تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

واحد فروش قالب و داربست

Image

قیمت قالب پلاستیکی بتن

Ξ قیمت قالب وافل

تاریخ به روز رسانی :1403/04/288:10
کدشرح کالارنگقیمتتوضیحات
1قالب و افل دوطرفه قفل دار - 60*60*18سیاه170,000-
2قالب و افل دوطرفه قفل دار - 60*60*18سفید245,000-
3قالب و افل دوطرفه قفل دار - 60*60*25سیاه180,000-
4قالب و افل دوطرفه قفل دار - 60*60*25سفید255,000-
5قالب و افل دوطرفه قفل دار - 60*60*30سیاه195,000-
6قالب و افل دوطرفه قفل دار - 60*60*30سفید275,000-
7قالب و افل دوطرفه قفل دار -80*80*28سیاه340,000-
8قالب و افل دوطرفه قفل دار -80*80*28سفید500,000-
9قالب و افل دوطرفه ساده - 86*86*25سیاه410,000-
10قالب و افل دوطرفه ساده - 86*86*25سفید500,000-
11قالب نیم وافل قفل دار - 80*40*28 سیاه225,000-
12قالب نیم وافل قفل دار - 80*40*28 سفید280,000-
13قالب نیم وافل قفل دار - 80*60*25 سیاه310,000-
14قالب نیم وافل قفل دار - 80*60*25 سفید410,000-
15قالب نیم وافل قفل دار - 60*30*25 سیاه150,000-
16قالب نیم وافل قفل دار - 60*30*25 سفید190,000-
17قالب نیم وافل قفل دار - 60*40*25 سیاه205,000-
18قالب نیم وافل قفل دار - 60*40*25 سفید255,000-
19قالب نیم وافل قفل دار - 60*50*25 سیاه260,000-
20قالب نیم وافل قفل دار - 60*50*25 سفید320,000-
21قالب وافل یک طرفه قفل دار - آکس 60 ارتفاع 25سیاه585,000-
22قالب وافل یک طرفه قفل دار - آکس 60 ارتفاع 25سفید730,000-
23قالب وافل یک طرفه بدون قفل - آکس 60 ارتفاع 25سیاه565,000-
24قالب وافل یک طرفه بدون قفل - آکس 60 ارتفاع 25سفید710,000-
25قالب درپوشسیاه75,000-
26قالب درپوشسفید95,002-
27قالب فیلرسیاه55,000-
28قالب فیلرسفید65,000-
29قالب وافل یک طرفه قفل دار - آکس 70 ارتفاع 25سیاه620,000-
30آچار وافل3,999-


Ξ قیمت قالب یوبوب

تاریخ به روز رسانی :1403/04/288:11
کدشرح کالارنگقیمتتوضیحات
1قالب یوبوت 52*52*16-61,000-
2قالب یوبوت 52*52*20-64,000-
3قالب یوبوت 52*52*24-68,000-
4قالب یوبوت 52*52*28-89,000-
5قالب یوبوت 52*52*32-107,000-
6قالب یوبوت 52*52*36-138,000-
7قالب یوبوت 52*52*40-144,000-


Ξ قیمت مدولار پلاستیکی پلیمری

تاریخ به روز رسانی :1403/04/288:13
کدشرح کالارنگقیمتتوضیحات
1قالب مدولار پلاستیکی 100*10سیاه80,000-
2قالب مدولار پلاستیکی 100*10سفید100,000-
3قالب مدولار پلاستیکی 100*15سیاه100,000-
4قالب مدولار پلاستیکی 100*15سفید130,000-
5قالب مدولار پلاستیکی 100*20سیاه110,000-
6قالب مدولار پلاستیکی 100*20سفید145,000-
7قالب مدولار پلاستیکی 100*25سیاه120,002-
8قالب مدولار پلاستیکی 100*25سفید170,000-
9قالب مدولار پلاستیکی 100*30سیاه140,000-
10قالب مدولار پلاستیکی 100*30سفید200,000-
11قالب مدولار پلاستیکی 100*35سیاه155,000-
12قالب مدولار پلاستیکی 100*35سفید220,000-
13قالب مدولار پلاستیکی 100*40سیاه210,000-
14قالب مدولار پلاستیکی 100*40سفید290,000-
17قالب مدولار پلاستیکی 100*50سیاه215,004-
18قالب مدولار پلاستیکی 100*50سفید310,000-


قیمت قالب پلاستیکی بتن


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .