تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

واحد فروش قالب و داربست

Image

قیمت سنگ و سنگفرش

Ξ قیمت رزین براق کننده سنگ آنتیک

تاریخ به روز رسانی :1403/01/298:32
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1اسپری آب گریز کننده درب و سطوح چوبی2,110,000عددیک لیتری
2اسپری آب گریز کننده سطوح گچی2,020,000عددیک لیتری
3اسپری آب بند کننده کف بالکن و تراس2,080,000عددیک لیتری
4اسپری عایق و آب بند کننده سطوح نانو2,110,000عددیک لیتری
5اسپری پاک کننده سیمان از کاشی749,998عددیک لیتری
6اسپری پاک کننده سیمان و شوره از آجر810,000عددیک لیتری
7پاک کننده سیمان از لوله فاضلاب-بطری 4 لیتری845,000لیتر4 لیتری
8پاک کننده سیمان از لوله فاضلاب-بطری 1 لیتری868,997لیتریک لیتری
9آب گریز کننده درب و سطوح چوبی-بطری 4 لیتری1,960,000لیتر4 لیتری
10آب گریز کننده درب و سطوح چوبی-بطری 1 لیتری2,090,000لیتریک لیتری
11آب گریز کننده سطوح گچی-بطری 4 لیتری1,890,000لیتر4 لیتری
12آب گریز کننده سطوح گچی-بطری 1 لیتری1,940,000لیتریک لیتری
13آب گریز کننده آردواز سیمانی-بطری 4 لیتری1,960,000لیتر4 لیتری
14آب گریز کننده آردواز سیمانی-بطری 1 لیتری1,990,000لیتریک لیتری
15آب بند کننده کف بالکن و تراس-بطری 4 لیتری2,100,000لیتر4 لیتری
16آب بند کننده کف بالکن و تراس-بطری 1 لیتری2,150,000لیتریک لیتری
17عایق و آب بند کننده سطوح نانو-بطری 4 لیتری2,150,000لیتر4 لیتری
18عایق و آب بند کننده سطوح نانو-بطری 1 لیتری2,180,000لیتریک لیتری
19رزین براق کننده سنگ -بطری 4 لیتری2,010,000لیتر4 لیتری
20رزین براق کننده سنگ -بطری 1 لیتری2,040,000لیتریک لیتری
21چسب تقویتی چسب کاشی-بطری 4 لیتری800,000لیتر4 لیتری
22چسب تقویتی چسب کاشی-بطری 1 لیتری829,999لیتریک لیتری
23چسب تقویتی ملات بندکشی-بطری 4 لیتری1,100,000لیتر4 لیتری
24چسب تقویتی ملات بندکشی-بطری 1 لیتری1,130,000لیتریک لیتری
25چسب تقویتی سیمان کاری-بطری 4 لیتری710,000لیتر4 لیتری
26چسب تقویتی سیمان کاری-بطری 1 لیتری740,000لیتریک لیتری
27چسب تقویتی گچ کاری-بطری 4 لیتری1,210,000لیتر4 لیتری
28چسب تقویتی گچ کاری-بطری 1 لیتری1,240,000لیتریک لیتری
29چسب آب بندی نانو-بطری 4 لیتری1,140,000لیتر4 لیتری
30چسب آب بندی نانو-بطری 1 لیتری1,170,000لیتریک لیتری
31چسب آب بندی درز کاشی و سرامیک-بطری 4 لیتری1,140,000لیتر4 لیتری
32چسب آب بندی درز کاشی و سرامیک-بطری 1 لیتری1,170,000لیتریک لیتری
33پاک کننده سیمان و شوره از آجر-بطری 4 لیتری690,000لیتر4 لیتری
34پاک کننده سیمان و شوره از آجر-بطری 1 لیتری720,000لیتریک لیتری
35پاک کننده سیمان از ابزار-بطری 4 لیتری640,000لیتر4 لیتری
36پاک کننده سیمان از ابزار-بطری 1 لیتری670,000لیتریک لیتری
37پاک کننده سیمان از کاشی-بطری 4 لیتری680,000لیتر4 لیتری
38پاک کننده سیمان از کاشی-بطری 1 لیتری710,000لیتریک لیتری


Ξ قیمت قالب سنگفرش

تاریخ به روز رسانی :1403/01/298:32
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1قالب سنگفرش MOLD X1601,500,000عددجعبه 1 عددی
2قالب سنگفرش MOLD X1501,500,000عددجعبه 1 عددی
3قالب سنگفرش MOLD X1401,500,000عددجعبه 1 عددی
4قالب سنگفرش MOLD X1301,500,000عددجعبه 1 عددی
5قالب سنگفرش MOLD X1201,500,000عددجعبه 1 عددی
6قالب سنگفرش MOLD X1101,500,000عددجعبه 1 عددی
7قالب سنگفرش HEXA X40401,600,000عددجعبه 1 عددی
8قالب سنگفرش HEXA X35501,899,999عددجعبه 1 عددی
9قالب سنگفرش HEXARC X40401,600,000عددجعبه 1 عددی
10قالب سنگفرش HEXARC X35501,900,000عددجعبه 1 عددی
11قالب سنگفرش ARCO X1011,350,000عددجعبه 1 عددی
12قالب سنگفرش ARCO X1001,350,000عددجعبه 1 عددی


قیمت سنگ و سنگفرش


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .