لیست وزن

   

  قیمت ساندویچ پانل

   

  تاریخ به روز رسانی:9:151402/03/11
  کدشرحقیمتضخامت(mm)ضخامت عایق(cm)طولرنگمحل بارگیری
  1ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی770,0000.44دلخواهدو طرف رنگکارخانه
  2ساندویچ پانل پلی اورتان دیواری740,0000.44دلخواهدو طرف رنگکارخانه
  3ساندویچ پانل پلی اورتان دیواری750,0000.54دلخواهدو طرف رنگکارخانه
  4ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی810,0000.54دلخواهدو طرف رنگکارخانه
  5ساندویچ پانل پلی اورتان دیواری760,0000.45دلخواهدو طرف رنگکارخانه
  6ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی790,0000.45دلخواهدو طرف رنگکارخانه
  7ساندویچ پانل پلی اورتان دیواری780,0000.55دلخواهدو طرف رنگکارخانه
  8ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی830,0000.55دلخواهدو طرف رنگکارخانه
  9ساندویچ پانل پلی اورتان دیواری910,0000.410دلخواهدو طرف رنگکارخانه
  10ساندویچ پانل پلی اورتان دیواری930,0000.510دلخواهدو طرف رنگکارخانه
  11ساندویچ پانل پلی اورتان سقفیتماس بگیرید0.515دلخواهدو طرف رنگکارخانه


   قیمت ساندویچ پانل

  قیمت ساندویچ پانل سقفی و دیواری


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .