لیست وزن

   

  قیمت اسکافولد و جک های سقفی

  Ξ قیمت اسکافولد مثلثی

  تاریخ به روز رسانی :8:201402/09/09
  کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) قیمت ( هر عدد)وزن
  1داربست مدولار مثلثی 120*10049,000514,50010.5
  2داربست مدولار مثلثی 120*10049,000465,5009.5
  3داربست مدولار مثلثی 120*10049,000416,5008.5
  4مهاری داربست مثلثی 169 سانتی49,000210,7004.3
  5مهاری داربست مثلثی 120 سانتی49,000181,2993.7
  6پاشنه 15 سانتی49,00073,4991.5
  7پاشنه 20 سانتی49,00097,9992


  Ξ قیمت اسکافولد چکشی کاپلاک

  تاریخ به روز رسانی :8:201402/09/09
  کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) قیمت ( هر عدد)ضخامت لولهوزن
  1پایه عمودی 3 متری550,0006,765,0002.512.3
  2پایه عمودی 2.5 متری550,0005,500,0002.510
  3پایه عمودی 2متری550,0004,510,0002.58.2
  4پایه عمودی 1.5 متری550,0003,300,0002.56
  5پایه عمودی 1 متری550,0002,254,9992.54.1
  6پایه عمودی 0.5 متری550,0001,155,0002.52.1
  7مهاری 60 سانتیمتری530,0001,589,9992.53
  8مهاری 85 سانتیمتری530,0002,014,0002.53.8
  9مهاری 100 سانتیمتری530,0002,226,0002.54.2
  10مهاری 120 سانتیمتری530,0002,544,0002.54.8
  11مهاری 150 سانتیمتری530,0003,127,0002.55.9
  12مهاری 200 سانتیمتری530,0003,763,0002.57.1
  13مهاری 250 سانتیمتری550,0004,895,0002.58.9
  14پایه عمودی 3 متری550,0007,590,0003.013.8
  15پایه عمودی 2.5 متری550,0006,325,0003.011.5
  16پایه عمودی 2متری550,0005,060,0003.09.2
  17پایه عمودی 1.5 متری550,0003,795,0003.06.9
  18پایه عمودی 1 متری550,0002,530,0003.04.6
  19پایه عمودی 0.5 متری550,0001,265,0003.02.3
  20مهاری 60 سانتیمتری530,0001,749,0003.03.3
  21مهاری 85 سانتیمتری530,0002,226,0003.04.2
  22مهاری 100 سانتیمتری530,0002,438,0003.04.6
  23مهاری 120 سانتیمتری530,0002,809,0003.05.3
  24مهاری 150 سانتیمتری530,0003,286,0003.06.2
  25مهاری 200 سانتیمتری530,0004,293,0003.08.1
  26مهاری 250 سانتیمتری530,0005,194,0003.09.8


   قیمت اسکافولد و جک های سقفی


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .