لیست وزن

   

  قیمت پشم شیشه

  تاریخ به روز رسانی :9:181402/03/11
  کدنامقیمت دانسیته (kg/m3)حالتطول(m)عرضضخامت(inch)محل بارگیری
  1پشم شیشه دانسیته 12 رول متالایز33,00012رول متالایز15-2کارخانه شیراز
  2پشم شیشه دانسیته 12 رول متالایز34,00012روکش متالایز15-2کارخانه تهران
  3پشم شیشه دانسیته 12 رول متالایز34,00012رول متالایز15-2بنگاه اصفهان
  4پشم شیشه دانسیته 12 رول آلومینیوم41,00012رول آلومینیوم15-2کارخانه تهران
  5پشم شیشه دانسیته 12 رول آلومینیوم35,00012رول آلومینیوم15-2کارخانه شیراز
  6پشم شیشه دانسیته 12 رول آلومینیوم41,00012رول آلومینیوم15-2بنگاه اصفهان
  7پشم شیشه دانسیته 20 رول متالایز49,00020رول متالایز10-2کارخانه شیراز
  8پشم شیشه دانسیته 20 رول متالایز50,00020رول متالایز10-2بنگاه اصفهان
  9پشم شیشه دانسیته 20 رول آلومینیوم56,00020رول آلومینیوم10-2کارخانه شیراز
  10پشم شیشه دانسیته 20 رول آلومینیوم57,00020رول آلومینیوم10-2بنگاه اصفهان
  11پشم شیشه دانسیته 10 رول متالایزتماس بگیرید10رول متالایز15-2کارخانه شیراز
  12پشم شیشه دانسیته 10 رول آلومینیومتماس بگیرید 10رول آلومینیوم15-2کارخانه شیراز
  13پشم شیشه دانسیته 10 رول متالایزتماس بگیرید 10رول متالایز15-2بنگاه اصفهان
  14پشم شیشه دانسیته 10 رول آلومینیومتماس بگیرید 10رول آلومینیوم15-2بنگاه اصفهان
  15پشم شیشه دانسیته 10 رول متالایزتماس بگیرید 10رول متالایز15-2کارخانه تهران
  16پشم شیشه دانسیته 10 رول آلومینیومتماس بگیرید 10رول آلومینیوم15-2کارخانه تهران
  17پشم شیشه دانسیته 16 رول متالایزتماس بگیرید 16رول متالایز10-2کارخانه شیراز
  18پشم شیشه دانسیته 16 رول آلومینیومتماس بگیرید 16رول آلومینیوم10-2کارخانه شیراز
  19پشم شیشه دانسیته 16 رول متالایزتماس بگیرید 16رول متالایز20-1کارخانه شیراز
  20پشم شیشه دانسیته 16 رول آلومینیومتماس بگیرید 16رول آلومینیوم20-1کارخانه شیراز
  21پشم شیشه دانسیته 16 رول متالایزتماس بگیرید 16رول متالایز20-1بنگاه اصفهان
  22پشم شیشه دانسیته 16 رول آلومینیومتماس بگیرید 16رول آلومینیوم20-1بنگاه اصفهان
  23پشم شیشه دانسیته 16 رول متالایزتماس بگیرید 16رول متالایز10-2کارخانه تهران
  24پشم شیشه دانسیته 16 رول آلومینیومتماس بگیرید 16رول آلومینیوم10-2کارخانه تهران
  25پشم شیشه دانسیته 16 رول متالایزتماس بگیرید 16رول متالایز10-2بنگاه اصفهان


   قیمت پشم شیشه


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .