لیست وزن

   

  قیمت آب بندی و عایق کاری

  Ξ قیمت آب بند کننده ها

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1آب بند دو جزئی Z2000 خاکستری-ست 14 کیلویی658,000کیلوگرمست 14 کیلوگرمی
  2آب بند دو جزئی Z2000 سفید-ست 14 کیلویی692,999کیلوگرمست 14 کیلوگرمی
  3آب بند دو جزئی z2000 خاکستری - ست 28 کیلویی598,998کیلوگرمست 28 کیلوگرمی
  4آب بند دو جزئی z2000 سفید - ست 28 کیلویی637,999کیلوگرمست 28 کیلوگرمی
  5نانو نفوذگر بتن کریستال ساز582,000کیلوگرم20 لیتری
  6پودر آنی گیر بتن559,000کیلوگرم20 کیلوگرمی
  7واتر پروف مایع بتن513,000لیتر20 لیتری
  8واتر پروف پودری بتن113,000کیلوگرم20 کیلوگرمی


  Ξ قیمت آب بندی نما

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1محافظ نما پایه آب - گالن 4 لیتری2,060,000لیترگالن 4 لیتری
  2محافظ نما پایه آب - گالن 20 لیتری2,010,000لیترگالن 20 لیتری
  3محافظ نما پایه حلال - گالن 4 لیتری2,180,000لیترگالن 4 لیتری
  4محافظ نما پایه حلال - گالن 20 لیتری2,139,999لیترگالن 20 لیتری


  Ξ قیمت آب گریز کننده ها

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1اسپری آب گریز کننده درب و سطوح چوبی2,110,000عددیک لیتری
  2اسپری آب گریز کننده سطوح گچی2,020,000عددیک لیتری
  3اسپری آب بند کننده کف بالکن و تراس2,079,998عددیک لیتری
  4اسپری عایق و آب بند کننده سطوح نانو2,110,000عددیک لیتری
  5آب گریز کننده درب و سطوح چوبی-بطری 4 لیتری1,960,000لیتر4 لیتری
  6آب گریز کننده درب و سطوح چوبی-بطری 1 لیتری2,090,000لیتریک لیتری
  7آب گریز کننده سطوح گچی-بطری 4 لیتری1,889,999لیتر4 لیتری
  8آب گریز کننده سطوح گچی-بطری 1 لیتری1,939,999لیتریک لیتری
  9آب گریز کننده آردواز سیمانی-بطری 4 لیتری1,960,000لیتر4 لیتری
  10آب گریز کننده آردواز سیمانی-بطری 1 لیتری1,990,000لیتریک لیتری
  11آب بند کننده کف بالکن و تراس-بطری 4 لیتری2,100,000لیتر4 لیتری
  12آب بند کننده کف بالکن و تراس-بطری 1 لیتری2,150,000لیتریک لیتری
  13عایق و آب بند کننده سطوح نانو-بطری 4 لیتری2,150,000لیتر4 لیتری
  14عایق و آب بند کننده سطوح نانو-بطری 1 لیتری2,180,000لیتریک لیتری
  15عایق و آب بند کننده سطوح نانو-بطری 4 لیتری2,150,000لیتر4 لیتری
  16عایق و آب بند کننده سطوح نانو-بطری 1 لیتری2,180,000لیتریک لیتری
  17چسب آب بندی درز کاشی و سرامیک-بطری 4 لیتری1,140,000لیتر4 لیتری
  18چسب آب بندی درز کاشی و سرامیک-بطری 1 لیتری1,170,000لیتریک لیتری


  Ξ قیمت عایق های رطوبتی

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1پرایمر امولسیونی پایه حلال809,998لیترگالن 20 لیتری
  2پرایمر امولسیونی - پایه آب518,000لیترگالن 20 لیتری
  3نانو عایق امولسیونی پایه آب479,999لیترگالن 20 لیتری
  4نانو ژل ایزولاسیون الیاف دار-سطل 1 کیلویی1,350,000کیلوگرمسطل یک کیلوگرمی
  5نانو ژل ایزولاسیون الیاف دار-سطل 4 کیلویی1,280,000کیلوگرمسطل 4 کیلوگرمی
  6نانو ژل ایزولاسیون الیاف دار- سطل 10 کیلویی1,240,000کیلوگرمسطل 10 کیلوگرمی
  7نانو عایق رطوبتی رنگی - سطل 1 کیلویی1,580,000کیلوگرمسطل یک کیلوگرمی
  8نانو عایق رطوبتی رنگی - سطل 4 کیلویی1,510,000کیلوگرمسطل 4 کیلوگرمی
  9نانو عایق رطوبتی رنگی - سطل 10 کیلویی1,500,000کیلوگرمسطل 10 کیلوگرمی
  10نانو عایق رطوبتی سفید-سطل 1 کیلویی1,450,000کیلوگرمسطل یک کیلوگرمی
  11نانو عایق رطوبتی سفید-سطل 4 کیلویی1,390,000کیلوگرمسطل 4 کیلوگرمی
  12نانو عایق رطوبتی سفید - سطل 10 کیلویی1,370,000کیلوگرمسطل 10 کیلوگرمی


  Ξ قیمت فرآورده های میکروسیلیس

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1دوغاب میکروسیلیس161,999کیلوگرمسطل 20 کیلوگرمی
  2پاور ژل میکروسیلیس الیافی -کربوکسیلاتی299,000کیلوگرمسطل 20 کیلوگرمی
  3سوپر ژل میکروسیلیس الیافی -کربوکسیلاتی249,000کیلوگرمسطل 20 کیلوگرمی
  4ژل میکروسیلیس الیافی- بر پایه پلی کربوکسیلات186,000کیلوگرمسطل 20 کیلوگرمی
  5مکمل بتن میکروسیلیسی پودری185,999کیلوگرمسطل 20 کیلوگرمی
  6پودر میکروسیلیس - دوده سیلیسی66,998کیلوگرمکیسه 20 کیلوگرمی


  Ξ قیمت ماستینگ و درزگیر

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1ماستیک درزبندی گرم اجرا829,997کیلوگرمکارتن
  2ماستیک درزبندی سرد اجرا829,999کیلوگرمسطل
  3ماستیک مقاوم نفتی - ضد حلال1,320,000کیلوگرممجموعه
  4ماستیک پلی یورتان 600 گرمی3,060,000عددپک 600 گرمی


  Ξ قیمت واتر استاپ خاص + تجهیزات

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1واتراستاپ هیدروفیلی اروپایی3,500,000مترطولرول 15 متری
  2گیره فلزی واتر استاپ47,999عددکیسه 1000 عددی
  3واتر استاپ بنتونیتی اروپاییتماس بگیریدمترطولرول 10 متری
  4هویه واتراستاپ18,000,000عددبسته یک عددی
  5چسب واتراستاپتماس بگیریدعددپک 600 میل گرمی


  Ξ قیمت واتر استاپ

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1واتراستاپ حفره دار 15 نرمال650,000مترطولرول 25 متری
  2واتراستاپ حفره دار 20 نرمال735,999مترطولرول 25 متری
  3واتراستاپ حفره دار 24 نرمال857,999مترطولرول 25 متری
  4واتراستاپ حفره دار 30 نرمال1,070,000مترطولرول 25 متری
  5واتراستاپ تخت 30 نرمال1,040,000مترطولرول 25 متری
  6واتراستاپ تخت 24 نرمال819,999مترطولرول 25 متری
  7واتراستاپ تخت 20 نرمال695,000مترطولرول 25 متری
  8واتراستاپ تخت 15 نرمال618,000مترطولرول 25 متری
  9واتراستاپ تخت 15 -ضخامت 3 میل696,000مترطولرول 25 متری
  10واتراستاپ تخت 20 - ضخامت 3 میل795,999مترطولرول 25 متری
  11واتراستاپ تخت 24 - ضخامت 3 میل917,000مترطولرول 25 متری
  12واتراستاپ تخت 30 - ضخامت 3 میل1,150,000مترطولرول 25 متری
  13واتراستاپ تخت 40 - ضخامت 3 میل1,570,000مترطولرول 25 متری
  14واتراستاپ حفره دار 15 - ضخامت 3 میل735,000مترطولرول 25 متری
  15واتراستاپ حفره دار 20 - ضخامت 3 میل820,000مترطولرول 25 متری
  16واتراستاپ حفره دار 24 -ضخامت 3 میل990,000مترطولرول 25 متری
  17واتراستاپ حفره دار 30 - ضخامت 3 میل1,180,000مترطولرول 25 متری
  18واتراستاپ حفره دار 40 - ضخامت 3 میل1,610,000مترطولرول 25 متری
  19واتراستاپ تخت کفی 30 - ضخامت 3 میل1,410,000مترطولرول 25 متری
  20واتراستاپ حفره دار کفی 30 - ضخامت 3 میل1,460,000مترطولرول 25 متری
  21واتراستاپ تخت 24 - ضخامت 4 میل1,190,000مترطولرول 25 متری
  22واتراستاپ تخت 30 - ضخامت 4 میل1,550,000مترطولرول 25 متری
  23واتراستاپ حفره دار 24 - ضخامت 4 میل1,240,000مترطولرول 25 متری
  24واتراستاپ حفره دار 30 - ضخامت 4 میل1,640,000مترطولرول 25 متری
  25واتراستاپ تخت 24 -ضخامت 5 میل1,410,000مترطولرول 25 متری
  26واتراستاپ تخت 30 - ضخامت 5 میل1,670,000مترطولرول 25 متری
  27واتراستاپ حفره دار 24 - ضخامت 5 میل1,450,000مترطولرول 25 متری
  28واتراستاپ حفره دار 30 - ضخامت 5 میل1,800,000مترطولرول 25 متری
  29واتراستاپ تخت 24 -ضخامت 6 میل1,620,000مترطولرول 25 متری
  30واتراستاپ تخت 30 -ضخامت 6 میل1,860,000مترطولرول 25 متری
  31واتراستاپ حفره دار 24 -ضخامت 6 میل1,670,000مترطولرول 25 متری
  32واتراستاپ حفره دار 30 -ضخامت 6 میل1,970,000مترطولرول 25 متری
  33واتراستاپ تخت 24 -ضخامت 7 میل1,820,000مترطولرول 25 متری
  34واتراستاپ تخت 30 -ضخامت 7 میل2,050,000مترطولرول 25 متری
  35واتراستاپ حفره دار 24 -ضخامت 7 میل1,880,000مترطولرول 25 متری
  36واتراستاپ حفره دار 30 -ضخامت 7 میل2,200,000مترطولرول 25 متری


   قیمت آب بندی و عایق کاری


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .