماس 48,600
  ورق گالوانیزه 1 میل - کاشان 47,500
  ورق گالوانیزه 1 میل - هفت الماس 47,200
   ورق گالوانیزه 1.5 میل - کاشان 50,700
    ورق گالوانیزه 1.5 میل - هفت الماس 50,400
    ورق گالوانیزه 2 میل - هفت الماس 52,700

  قیمت روز ورق رنگی

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین 47,250
  ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین 47,250
  ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه 50,450
  ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه 50,450
  ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 66,670
  ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 66,670
  ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس 47,750
  ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 سمنان 41,100
  ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن 47,250
  ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن 47,250

  قیمت روز ورق عرشه فولادی

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 هفت الماس 36,970
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 هفت الماس 36,970
  عرشه فولادی گالوانیزه 1 هفت الماس 36,970
  عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 هفت الماس 36,970
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 شهرکرد 39,450
  عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 شهرکرد 39,175
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 کاشان 38,257
  عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 کاشان 39,267
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 تاراز 38,900
  عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 تاراز 40,734

  قیمت روز تیرآهن IPE

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  تیرآهن 14 - ذوب آهن اصفهان 25,680
  تیرآهن 14 - فایکو 3,600,000
  تیرآهن 14 - اهواز 22,840
  تیرآهن 14 - کرمانشاه 3,200,000
  تیرآهن 14 - بناب 22,930
  تیرآهن 16 - ذوب آهن اصفهان 23,850
  تیرآهن 16 - فایکو 4,600,000
  تیرآهن 16 - اهواز 22,840
  تیرآهن 16 - کرمانشاه 4,170,000
  تیرآهن 16 - بناب 22,930
  تیرآهن 18 - ذوب آهن اصفهان 23,850
  تیرآهن 18 - ماهان 5,502,000
  تیرآهن 18 - یزد 5,600,000

  مرجع کامل قیمت انواع کالاهای ساختمانی شامل قالب بتن ، جک سقفی ، اسپیسر بتن ، چسب ، مواد شیمیایی ساختمان ، آهن آلات ، صنایع مفتولی ...

  Image

  پروفیل 10*20


  36,700

  پروفیل 20*20


  36,420

  پروفیل 20*30


  36,380

  پروفیل 40*80


  36,240

  قیمت روز پروفیل صنعتی

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  پروفیل صنعتی 5 میل 36,700
  پروفیل صنعتی 6 میل 36,700
  پروفیل صنعتی 8 میل 38,530
  پروفیل صنعتی 10 میل 38,530
  پروفیل صنعتی 12 میل  38,530

  قیمت روز پروفیل ساختمانی

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  پروفیل ساختمانی 2 میل 36,240
  پروفیل ساختمانی 2.5 میل 35,320
  پروفیل ساختمانی 3 میل 35,320
  پروفیل ساختمانی 4 میل 35,320

  قیمت روز پروفیل مبلی

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  پروفیل مبلی 0.7 43,120
  پروفیل مبلی 0.9 43,120
  پروفیل مبلی 1 43,120
  پروفیل مبلی 1.25 43,120
  پروفیل مبلی 1.5 43,120

  نبشی 3


  27,570

  نبشی 4


  27,430

  نبشی 10


  21,880

  ناودانی 8


  24,766

  ناودانی 10


  24,124

  سپری


  23,945

  قیمت روز نبشی

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  نبشی 3 - شکفته 27,570
  نبشی 3 - سپهر تماس
  نبشی 3 - ظهوریان 23,210
  نبشی 2.5 - نستا 27,700
  نبشی 4 - شکفته 27,430
  نبشی 4 - سپهر 25,780
  نبشی 4 - ظهوریان 23,578
  نبشی 3 - نستا 27,500
  نبشی 10 - فولاد اشتهارد 25,700
  نبشی 8 - آریان فولاد 24,863
  نبشی 10 - آونگان 24,037
  نبشی 6 - منظومه 23,212

  قیمت روز ناودانی

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  ناودانی 8 اروپا  57,799
  ناودانی 20 اروپا 57,799
  ناودانی 22 اروپا 57,799
  ناودانی 8 هموزن اروپا 27,799
  ناودانی 18 هموزن اروپا 27,799
  ناودانی 24 هموزن اروپا 28,716
  ناودانی 8 ابهر 29,815
  ناودانی 18 ابهر تماس
  ناودانی 6 - نورد گرم تهران 23,300
  ناودانی 8 - نورد گرم تهران 23,300
  ناودانی 8 - فولاد تهران 24,496
  ناودانی 10 - آریان فولاد 18,950
  ناودانی 10 - شکفته 24,124
  ناودانی 10 - فولاد تهران 24,496

  قیمت روز سپری

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  سپری 40*6000 انبار اصفهان 25,230
  سپری 50*6000 انبار اصفهان 25,230
  سپری 60*6000 انبار اصفهان تماس

  سپری 4*4*4 سپهر ایرانیان

  24,585

  سپری 5*5*5 سپهر ایرانیان

  24,585

  سپری 6*6*6 سپهر ایرانیان

  23,945
  سپری 6000*40 شکفته 24,400
  سپری 6000*50 شکفته 24,400
  سپری 6000*40 نورد گرم سجاد 24,130
  سپری 6000*50 نورد گرم سجاد 24,130
  سپری 6000*60 نورد گرم سجاد تماس

  قیمت روز لوله داربستی

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  لوله داربستی 2 میل - صابری 35,600
  لوله داربستی 2.5 میل - صابری 34,680
  لوله داربستی 2 میل - نیکان 35,495
  لوله داربستی 2.5 میل - نیکان 34,036
  لوله داربستی 2 میل - یاران 36,240
  لوله داربستی 2.5 میل - یاران 35,600

  قیمت روز لوله داربستی

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  لوله داربستی 2 میل - تهران شرق 35,780
  لوله داربستی 2.5 میل - تهران شرق 34,860
  لوله داربستی 2 میل - جهان پارس 36,145
  لوله داربستی 2.5 میل - جهان پارس 35,230
  لوله داربستی 2 میل - صدرا  35,780
  لوله داربستی 2.5 میل - صدرا 34,862

  قیمت روز لوله صنعتی

  تاریخ : 1402/09/09 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر 34,900
  لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر 32,600
  لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر یاران 36,240
  لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر یاران 35,600
  لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر 33,800
  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .