تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن پروفیل

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع پروفیل را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن پروفیل روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت قوطی صنعتی

 Ξ قیمت پروفیل صنعتی 5 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/04/288:30
کدشرحقیمتسایز(mm)ضخامت(mm)طول(m) واحدمحل بارگیری
1پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,80060*6056متریکیلوگرمکارخانه
2پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,80070*7056متریکیلوگرمکارخانه
3پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,80080*8056متریکیلوگرمکارخانه
4پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,80040*8056متریکیلوگرمکارخانه
5پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,80060*8056متریکیلوگرمکارخانه
6پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,80090*9056متریکیلوگرمکارخانه
7پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,80050*10056متریکیلوگرمکارخانه
8پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,800100*10056متریکیلوگرمکارخانه
9پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,800120*12056متریکیلوگرمکارخانه
10پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,800140*14056متریکیلوگرمکارخانه
11پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,800100*15056متریکیلوگرمکارخانه
12پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,800150*15056متریکیلوگرمکارخانه
13پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,800160*16056متریکیلوگرمکارخانه
14پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,800100*18056متریکیلوگرمکارخانه
15پروفیل صنعتی ضخامت 5 میلیمتر42,800180*18056متریکیلوگرمکارخانه


 Ξ قیمت پروفیل صنعتی 6 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/04/288:31
کدشرحقیمتسایز(mm)ضخامت(mm)طول(m) واحدمحل بارگیری
1پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800150*200612متریکیلوگرمکارخانه
2پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800160*200612متریکیلوگرمکارخانه
3پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,80070*7066متریکیلوگرمکارخانه
4پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,80080*8066متریکیلوگرمکارخانه
5پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,80090*9066متریکیلوگرمکارخانه
6پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,80050*10066متریکیلوگرمکارخانه
7پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800100*10066متریکیلوگرمکارخانه
8پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800120*120612متریکیلوگرمکارخانه
9پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800140*14066متری/12متریکیلوگرمکارخانه
10پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800140*140612متریکیلوگرمکارخانه
11پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800100*15066متریکیلوگرمکارخانه
12پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800150*150612متریکیلوگرمکارخانه
13پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800160*16066متریکیلوگرمبنگاه تهران
14پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800160*16066متریکیلوگرمکارخانه
15پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800180*18066متری/12متریکیلوگرمکارخانه
16پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800180*180612متریکیلوگرمکارخانه
17پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800100*200612متریکیلوگرمکارخانه
18پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر42,800200*20066متری/12متریکیلوگرمکارخانه


 Ξ قیمت پروفیل صنعتی 8 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/04/288:32
کدشرحقیمتسایز(mm)ضخامت(mm)طول(m) واحدمحل بارگیری
1پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,070160*160812متریکیلوگرمکارخانه
2پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,070150*200812متریکیلوگرمکارخانه
3پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,07080*8086متریکیلوگرمکارخانه
4پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,07090*9086متریکیلوگرمکارخانه
5پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,070100*10086متریکیلوگرمکارخانه
6پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,070120*12086متریکیلوگرمکارخانه
7پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,070140*140812متریکیلوگرمکارخانه
8پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,070140*14086متری/12متریکیلوگرمکارخانه
9پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,070100*15086متریکیلوگرمکارخانه
10پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,070150*150812متریکیلوگرمکارخانه
11پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,070100*18086متریکیلوگرمکارخانه
12پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,070180*18086متری/12متریکیلوگرمکارخانه
13پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,070180*180812متریکیلوگرمکارخانه
14پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,070100*200812متریکیلوگرمکارخانه
15پروفیل صنعتی ضخامت 8 میلیمتر44,070200*20086متری/12متریکیلوگرمکارخانه


 Ξ قیمت پروفیل صنعتی 10 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/04/288:33
کدشرحقیمتسایز(mm)ضخامت(mm)طول(m) واحدمحل بارگیری
1پروفیل صنعتی ضخامت 10 میلیمتر45,120160*1601012متریکیلوگرمکارخانه
2پروفیل صنعتی ضخامت 10 میلیمتر45,120180*1801012متریکیلوگرمکارخانه
3پروفیل صنعتی ضخامت 10 میلیمتر45,120160*2001012متریکیلوگرمکارخانه
4پروفیل صنعتی ضخامت 10 میلیمتر45,120150*2001012متریکیلوگرمکارخانه
5پروفیل صنعتی ضخامت 10 میلیمتر45,120140*140106متری/12متریکیلوگرمکارخانه
6پروفیل صنعتی ضخامت 10 میلیمتر45,120180*180106متری/12متریکیلوگرمکارخانه
7پروفیل صنعتی ضخامت 10 میلیمتر45,120200*200106متری/12متریکیلوگرمکارخانه


 Ξ قیمت پروفیل صنعتی 12 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/04/288:34
کدشرحقیمتسایز(mm)ضخامت(mm)طول(m) واحدمحل بارگیری


 Ξ قیمت پروفیل صنعتی 14 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:10
کدشرحقیمتسایز(mm)ضخامت(mm)طول(m) واحدمحل بارگیری


 Ξ قیمت پروفیل صنعتی 16 میلیمتر

تاریخ به روز رسانی :1403/04/288:36
کدشرحقیمتسایز(mm)ضخامت(mm)طول(m) واحدمحل بارگیری


قوطی صنعتی چیست؟

قوطی صنعتی تا سایز 400*400 با ضخامت 5 ،6 ،8 ،10 ،12 و15 میلیمتر با کیفیت جوش بالا و تولید شده از ورق مبارکه تولید می شود. قوطی صنعتی از مواد مختلفی ساخته شده و در موارد ساختمانی و صنعتی مورد مصرف می باشد. قوطی صنعتی جزو دسته پروفیل مرکب بوده بنابراین از ترکیب پروفیل گرم و سرد به وجود می آید. این پروفیل ها دارای شکل های متنوعی هستند که بر اساس آن در ساخت قطعه خاصی استفاده می شوند. از مهم ترین مزایای قوطی صنعتی می توان به وزن کم، استقامت بالا و عدم فرسودگی حتی با گذشت زمان و قرار گرفتن در کنار آب اشاره کرد.

قیمت قوطی صنعتی

قوطی صنعتی بسیار پرکاربرد است، از پروفیل مربع و مستطیل در مقاطع کوچک به عنوان نرده فلزی برای در و پنجره و اطراف دیوار کارخانجات و اطراف راه پله استفاده می شوند. در مقاطع بزرگتر قوطی صنعتی که به آن ها ستونی نیز می گویند، در ساختمان سازی و صنعت مانند ساخت اسکلت فلزی ساختمان و ستون و ساخت شاسی نفت کش و تریلرها کاربرد دارند.

قوطی پروفیل‌ از لحاظ کاربرد به دو دسته صنعتی و ساختمانی تقسیم بندی شده است. آن دسته از مقاطع مانند پروفیل درب و پنجره که در ساختمان سازی استفاده می شود پروفیل ساختمانی و آن دسته از پروفیل که در صنعت کاربرد دارد مانند قوطی پروفیل، پروفیل صنعتی نام دارند.

همانطور که گفته شد یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی پروفیل صنعتی است که برای مقاوم‌سازی ساختمان استفاده می‌شود و دارای انواع مختلفی است، قوطی صنعتی، قوطی مبلی، قوطی ستونی و قوطی گالوانیزه از متداول‌ترین انواع قوطی‌های فولادی هستند. به طور کلی، از مهمترین ویژگی این محصولات می‌توان به جوش‌پذیری،کیفیت سطحی زیاد، تنوع بالا، قابلیت شکل‌پذیری و فرم‌پذیری بالا اشاره کرد.

اگر بخواهیم نگاهی به دسته‌بندی پروفیل‎‌ها داشته باشیم باید بگوییم که پروفیلz، پروفیل C، پروفیل آبرو و پروفیل درب وپنجره از متداول‌ترین نوع پروفیل‌ها هستند که هرکدام کاربردهای متفاوتی دارند.

مهمترین کاربرد پروفیل، ساختمان‌سازی، ساخت چهارچوب، درب و پنجره و همچنین ساخت نرده‌های فلزی می باشد. به عنوان مثال، از قوطی گالوانیزه، در مکان‌هایی استفاده می‎‌شود که احتمال زنگ‌زدگی و خوردگی فلز زیاد باشد. به طور معمول، درب و پنجره‌های ساختمانی، بیشتر در معرض رطوبت هستند و بیشتر زنگ می‌زنند؛ بنابراین، از قوطی گالوانیزه استفاده می‌کنند.

در حالی که یکی از ویژگی‌ پروفیل Z ، توانایی منحصر به فردی در تحمل بارهای کششی  است، بنابراین در همه‌ی سازه‌های فلزی از پروفیل Z استفاده می‌شود. هرکدام از انواع قوطی و پروفیل کاربرد مختلفی دارند و در صنایع متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. کارخانه یاران، سپاهان، صدرا، نیکان، پروفیل ساوه، صابری، هیربد و... از مهمترین تولیدکنندگان قوطی و پروفیل هستند.  یک نکته حائز اهمیت در مورد پروفیل‌ها این است که بسته بندی پروفیل به صورت بندیل انجام می‌شود و وزن بندیل بین 1 تا 2 تن متغیر است.

قیمت قوطی صنعتی

قیمت قوطی صنعتی، قیمت روز قوطی صنعتی، قیمت انواع قوطی صنعتی، خرید قوطی صنعتی، فروش قوطی صنعتی، قیمت قوطی صنعتی در تهران را در جداول سایت بروز رسانی کرده ایم همچنین می توانید با کارشناسان فروش آهن آنیل در ارتباط باشید.

قوطی صنعتی براساس کاربرد در سایز و طول های مختلف تولید می گردد و قیمت قوطی صنعتی بر اساس آن ها متغیرپذیر است. قوطی پروفیل که دارای ضخامت بین 0.6 تا 1.5 میل باشند، قوطی سبک نامیده می شود، ضخامت قوطی صنعتی بیشتر از 4 میل می باشد. هرچه ضخامت بیشتر باشد، وزن بیشتر شده و قیمت قوطی صنعتی بالاتر می باشد.

انواع مختلفی از قوطی صنعتی در بازار وجود دارد و این محصول در ساخت قطعات خاص پرکاربرد است. قوطی صنعتی با توجه به نوع کاربرد آن‌ها، در دو نوع صنعتی و ساختمانی هستند. وزن کم و استقامت بالا، از مزایایی هستند که می‌توان برای قوطی صنعتی در نظر گرفت.

برای اطلاع از قیمت قوطی صنعتی بروز و تغییرات لحظه‌ای آن می‌توانید با کارشناسان فروش از طریق شماره سایت تماس بگیرید و در مورد خرید قوطی و پروفیل راهنمایی‌ لازم را دریافت کنید.

قیمت قوطی صنعتی به صورت لحظه‌ای در سایت به روزرسانی می‌شود و شما با خیال راحت می‌توانید محصول مورد نظر خود را ثبت کنید. در این مجموعه فروش قوطی پروفیل با مناسب ترین قیمت صورت می گیرد و در تناژ بالا فروش قوطی پروفیل به قیمت کارخانه می باشد.

در جدول بالا، قیمت قوطی صنعتی در سایزها و ضخامت‌ مختلف درج شده ، قوطی صنعتی در ضخامت‌های 2، 2.5، 3 نمایش داده شده است. اگر با توجه به پروژه ساختمانی یا صنعتی شما، ضخامت مورد نظر در جدول نمایش داده نشده است، می‌توانید با کارشناسان سایت تماس بگیرید.

راهنمای خرید قوطی صنعتی

کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی‌ قوطی صنعتی، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت‌ها جمع آوری کرده اند. پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش قوطی صنعتی ، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را به اطلاع شما می‌رسانند.

پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .