لیست وزن

   

  قیمت شمش فولادی

  Ξ قیمت بیلت 6 متری

   

  تاریخ به روز رسانی :8:381402/03/11
  کدشرحقیمتحالتاستانداردابعادطولمحل بارگیری
  1بیلت 100*100 ساوه 6 متریتماس بگیریدccm5sp1006متریساوه
  2بیلت 100*100 یزد 6 متری18,300ccm5sp1006مترییزد
  3بیلت 125*125 مشهد 6 متریتماس بگیریدccm5sp1256متریمشهد
  4بیلت 125*125 یزد 6 متری18,000ccm5sp1256مترییزد
  5بیلت 125*125 مشهد 6 متریتماس بگیریدccm3sp1256متریمشهد
  6بیلت 125*125 سمنان 6 متری18,300ccm5sp1256متریسمنان
  7بیلت 125*125 ساوه 6 متری18,350ccm5sp1256متریساوه
  8بیلت 125*125 اصفهان 6 متری18,100ccm5sp1256متریاصفهان
  9بیلت 125*125 ابهر 6 متریتماس بگیریدccm5sp1256متریابهر
  10بیلت 125*125 اصفهان 6 متری12,512ccm5sp1256متریاصفهان
  11بیلت 125*125 قم 6 متری18,300ccm5sp1256متریقم
  12بیلت 125*125 خمین 6 متریتماس بگیریدccm5sp1256متریخمین
  13بیلت 150*150 اصفهان 6 متری12,603ccm5sp1506متریاصفهان
  14بیلت 150*150 تاکستان 6 متریتماس بگیریدccm5sp1506متریتاکستان
  15بیلت 150*150 ساوه 6 متریتماس بگیریدccm5sp1506متریساوه
  16بیلت 150*150 یزد 6 متریتماس بگیریدccm3sp1506مترییزد


  Ξ قیمت بیلت 12 متری

   

  تاریخ به روز رسانی :8:391402/03/11
  کدشرحقیمتحالتاستانداردابعادطولمحل بارگیری
  1بیلت 120*120 کاشان 12 متریتماس بگیریدccm5sp12012متریکاشان
  2بیلت 120*120 اصفهان 12 متریتماس بگیریدccm5sp12012متریاصفهان
  3بیلت 150*150 اصفهان 12 متری18,150ccm5sp15012متریاصفهان


   


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .