لیست وزن

   

  قیمت قالب پلاستیکی بتن

  Ξ قیمت قالب وافل

  تاریخ به روز رسانی :8:101402/09/09
  کدشرح کالارنگقیمتتوضیحات
  1قالب و افل دوطرفه قفل دار - 60*60*18سیاه170,000-
  2قالب و افل دوطرفه قفل دار - 60*60*18سفید245,000-
  3قالب و افل دوطرفه قفل دار - 60*60*25سیاه180,000-
  4قالب و افل دوطرفه قفل دار - 60*60*25سفید255,000-
  5قالب و افل دوطرفه قفل دار - 60*60*30سیاه195,000-
  6قالب و افل دوطرفه قفل دار - 60*60*30سفید275,000-
  7قالب و افل دوطرفه قفل دار -80*80*28سیاه340,000-
  8قالب و افل دوطرفه قفل دار -80*80*28سفید500,000-
  9قالب و افل دوطرفه ساده - 86*86*25سیاه410,000-
  10قالب و افل دوطرفه ساده - 86*86*25سفید500,000-
  11قالب نیم وافل قفل دار - 80*40*28 سیاه225,000-
  12قالب نیم وافل قفل دار - 80*40*28 سفید280,000-
  13قالب نیم وافل قفل دار - 80*60*25 سیاه310,000-
  14قالب نیم وافل قفل دار - 80*60*25 سفید410,000-
  15قالب نیم وافل قفل دار - 60*30*25 سیاه150,000-
  16قالب نیم وافل قفل دار - 60*30*25 سفید190,000-
  17قالب نیم وافل قفل دار - 60*40*25 سیاه205,000-
  18قالب نیم وافل قفل دار - 60*40*25 سفید255,000-
  19قالب نیم وافل قفل دار - 60*50*25 سیاه260,000-
  20قالب نیم وافل قفل دار - 60*50*25 سفید320,000-
  21قالب وافل یک طرفه قفل دار - آکس 60 ارتفاع 25سیاه585,000-
  22قالب وافل یک طرفه قفل دار - آکس 60 ارتفاع 25سفید730,000-
  23قالب وافل یک طرفه بدون قفل - آکس 60 ارتفاع 25سیاه565,000-
  24قالب وافل یک طرفه بدون قفل - آکس 60 ارتفاع 25سفید710,000-
  25قالب درپوشسیاه75,000-
  26قالب درپوشسفید95,002-
  27قالب فیلرسیاه55,000-
  28قالب فیلرسفید65,000-
  29قالب وافل یک طرفه قفل دار - آکس 70 ارتفاع 25سیاه620,000-
  30آچار وافل3,999-


  Ξ قیمت قالب یوبوب

  تاریخ به روز رسانی :8:101402/09/09
  کدشرح کالارنگقیمتتوضیحات
  1قالب یوبوت 52*52*16-48,000-
  2قالب یوبوت 52*52*20-50,000-
  3قالب یوبوت 52*52*24-53,003-
  4قالب یوبوت 52*52*28-70,000-
  5قالب یوبوت 52*52*32-84,002-
  6قالب یوبوت 52*52*36-110,000-
  7قالب یوبوت 52*52*40-120,000-


  Ξ قیمت مدولار پلاستیکی پلیمری

  تاریخ به روز رسانی :8:101402/09/09
  کدشرح کالارنگقیمتتوضیحات
  1قالب مدولار پلاستیکی 100*10سیاه80,000-
  2قالب مدولار پلاستیکی 100*10سفید100,000-
  3قالب مدولار پلاستیکی 100*15سیاه100,000-
  4قالب مدولار پلاستیکی 100*15سفید130,000-
  5قالب مدولار پلاستیکی 100*20سیاه110,000-
  6قالب مدولار پلاستیکی 100*20سفید145,000-
  7قالب مدولار پلاستیکی 100*25سیاه120,002-
  8قالب مدولار پلاستیکی 100*25سفید170,000-
  9قالب مدولار پلاستیکی 100*30سیاه140,000-
  10قالب مدولار پلاستیکی 100*30سفید200,000-
  11قالب مدولار پلاستیکی 100*35سیاه155,000-
  12قالب مدولار پلاستیکی 100*35سفید220,000-
  13قالب مدولار پلاستیکی 100*40سیاه210,000-
  14قالب مدولار پلاستیکی 100*40سفید290,000-
  17قالب مدولار پلاستیکی 100*50سیاه215,004-
  18قالب مدولار پلاستیکی 100*50سفید310,000-


  قیمت قالب پلاستیکی بتن


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .