لیست وزن

 

قیمت مهره

 

 

قیمت بولت و مهره 20

تاریخ به روز رسانی :8:551401/11/10
کدشرحقیمتسایزمحل بارگیریواحد
1بولت 20 بنگاه تهران22,93620بنگاه تهرانکیلوگرم


 

قیمت بولت و مهره 22

تاریخ به روز رسانی :8:561401/11/10
کدشرحقیمتسایزمحل بارگیریواحد
1بولت 22 بنگاه تهران20,18422بنگاه تهرانکیلوگرم


 

قیمت بولت و مهره 25

تاریخ به روز رسانی :8:571401/11/10
کدشرحقیمتسایزمحل بارگیریواحد
1بولت 25 بنگاه تهران22,93625بنگاه تهرانکیلوگرم


 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .