لیست وزن

 

قیمت پشم شیشه

تاریخ به روز رسانی :9:181401/11/10
کدنامقیمت دانسیته (kg/m3)حالتطول(m)عرضضخامت(inch)محل بارگیری
1پشم شیشه دانسیته 12 رول متالایز27,00012رول متالایز15-2کارخانه شیراز
2پشم شیشه دانسیته 12 رول متالایز28,00012روکش متالایز15-2کارخانه تهران
3پشم شیشه دانسیته 12 رول متالایز28,00012رول متالایز15-2بنگاه اصفهان
4پشم شیشه دانسیته 12 رول آلومینیوم34,00012رول آلومینیوم15-2کارخانه تهران
5پشم شیشه دانسیته 12 رول آلومینیوم35,00012رول آلومینیوم15-2کارخانه شیراز
6پشم شیشه دانسیته 12 رول آلومینیوم35,00012رول آلومینیوم15-2بنگاه اصفهان
7پشم شیشه دانسیته 20 رول متالایز43,00020رول متالایز10-2کارخانه شیراز
8پشم شیشه دانسیته 20 رول متالایز44,00020رول متالایز10-2بنگاه اصفهان
9پشم شیشه دانسیته 20 رول آلومینیوم50,00020رول آلومینیوم10-2کارخانه شیراز
10پشم شیشه دانسیته 20 رول آلومینیوم51,00020رول آلومینیوم10-2بنگاه اصفهان
11پشم شیشه دانسیته 10 رول متالایزتماس بگیرید10رول متالایز15-2کارخانه شیراز
12پشم شیشه دانسیته 10 رول آلومینیومتماس بگیرید 10رول آلومینیوم15-2کارخانه شیراز
13پشم شیشه دانسیته 10 رول متالایزتماس بگیرید 10رول متالایز15-2بنگاه اصفهان
14پشم شیشه دانسیته 10 رول آلومینیومتماس بگیرید 10رول آلومینیوم15-2بنگاه اصفهان
15پشم شیشه دانسیته 10 رول متالایزتماس بگیرید 10رول متالایز15-2کارخانه تهران
16پشم شیشه دانسیته 10 رول آلومینیومتماس بگیرید 10رول آلومینیوم15-2کارخانه تهران
17پشم شیشه دانسیته 16 رول متالایزتماس بگیرید 16رول متالایز10-2کارخانه شیراز
18پشم شیشه دانسیته 16 رول آلومینیومتماس بگیرید 16رول آلومینیوم10-2کارخانه شیراز
19پشم شیشه دانسیته 16 رول متالایزتماس بگیرید 16رول متالایز20-1کارخانه شیراز
20پشم شیشه دانسیته 16 رول آلومینیومتماس بگیرید 16رول آلومینیوم20-1کارخانه شیراز
21پشم شیشه دانسیته 16 رول متالایزتماس بگیرید 16رول متالایز20-1بنگاه اصفهان
22پشم شیشه دانسیته 16 رول آلومینیومتماس بگیرید 16رول آلومینیوم20-1بنگاه اصفهان
23پشم شیشه دانسیته 16 رول متالایزتماس بگیرید 16رول متالایز10-2کارخانه تهران
24پشم شیشه دانسیته 16 رول آلومینیومتماس بگیرید 16رول آلومینیوم10-2کارخانه تهران
25پشم شیشه دانسیته 16 رول متالایزتماس بگیرید 16رول متالایز10-2بنگاه اصفهان
26پشم شیشه دانسیته 16 رول آلومینیومتماس بگیرید 16رول آلومینیوم10-2بنگاه اصفهان


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .