آخرین به روز رسانی : 1403/03/31  ساعت 10:00

قیمت روز خرید فروش لوله ، قوطی ، میلگرد ، تیرآهن ، پروفیل ، قالب بتن ، محصولات مختلف ساختمانی

میلگرد آجدار
10


26,500

میلگرد آجدار
12


25,860

میلگرد آجدار
14-16-18-20


25,590

میلگرد آجدار
22


25,590

میلگرد آجدار
25


25,630

میلگرد آجدار
32


26,360

قیمت روز میلگرد ساده

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد ساده 18 کویر کاشان  27,290
میلگرد ساده 32 کویر کاشان 27,290
میلگرد 10 ساده - متین 30,500 
میلگرد 35 ساده - شمس گل آذین 26,210
میلگرد 10 ساده - خلیج 30,000
میلگرد 20 ساده - متین 30,500 
میلگرد 45 ساده - شمس گل آذین 26,210
میلگرد 20 ساده - خلیج 29,000
میلگرد 32 ساده - متین 30,500 
میلگرد 70 ساده - شمس گل آذین 26,210
میلگرد 32 ساده - خلیج 29,000

قیمت روز میلگرد کلاف ساده

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد کلاف ساده 5.5 الیگودرز 27,970
میلگرد کلاف ساده 6.5 کوثر اهواز 25,300
میلگرد کلاف ساده 6.5 امیرآباد 26,815
کلاف 6.5 کششی RST34 افق ابهر 26,365
کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان 27,270

قیمت روز میلگرد کلاف آجدار

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد کلاف آجدار 6 الیگودرز 27,455
میلگرد کلاف آجدار 8 الیگودرز 27,455
میلگرد کلاف آجدار 8 امیرآباد 26,545
میلگرد کلاف آجدار 10 امیرآباد 26,545
میلگرد کلاف آجدار 8 کوثر اهواز 26,000
میلگرد کلاف آجدار 10 کوثر اهواز
26,000

قیمت روز میلگرد آجدار

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
میلگرد آجدار 12 نیشابور 26,950
میلگرد آجدار 14 رادهمدان 25,590
میلگرد آجدار 10 امیرکبیر 25,750
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر 25,270
میلگرد آجدار 10 فایکو 25,090
 میلگرد آجدار 14 ذوب آهن  24,820
 میلگرد آجدار 14 نیشابور  25,820
 میلگرد آجدار 12 فایکو 24,320
 میلگرد آجدار 16 نیشابور  25,820
 میلگرد آجدار 14 فایکو  23,730
 میلگرد آجدار 14 میانه  24,270
 میلگرد آجدار 14 کوثر  23,360
 میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 24,550
 میلگرد آجدار 20 ذوب آهن 24,640
 میلگرد آجدار 32 نیشابور  26,360

ورق سیاه 2


35,790

ورق سیاه 3


39,332

ورق سیاه 4


43,119

ورق سیاه 8


42,660

ورق سیاه 10


40,400

ورق سیاه 15


40,183

قیمت روز ورق سیاه

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق سیاه 15 میل - فولاد مبارکه 40,183
ورق سیاه 20 میل - اکسین 31,651
رول سیاه 2.35 میل - نورد و لوله اهواز 33,703
ورق سیاه 10 میل - قطعات 32,569
ورق سیاه 25 میل - اکسین 31,651
ورق سیاه 20 میل - کاویان 24,752
ورق سیاه 12 میل - قطعات 30,276
ورق سیاه 40 میل - اکسین 31,651
ورق سیاه 25 میل - کاویان 24,752
رول سیاه 2.5 میل - نورد و لوله اهواز 33,703

قیمت روز ورق سیاه

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق سیاه 15 میل - فولاد مبارکه 40,183
ورق سیاه 20 میل - اکسین 31,651
رول سیاه 2.35 میل - نورد و لوله اهواز 33,703
ورق سیاه 10 میل - قطعات 32,569
ورق سیاه 25 میل - اکسین 31,651
ورق سیاه 20 میل - کاویان 24,752
ورق سیاه 12 میل - قطعات 30,276
ورق سیاه 40 میل - اکسین 31,651
ورق سیاه 25 میل - کاویان 24,752
رول سیاه 2.5 میل - نورد و لوله اهواز 33,703

قیمت روز ورق شیروانی

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 سینوسی 50,550
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 سینوسی 50,550
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 ذوزنقه 50,570
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 ذوزنقه 50,570
ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 شادولاین 50,580
ورق شیروانی 0.5 عرض 1250 شادولاین 50,580
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 سینوسی 50,050
ورق شیروانی 0.6 عرض 1250 سینوسی 50,050
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 ذوزنقه 50,070
ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 شادولاین 50,080
ورق شیروانی 0.7 عرض 1000 سینوسی 49,050

قیمت روز ورق گالوانیزه

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق گالوانیزه 0.5 میل - کاشان 52,100
ورق گالوانیزه 0.5 میل - هفت الماس 51,700
ورق گالوانیزه 0.6 میل - کاشان 49,700
ورق گالوانیزه 0.6 میل - هفت الماس 48,900
ورق گالوانیزه 0.7 میل - کاشان 52,500
ورق گالوانیزه 0.7 میل - هفت الماس 48,600
ورق گالوانیزه 1 میل - کاشان 47,500
ورق گالوانیزه 1 میل - هفت الماس 47,200
 ورق گالوانیزه 1.5 میل - کاشان 50,700
  ورق گالوانیزه 1.5 میل - هفت الماس 50,400
  ورق گالوانیزه 2 میل - هفت الماس 52,700

قیمت روز ورق رنگی

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
ورق رنگی 0.4 قرمز 3000 چین 47,250
ورق رنگی 0.4 آبی 5015 چین 47,250
ورق رنگی 0.5 قرمز(3000) فولاد مبارکه 50,450
ورق رنگی 0.5 سفید (9016) فولاد مبارکه 50,450
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 55,500
ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه اصفهان 55,000
ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس 53,000
ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 سمنان 51,100
ورق رنگی قرمز 3000 فولاد بهمن 50,500
ورق رنگی آبی 5015 فولاد بهمن 50,500

قیمت روز ورق عرشه فولادی

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 هفت الماس 47,550
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 هفت الماس 47,550
عرشه فولادی گالوانیزه 1 هفت الماس 45,910
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 هفت الماس 48,820
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 شهرکرد 45,640
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 شهرکرد 46,825
عرشه فولادی گالوانیزه 1 کاشان 54,270
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 کاشان 47,480
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 تاراز 46,180
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 تاراز 45,450

قیمت روز تیرآهن IPE

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:00

عنوان کالا قیمت
تیرآهن 14 - ذوب آهن اصفهان 28,365
تیرآهن 14 - فایکو 4,200,000
تیرآهن 14 - اهواز 26,500
تیرآهن 14 - کرمانشاه 3,486,240
تیرآهن 14 - بناب 25,300
تیرآهن 16 - ذوب آهن اصفهان 26,820
تیرآهن 16 - فایکو 5,400,000
تیرآهن 16 - اهواز 26,500
تیرآهن 16 - کرمانشاه تماس
تیرآهن 16 - بناب 25,300
تیرآهن 18 - ذوب آهن اصفهان 30,725
تیرآهن 18 - ماهان 5,800,000
تیرآهن 18 - یزد 6,000,000

مرجع کامل قیمت انواع کالاهای ساختمانی شامل قالب بتن ، جک سقفی ، اسپیسر بتن ، چسب ، مواد شیمیایی ساختمان ، آهن آلات ، صنایع مفتولی ...

Image

پروفیل 10*20


43,820

پروفیل 20*20


43,550

پروفیل 20*30


43,410

پروفیل 40*80


43,180

قیمت روز پروفیل صنعتی

تاریخ : 1403/03/31  | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
پروفیل صنعتی 5 میل 43,910
پروفیل صنعتی 6 میل 43,910
پروفیل صنعتی 8 میل 45,270
پروفیل صنعتی 10 میل 46,090
پروفیل صنعتی 12 میل  46,090

قیمت روز پروفیل ساختمانی

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
پروفیل ساختمانی 2 میل 43,180
پروفیل ساختمانی 2.5 میل 43,180
پروفیل ساختمانی 3 میل 43,640
پروفیل ساختمانی 4 میل 45,460

قیمت روز پروفیل مبلی

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
پروفیل مبلی 0.7 52,910
پروفیل مبلی 0.9 52,910
پروفیل مبلی 1 52,910
پروفیل مبلی 1.25 52,910
پروفیل مبلی 1.5 52,910

نبشی 3


27,570

نبشی 4


27,430

نبشی 10


22,000

ناودانی 8


25,597

ناودانی 10


25,597

سپری


24,580

قیمت روز نبشی

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
نبشی 3 - شکفته 27,570
نبشی 3 - سپهر 24,830
نبشی 3 - ظهوریان 23,210
نبشی 2.5 - نستا 27,700
نبشی 4 - شکفته 27,430
نبشی 4 - سپهر 24,780
نبشی 4 - ظهوریان 23,910
نبشی 3 - نستا 24,510
نبشی 10 - فولاد اشتهارد 28,700
نبشی 8 - آریان فولاد 24,863
نبشی 10 - آونگان 23,910
نبشی 6 - منظومه 23,450

قیمت روز ناودانی

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
ناودانی 8 اروپا  62,730
ناودانی 20 اروپا 62,730
ناودانی 22 اروپا 62,730
ناودانی 8 هموزن اروپا 28,180
ناودانی 18 هموزن اروپا 41,360
ناودانی 24 هموزن اروپا 31,716
ناودانی 8 ابهر تماس
ناودانی 18 ابهر 38,630
ناودانی 8 - نورد گرم تهران 24,600
ناودانی 10 - نورد گرم تهران 24,600
ناودانی 8 - فولاد تهران 25,910
ناودانی 10 - آریان فولاد 20,950
ناودانی 10 - شکفته 25,597
ناودانی 10 - فولاد تهران 25,910

قیمت روز سپری

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
سپری 40*6000 انبار اصفهان 27,480
سپری 50*6000 انبار اصفهان 27,480
سپری 60*6000 انبار اصفهان تماس

سپری 4*4*4 سپهر ایرانیان

26,700

سپری 5*5*5 سپهر ایرانیان

26,700

سپری 6*6*6 سپهر ایرانیان

27,000
سپری 6000*40 شکفته 25,830
سپری 6000*50 شکفته 26,580
سپری 6000*40 نورد گرم سجاد 26,700
سپری 6000*50 نورد گرم سجاد 26,700
سپری 6000*60 نورد گرم سجاد تماس

قیمت روز لوله داربستی

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
لوله داربستی 2 میل - صابری 40,454
لوله داربستی 2.5 میل - صابری 40,454
لوله داربستی 2 میل - نیکان 39,818
لوله داربستی 2.5 میل - نیکان 38,909
لوله داربستی 2 میل - یاران 40,825
لوله داربستی 2.5 میل - یاران 40,825

قیمت روز لوله داربستی

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
لوله داربستی 2 میل - تهران شرق 40,910
لوله داربستی 2.5 میل - تهران شرق 40,910
لوله داربستی 2 میل - جهان پارس 40,180
لوله داربستی 2.5 میل - جهان پارس 40,180
لوله داربستی 2 میل - صدرا  38,630
لوله داربستی 2.5 میل - صدرا 38,270

قیمت روز لوله صنعتی

تاریخ : 1403/03/31 | ساعت : 10:01

عنوان کالا قیمت
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر 38,540
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر 37,500
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر یاران 40,825
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر یاران 40,825
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر 37,500
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .