لیست وزن

 

قیمت شمش فولادی

 

قیمت بیلت 6 متری

تاریخ به روز رسانی :8:381401/11/10
کدشرحقیمتحالتاستانداردابعادطولمحل بارگیری
1بیلت 100*100 ساوه 6 متریتماس بگیریدccm5sp1006متریساوه
2بیلت 100*100 یزد 6 متری18,300ccm5sp1006مترییزد
3بیلت 125*125 مشهد 6 متریتماس بگیریدccm5sp1256متریمشهد
4بیلت 125*125 یزد 6 متری18,000ccm5sp1256مترییزد
5بیلت 125*125 مشهد 6 متریتماس بگیریدccm3sp1256متریمشهد
6بیلت 125*125 سمنان 6 متری18,300ccm5sp1256متریسمنان
7بیلت 125*125 ساوه 6 متری18,350ccm5sp1256متریساوه
8بیلت 125*125 اصفهان 6 متری18,100ccm5sp1256متریاصفهان
9بیلت 125*125 ابهر 6 متریتماس بگیریدccm5sp1256متریابهر
10بیلت 125*125 اصفهان 6 متری12,512ccm5sp1256متریاصفهان
11بیلت 125*125 قم 6 متری18,300ccm5sp1256متریقم
12بیلت 125*125 خمین 6 متریتماس بگیریدccm5sp1256متریخمین
13بیلت 150*150 اصفهان 6 متری12,603ccm5sp1506متریاصفهان
14بیلت 150*150 تاکستان 6 متریتماس بگیریدccm5sp1506متریتاکستان
15بیلت 150*150 ساوه 6 متریتماس بگیریدccm5sp1506متریساوه
16بیلت 150*150 یزد 6 متریتماس بگیریدccm3sp1506مترییزد
17بیلت 150*150 یزد 6 متری18,100ccm5sp1506مترییزد


 

 

قیمت بیلت 12 متری

تاریخ به روز رسانی :8:391401/11/10
کدشرحقیمتحالتاستانداردابعادطولمحل بارگیری
1بیلت 120*120 کاشان 12 متریتماس بگیریدccm5sp12012متریکاشان
2بیلت 120*120 اصفهان 12 متریتماس بگیریدccm5sp12012متریاصفهان
3بیلت 150*150 اصفهان 12 متری18,150ccm5sp15012متریاصفهان
4بیلت 150*150 قزوین 12 متری12,785ccm5sp15012متریقزوین


 .....

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .