لیست وزن

   

  قیمت سنگ و سنگفرش

  Ξ قیمت رزین براق کننده سنگ آنتیک

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1اسپری آب گریز کننده درب و سطوح چوبی2,110,000عددیک لیتری
  2اسپری آب گریز کننده سطوح گچی2,020,000عددیک لیتری
  3اسپری آب بند کننده کف بالکن و تراس2,080,000عددیک لیتری
  4اسپری عایق و آب بند کننده سطوح نانو2,110,000عددیک لیتری
  5اسپری پاک کننده سیمان از کاشی749,998عددیک لیتری
  6اسپری پاک کننده سیمان و شوره از آجر810,000عددیک لیتری
  7پاک کننده سیمان از لوله فاضلاب-بطری 4 لیتری845,000لیتر4 لیتری
  8پاک کننده سیمان از لوله فاضلاب-بطری 1 لیتری868,997لیتریک لیتری
  9آب گریز کننده درب و سطوح چوبی-بطری 4 لیتری1,960,000لیتر4 لیتری
  10آب گریز کننده درب و سطوح چوبی-بطری 1 لیتری2,090,000لیتریک لیتری
  11آب گریز کننده سطوح گچی-بطری 4 لیتری1,890,000لیتر4 لیتری
  12آب گریز کننده سطوح گچی-بطری 1 لیتری1,940,000لیتریک لیتری
  13آب گریز کننده آردواز سیمانی-بطری 4 لیتری1,960,000لیتر4 لیتری
  14آب گریز کننده آردواز سیمانی-بطری 1 لیتری1,990,000لیتریک لیتری
  15آب بند کننده کف بالکن و تراس-بطری 4 لیتری2,100,000لیتر4 لیتری
  16آب بند کننده کف بالکن و تراس-بطری 1 لیتری2,150,000لیتریک لیتری
  17عایق و آب بند کننده سطوح نانو-بطری 4 لیتری2,150,000لیتر4 لیتری
  18عایق و آب بند کننده سطوح نانو-بطری 1 لیتری2,180,000لیتریک لیتری
  19رزین براق کننده سنگ -بطری 4 لیتری2,010,000لیتر4 لیتری
  20رزین براق کننده سنگ -بطری 1 لیتری2,040,000لیتریک لیتری
  21چسب تقویتی چسب کاشی-بطری 4 لیتری800,000لیتر4 لیتری
  22چسب تقویتی چسب کاشی-بطری 1 لیتری829,999لیتریک لیتری
  23چسب تقویتی ملات بندکشی-بطری 4 لیتری1,100,000لیتر4 لیتری
  24چسب تقویتی ملات بندکشی-بطری 1 لیتری1,130,000لیتریک لیتری
  25چسب تقویتی سیمان کاری-بطری 4 لیتری710,000لیتر4 لیتری
  26چسب تقویتی سیمان کاری-بطری 1 لیتری740,000لیتریک لیتری
  27چسب تقویتی گچ کاری-بطری 4 لیتری1,210,000لیتر4 لیتری
  28چسب تقویتی گچ کاری-بطری 1 لیتری1,240,000لیتریک لیتری
  29چسب آب بندی نانو-بطری 4 لیتری1,140,000لیتر4 لیتری
  30چسب آب بندی نانو-بطری 1 لیتری1,170,000لیتریک لیتری
  31چسب آب بندی درز کاشی و سرامیک-بطری 4 لیتری1,140,000لیتر4 لیتری
  32چسب آب بندی درز کاشی و سرامیک-بطری 1 لیتری1,170,000لیتریک لیتری
  33پاک کننده سیمان و شوره از آجر-بطری 4 لیتری690,000لیتر4 لیتری
  34پاک کننده سیمان و شوره از آجر-بطری 1 لیتری720,000لیتریک لیتری
  35پاک کننده سیمان از ابزار-بطری 4 لیتری640,000لیتر4 لیتری
  36پاک کننده سیمان از ابزار-بطری 1 لیتری670,000لیتریک لیتری
  37پاک کننده سیمان از کاشی-بطری 4 لیتری680,000لیتر4 لیتری
  38پاک کننده سیمان از کاشی-بطری 1 لیتری710,000لیتریک لیتری


  Ξ قیمت قالب سنگفرش

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1قالب سنگفرش MOLD X1601,500,000عددجعبه 1 عددی
  2قالب سنگفرش MOLD X1501,500,000عددجعبه 1 عددی
  3قالب سنگفرش MOLD X1401,500,000عددجعبه 1 عددی
  4قالب سنگفرش MOLD X1301,500,000عددجعبه 1 عددی
  5قالب سنگفرش MOLD X1201,500,000عددجعبه 1 عددی
  6قالب سنگفرش MOLD X1101,500,000عددجعبه 1 عددی
  7قالب سنگفرش HEXA X40401,600,000عددجعبه 1 عددی
  8قالب سنگفرش HEXA X35501,899,999عددجعبه 1 عددی
  9قالب سنگفرش HEXARC X40401,600,000عددجعبه 1 عددی
  10قالب سنگفرش HEXARC X35501,900,000عددجعبه 1 عددی
  11قالب سنگفرش ARCO X1011,350,000عددجعبه 1 عددی
  12قالب سنگفرش ARCO X1001,350,000عددجعبه 1 عددی


  قیمت سنگ و سنگفرش


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .