تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

واحد فروش قالب و داربست

Image

قیمت آب بندی و عایق کاری

Ξ قیمت آب بند کننده ها

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:30
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1آب بند دو جزئی Z2000 خاکستری-ست 14 کیلویی658,000کیلوگرمست 14 کیلوگرمی
2آب بند دو جزئی Z2000 سفید-ست 14 کیلویی692,999کیلوگرمست 14 کیلوگرمی
3آب بند دو جزئی z2000 خاکستری - ست 28 کیلویی598,998کیلوگرمست 28 کیلوگرمی
4آب بند دو جزئی z2000 سفید - ست 28 کیلویی637,999کیلوگرمست 28 کیلوگرمی
5نانو نفوذگر بتن کریستال ساز582,000کیلوگرم20 لیتری
6پودر آنی گیر بتن559,000کیلوگرم20 کیلوگرمی
7واتر پروف مایع بتن513,000لیتر20 لیتری
8واتر پروف پودری بتن113,000کیلوگرم20 کیلوگرمی


Ξ قیمت آب بندی نما

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:30
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1محافظ نما پایه آب - گالن 4 لیتری2,060,000لیترگالن 4 لیتری
2محافظ نما پایه آب - گالن 20 لیتری2,010,000لیترگالن 20 لیتری
3محافظ نما پایه حلال - گالن 4 لیتری2,180,000لیترگالن 4 لیتری
4محافظ نما پایه حلال - گالن 20 لیتری2,139,999لیترگالن 20 لیتری


Ξ قیمت آب گریز کننده ها

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:30
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1اسپری آب گریز کننده درب و سطوح چوبی2,110,000عددیک لیتری
2اسپری آب گریز کننده سطوح گچی2,020,000عددیک لیتری
3اسپری آب بند کننده کف بالکن و تراس2,079,998عددیک لیتری
4اسپری عایق و آب بند کننده سطوح نانو2,110,000عددیک لیتری
5آب گریز کننده درب و سطوح چوبی-بطری 4 لیتری1,960,000لیتر4 لیتری
6آب گریز کننده درب و سطوح چوبی-بطری 1 لیتری2,090,000لیتریک لیتری
7آب گریز کننده سطوح گچی-بطری 4 لیتری1,889,999لیتر4 لیتری
8آب گریز کننده سطوح گچی-بطری 1 لیتری1,939,999لیتریک لیتری
9آب گریز کننده آردواز سیمانی-بطری 4 لیتری1,960,000لیتر4 لیتری
10آب گریز کننده آردواز سیمانی-بطری 1 لیتری1,990,000لیتریک لیتری
11آب بند کننده کف بالکن و تراس-بطری 4 لیتری2,100,000لیتر4 لیتری
12آب بند کننده کف بالکن و تراس-بطری 1 لیتری2,150,000لیتریک لیتری
13عایق و آب بند کننده سطوح نانو-بطری 4 لیتری2,150,000لیتر4 لیتری
14عایق و آب بند کننده سطوح نانو-بطری 1 لیتری2,180,000لیتریک لیتری
15عایق و آب بند کننده سطوح نانو-بطری 4 لیتری2,150,000لیتر4 لیتری
16عایق و آب بند کننده سطوح نانو-بطری 1 لیتری2,180,000لیتریک لیتری
17چسب آب بندی درز کاشی و سرامیک-بطری 4 لیتری1,140,000لیتر4 لیتری
18چسب آب بندی درز کاشی و سرامیک-بطری 1 لیتری1,170,000لیتریک لیتری


Ξ قیمت عایق های رطوبتی

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:30
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1پرایمر امولسیونی پایه حلال809,998لیترگالن 20 لیتری
2پرایمر امولسیونی - پایه آب518,000لیترگالن 20 لیتری
3نانو عایق امولسیونی پایه آب479,999لیترگالن 20 لیتری
4نانو ژل ایزولاسیون الیاف دار-سطل 1 کیلویی1,350,000کیلوگرمسطل یک کیلوگرمی
5نانو ژل ایزولاسیون الیاف دار-سطل 4 کیلویی1,280,000کیلوگرمسطل 4 کیلوگرمی
6نانو ژل ایزولاسیون الیاف دار- سطل 10 کیلویی1,240,000کیلوگرمسطل 10 کیلوگرمی
7نانو عایق رطوبتی رنگی - سطل 1 کیلویی1,580,000کیلوگرمسطل یک کیلوگرمی
8نانو عایق رطوبتی رنگی - سطل 4 کیلویی1,510,000کیلوگرمسطل 4 کیلوگرمی
9نانو عایق رطوبتی رنگی - سطل 10 کیلویی1,500,000کیلوگرمسطل 10 کیلوگرمی
10نانو عایق رطوبتی سفید-سطل 1 کیلویی1,450,000کیلوگرمسطل یک کیلوگرمی
11نانو عایق رطوبتی سفید-سطل 4 کیلویی1,390,000کیلوگرمسطل 4 کیلوگرمی
12نانو عایق رطوبتی سفید - سطل 10 کیلویی1,370,000کیلوگرمسطل 10 کیلوگرمی


Ξ قیمت فرآورده های میکروسیلیس

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:30
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1دوغاب میکروسیلیس161,999کیلوگرمسطل 20 کیلوگرمی
2پاور ژل میکروسیلیس الیافی -کربوکسیلاتی299,000کیلوگرمسطل 20 کیلوگرمی
3سوپر ژل میکروسیلیس الیافی -کربوکسیلاتی249,000کیلوگرمسطل 20 کیلوگرمی
4ژل میکروسیلیس الیافی- بر پایه پلی کربوکسیلات186,000کیلوگرمسطل 20 کیلوگرمی
5مکمل بتن میکروسیلیسی پودری185,999کیلوگرمسطل 20 کیلوگرمی
6پودر میکروسیلیس - دوده سیلیسی66,998کیلوگرمکیسه 20 کیلوگرمی


Ξ قیمت ماستینگ و درزگیر

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:30
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1ماستیک درزبندی گرم اجرا829,997کیلوگرمکارتن
2ماستیک درزبندی سرد اجرا829,999کیلوگرمسطل
3ماستیک مقاوم نفتی - ضد حلال1,320,000کیلوگرممجموعه
4ماستیک پلی یورتان 600 گرمی3,060,000عددپک 600 گرمی


Ξ قیمت واتر استاپ خاص + تجهیزات

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:30
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1واتراستاپ هیدروفیلی اروپایی3,500,000مترطولرول 15 متری
2گیره فلزی واتر استاپ47,999عددکیسه 1000 عددی
3واتر استاپ بنتونیتی اروپاییتماس بگیریدمترطولرول 10 متری
4هویه واتراستاپ18,000,000عددبسته یک عددی
5چسب واتراستاپتماس بگیریدعددپک 600 میل گرمی


Ξ قیمت واتر استاپ

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:30
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1واتراستاپ حفره دار 15 نرمال650,000مترطولرول 25 متری
2واتراستاپ حفره دار 20 نرمال735,999مترطولرول 25 متری
3واتراستاپ حفره دار 24 نرمال857,999مترطولرول 25 متری
4واتراستاپ حفره دار 30 نرمال1,070,000مترطولرول 25 متری
5واتراستاپ تخت 30 نرمال1,040,000مترطولرول 25 متری
6واتراستاپ تخت 24 نرمال819,999مترطولرول 25 متری
7واتراستاپ تخت 20 نرمال695,000مترطولرول 25 متری
8واتراستاپ تخت 15 نرمال618,000مترطولرول 25 متری
9واتراستاپ تخت 15 -ضخامت 3 میل696,000مترطولرول 25 متری
10واتراستاپ تخت 20 - ضخامت 3 میل795,999مترطولرول 25 متری
11واتراستاپ تخت 24 - ضخامت 3 میل917,000مترطولرول 25 متری
12واتراستاپ تخت 30 - ضخامت 3 میل1,150,000مترطولرول 25 متری
13واتراستاپ تخت 40 - ضخامت 3 میل1,570,000مترطولرول 25 متری
14واتراستاپ حفره دار 15 - ضخامت 3 میل735,000مترطولرول 25 متری
15واتراستاپ حفره دار 20 - ضخامت 3 میل820,000مترطولرول 25 متری
16واتراستاپ حفره دار 24 -ضخامت 3 میل990,000مترطولرول 25 متری
17واتراستاپ حفره دار 30 - ضخامت 3 میل1,180,000مترطولرول 25 متری
18واتراستاپ حفره دار 40 - ضخامت 3 میل1,610,000مترطولرول 25 متری
19واتراستاپ تخت کفی 30 - ضخامت 3 میل1,410,000مترطولرول 25 متری
20واتراستاپ حفره دار کفی 30 - ضخامت 3 میل1,460,000مترطولرول 25 متری
21واتراستاپ تخت 24 - ضخامت 4 میل1,190,000مترطولرول 25 متری
22واتراستاپ تخت 30 - ضخامت 4 میل1,550,000مترطولرول 25 متری
23واتراستاپ حفره دار 24 - ضخامت 4 میل1,240,000مترطولرول 25 متری
24واتراستاپ حفره دار 30 - ضخامت 4 میل1,640,000مترطولرول 25 متری
25واتراستاپ تخت 24 -ضخامت 5 میل1,410,000مترطولرول 25 متری
26واتراستاپ تخت 30 - ضخامت 5 میل1,670,000مترطولرول 25 متری
27واتراستاپ حفره دار 24 - ضخامت 5 میل1,450,000مترطولرول 25 متری
28واتراستاپ حفره دار 30 - ضخامت 5 میل1,800,000مترطولرول 25 متری
29واتراستاپ تخت 24 -ضخامت 6 میل1,620,000مترطولرول 25 متری
30واتراستاپ تخت 30 -ضخامت 6 میل1,860,000مترطولرول 25 متری
31واتراستاپ حفره دار 24 -ضخامت 6 میل1,670,000مترطولرول 25 متری
32واتراستاپ حفره دار 30 -ضخامت 6 میل1,970,000مترطولرول 25 متری
33واتراستاپ تخت 24 -ضخامت 7 میل1,820,000مترطولرول 25 متری
34واتراستاپ تخت 30 -ضخامت 7 میل2,050,000مترطولرول 25 متری
35واتراستاپ حفره دار 24 -ضخامت 7 میل1,880,000مترطولرول 25 متری
36واتراستاپ حفره دار 30 -ضخامت 7 میل2,200,000مترطولرول 25 متری


 قیمت آب بندی و عایق کاری


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .