آخرین به روز رسانی : 1402/07/03- ساعت 10:00

  قیمت روز خرید فروش لوله ، قوطی ، میلگرد ، تیرآهن ، پروفیل ، قالب بتن ، محصولات مختلف ساختمانی

  میلگرد آجدار
  10


  24,730

  میلگرد آجدار
  12


  24,196

  میلگرد آجدار
  14-16-18-20


  23,875

  میلگرد آجدار
  22


  23,875

  میلگرد آجدار
  25


  23,921

  میلگرد آجدار
  32


  22,548

  قیمت روز میلگرد ساده

  تاریخ : 1402/07/03 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  میلگرد ساده 18 کویر کاشان  29,450
  میلگرد ساده 32 کویر کاشان 29,450
  میلگرد 10 ساده - متین 29,970
  میلگرد 35 ساده - شمس گل آذین 26,200
  میلگرد 10 ساده - خلیج 30,000
  میلگرد 20 ساده - متین 29,470
  میلگرد 45 ساده - شمس گل آذین 26,200
  میلگرد 20 ساده - خلیج 29,000
  میلگرد 32 ساده - متین 29,470
  میلگرد 70 ساده - شمس گل آذین 26,200
  میلگرد 32 ساده - خلیج 29,000

  قیمت روز میلگرد کلاف ساده

  تاریخ : 1402/07/03 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  میلگرد کلاف ساده 5.5 الیگودرز 27,970
  میلگرد کلاف ساده 6.5 کوثر اهواز 25,320
  میلگرد کلاف ساده 6.5 امیرآباد 26,770
  کلاف 5.5 کششی RST34 افق ابهر 27,670
  کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 23,850

  قیمت روز میلگرد کلاف آجدار

  تاریخ : 1402/07/03 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  میلگرد کلاف آجدار 8 الیگودرز 23,400
  میلگرد کلاف آجدار 10 الیگودرز 23,400
  میلگرد کلاف آجدار 8 امیرآباد 23,300
  میلگرد کلاف آجدار 10 امیرآباد 23,300
  میلگرد کلاف آجدار 8 کوثر اهواز 22,020
  میلگرد کلاف آجدار 10 کوثر اهواز
  22,020

  قیمت روز میلگرد آجدار

  تاریخ : 1402/07/03 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  میلگرد آجدار 12 نیشابور 23,934
  میلگرد آجدار 14 رادهمدان 23,875
  میلگرد آجدار 10 امیرکبیر 23,134
  میلگرد آجدار 14 امیرکبیر 22,885
  میلگرد آجدار 10 فایکو 23,675
   میلگرد آجدار 14 ذوب آهن  23,277
   میلگرد آجدار 14 نیشابور  22,548
   میلگرد آجدار 12 فایکو 23,638
   میلگرد آجدار 16 نیشابور  22,548
   میلگرد آجدار 14 فایکو  22,716
   میلگرد آجدار 14 میانه  22,601
   میلگرد آجدار 14 کوثر  21,881
   میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 23,936
   میلگرد آجدار 20 ذوب آهن 23,028
   میلگرد آجدار 32 نیشابور  22,548

  ورق سیاه 2


  31,468

  ورق سیاه 3


  30,275

  ورق سیاه 4


  28,483

  ورق سیاه 8


  29,800

  ورق سیاه 10


  29,800

  ورق سیاه 15


  29,800

  قیمت روز ورق سیاه

  تاریخ : 1402/07/03 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  ورق سیاه 2 میل - فولاد مبارکه 31,468
  ورق سیاه 3 میل - فولاد مبارکه 30,275
  ورق سیاه 4 میل - فولاد مبارکه 28,483
  ورق سیاه 8 میل - قطعات 28,100
  ورق سیاه 8 میل - فولاد مبارکه 29,800
  ورق برشی  20 میل - st37 اصفهان 24,850
  ورق سیاه 12 میل - فولاد مبارکه 29,800
  ورق سیاه 6 میل - گیلان 26,710
  ورق سیاه 8 میل - گیلان 26,710
  ورق برشی 10 میل - st52 فولاد مبارکه 31,500

  قیمت روز ورق سیاه

  تاریخ : 1402/07/03 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  ورق سیاه 15 میل - فولاد مبارکه 29,800
  ورق سیاه 20 میل - اکسین 27,846
  رول سیاه 4 میل - نورد و لوله اهواز تماس
  ورق سیاه 10 میل - قطعات 27,400
  ورق سیاه 25 میل - اکسین 27,027
  ورق سیاه 20 میل - کاویان 24,570
  ورق سیاه 12 میل - قطعات 27,400
  ورق سیاه 40 میل - اکسین 28,847
  ورق سیاه 25 میل - کاویان 27,118
  رول سیاه 2.5 میل - نورد و لوله اهواز 29,300

  قیمت روز ورق شیروانی

  تاریخ : 1402/07/03 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 سینوسی 44,550
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 سینوسی 44,450
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 ذوزنقه 44,570
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 ذوزنقه 44,470
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 شادولاین 44,580
  ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 شادولاین 44,480
  ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 سینوسی 42,950
  ورق شیروانی 0.6 عرض 1250 سینوسی 42,750
  ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 ذوزنقه 42,970
  ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 شادولاین 42,980
  ورق شیروانی 0.7 عرض 1000 سینوسی 40,850

  قیمت روز ورق گالوانیزه

  تاریخ : 1402/07/01 | ساعت : 10:02

  عنوان کالا قیمت
  ورق گالوانیزه 0.5 میل - کاشان 52,100
  ورق گالوانیزه 0.5 میل - هفت الماس 51,700
  ورق گالوانیزه 0.6 میل - کاشان 49,700
  ورق گالوانیزه 0.6 میل - هفت الماس 48,900
  ورق گالوانیزه 0.7 میل - کاشان 52,500
  ورق گالوانیزه 0.7 میل - هفت الماس 48,600
  ورق گالوانیزه 1 میل - کاشان 47,500
  ورق گالوانیزه 1 میل - هفت الماس 47,200
   ورق گالوانیزه 1.5 میل - کاشان 50,700
    ورق گالوانیزه 1.5 میل - هفت الماس 50,400
    ورق گالوانیزه 2 میل - هفت الماس 52,700

  قیمت روز ورق رنگی

  تاریخ : 1402/07/01 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین 46,350
  ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین 46,350
  ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه 49,550
  ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه 49,550
  ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 66,670
  ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 66,670
  ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس 46,850
  ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 سمنان 41,100
  ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن 46,350
  ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن 46,350

  قیمت روز ورق عرشه فولادی

  تاریخ : 1402/07/01 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 هفت الماس 39,450
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 هفت الماس 39,450
  عرشه فولادی گالوانیزه 1 هفت الماس 39,450
  عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 هفت الماس 39,267
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 شهرکرد 39,450
  عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 شهرکرد 39,175
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 کاشان 40,000
  عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 کاشان 40,000
  عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 تاراز 40,000
  عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 تاراز 39,725

  قیمت روز تیرآهن IPE

  تاریخ : 1402/07/03 | ساعت : 10:00

  عنوان کالا قیمت
  تیرآهن 14 - ذوب آهن اصفهان 25,680
  تیرآهن 14 - فایکو 3,600,000
  تیرآهن 14 - اهواز 22,750
  تیرآهن 14 - کرمانشاه 4,200,000
  تیرآهن 14 - بناب 22,700
  تیرآهن 16 - ذوب آهن اصفهان 23,850
  تیرآهن 16 - فایکو 4,450,000
  تیرآهن 16 - اهواز 22,750
  تیرآهن 16 - کرمانشاه 3,050,000
  تیرآهن 16 - بناب 22,700
  تیرآهن 18 - ذوب آهن اصفهان 23,850
  تیرآهن 18 - ماهان 5,250,000
  تیرآهن 18 - یزد 5,400,000

  مرجع کامل قیمت انواع کالاهای ساختمانی شامل قالب بتن ، جک سقفی ، اسپیسر بتن ، چسب ، مواد شیمیایی ساختمان ، آهن آلات ، صنایع مفتولی ...

  Image

  پروفیل 10*20


  34,404

  پروفیل 20*20


  34,129

  پروفیل 20*30


  34,083

  پروفیل 40*80


  33,945

  قیمت روز پروفیل صنعتی

  تاریخ : 1402/07/01 | ساعت : 10:01

  عنوان کالا قیمت
  پروفیل صنعتی 5 میل 33,945
  پروفیل صنعتی 6 میل 33,945
  پروفیل صنعتی 8 میل 36,698
  پروفیل صنعتی 10 میل 36,698
  پروفیل صنعتی 12 میل  36,698

  قیمت روز پروفیل ساختمانی

  تاریخ : 1402/07/01 | ساعت : 10:02

  عنوان کالا قیمت
  پروفیل ساختمانی 2 میل 33,945
  پروفیل ساختمانی 2.5 میل 33,028
  پروفیل ساختمانی 3 میل 33,028
  پروفیل ساختمانی 4 میل 33,028

  قیمت روز پروفیل مبلی

  تاریخ : 1402/07/01 | ساعت : 10:02

  عنوان کالا قیمت
  پروفیل مبلی 0.7 41,285
  پروفیل مبلی 0.9 41,285
  پروفیل مبلی 1 41,285
  پروفیل مبلی 1.25 41,285
  پروفیل مبلی 1.5 41,285

  نبشی 3


  27,570

  نبشی 4


  27,430

  نبشی 10


  21,880

  ناودانی 8


  24,766

  ناودانی 10


  24,124

  سپری


  23,395

  قیمت روز نبشی

  تاریخ : 1402/07/01 | ساعت : 10:02

  عنوان کالا قیمت
  نبشی 3 - شکفته 27,570
  نبشی 3 - سپهر تماس
  نبشی 3 - ظهوریان 22,935
  نبشی 2.5 - نستا 27,700
  نبشی 4 - شکفته 27,430
  نبشی 4 - سپهر 25,780
  نبشی 4 - ظهوریان 23,028
  نبشی 3 - نستا 27,500
  نبشی 10 - فولاد اشتهارد 25,700
  نبشی 8 - آریان فولاد 24,863
  نبشی 10 - آونگان 23,945
  نبشی 6 - منظومه 23,120

  قیمت روز ناودانی

  تاریخ : 1402/07/01 | ساعت : 10:02

  عنوان کالا قیمت
  ناودانی 8 اروپا  57,799
  ناودانی 20 اروپا 57,799
  ناودانی 22 اروپا 57,799
  ناودانی 8 هموزن اروپا 27,296
  ناودانی 18 هموزن اروپا 29,267
  ناودانی 24 هموزن اروپا 29,267
  ناودانی 8 ابهر 29,815
  ناودانی 18 ابهر تماس
  ناودانی 6 - نورد گرم تهران 23,300
  ناودانی 8 - نورد گرم تهران 23,300
  ناودانی 8 - فولاد تهران 24,496
  ناودانی 10 - آریان فولاد 18,950
  ناودانی 10 - شکفته 24,124
  ناودانی 10 - فولاد تهران 24,496

  قیمت روز سپری

  تاریخ : 1402/07/01 | ساعت : 10:02

  عنوان کالا قیمت
  سپری 40*6000 انبار اصفهان 25,230
  سپری 50*6000 انبار اصفهان 25,230
  سپری 60*6000 انبار اصفهان تماس

  سپری 4*4*4 سپهر ایرانیان

  24,035

  سپری 5*5*5 سپهر ایرانیان

  24,035

  سپری 6*6*6 سپهر ایرانیان

  تماس
  سپری 6000*40 شکفته 24,400
  سپری 6000*50 شکفته 24,400
  سپری 6000*40 نورد گرم سجاد 23,395
  سپری 6000*50 نورد گرم سجاد 23,395
  سپری 6000*60 نورد گرم سجاد تماس

  قیمت روز لوله داربستی

  تاریخ : 1402/07/01 | ساعت : 10:02

  عنوان کالا قیمت
  لوله داربستی 2 میل - صابری 34,125
  لوله داربستی 2.5 میل - صابری 33,210
  لوله داربستی 2 میل - نیکان 33,119
  لوله داربستی 2.5 میل - نیکان 32,110
  لوله داربستی 2 میل - یاران 33,027
  لوله داربستی 2.5 میل - یاران 33,027

  قیمت روز لوله داربستی

  تاریخ : 1402/07/01 | ساعت : 10:02

  عنوان کالا قیمت
  لوله داربستی 2 میل - تهران شرق 34,405
  لوله داربستی 2.5 میل - تهران شرق 33,485
  لوله داربستی 2 میل - جهان پارس 34,378
  لوله داربستی 2.5 میل - جهان پارس 33,461
  لوله داربستی 2 میل - صدرا  33,945
  لوله داربستی 2.5 میل - صدرا 33,025

  قیمت روز لوله صنعتی

  تاریخ : 1402/07/01 | ساعت : 10:02

  عنوان کالا قیمت
  لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر 32,380
  لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر 31,300
  لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر یاران 33,027
  لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر یاران 33,027
  لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر 31,300
  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .