لیست وزن

 

قیمت کارتن پلاست

 

قیمت کارتن پلاست رول

تاریخ به روز رسانی:9:191401/11/06
کدشرحقیمتضخامت(mm)طولرنگواحد
1رول کارتن پلاست 300 گرمی16,500250درخواستییک متر مربع
2رول کارتن پلاست 320 گرمیتماس بگیرید250درخواستییک متر مربع
3رول کارتن پلاست 450 گرمی24,750350درخواستییک متر مربع
4رول کارتن پلاست 500 گرمیتماس بگیرید350درخواستییک متر مربع


 

قیمت کارتن پلاست شیت

تاریخ به روز رسانی:9:201401/11/06
کدشرحقیمتضخامت(mm)طولوزن(gr)رنگواحد
1شیت کارتن پلاست 4 میلیمتر38,50042700درخواستییک متر مربع
2شیت کارتن پلاست 5 میلیمتر49,50052900درخواستییک متر مربع
3شیت کارتن پلاست 6 میلیمتر60,500621100درخواستییک متر مربع
4شیت کارتن پلاست 8 میلیمتر88,000821600درخواستییک متر مربع
5شیت کارتن پلاست 10 میلیمتر99,0001021800درخواستییک متر مربع
6شیت کارتن پلاست 12 میلیمتر137,5001222400درخواستییک متر مربع


 

قیمت کارتن پلاست uv

تاریخ به روز رسانی:9:181401/11/06
کدشرحقیمتضخامت(mm)طولوزن(gr)رنگواحد
1 کارتن پلاست 3 درصد uv31,850250350درخواستییک متر مربع
2 کارتن پلاست 5 درصد uv33,250250350درخواستییک متر مربع
3 کارتن پلاست 3 درصد uv44,000350500درخواستییک متر مربع
4 کارتن پلاست 5 درصد uv45,500350500درخواستییک متر مربع
5 کارتن پلاست 3 درصد uv63,70043700درخواستییک متر مربع
6 کارتن پلاست 5 درصد uv66,50043700درخواستییک متر مربع
7 کارتن پلاست 3 درصد uv81,90053900درخواستییک متر مربع
8 کارتن پلاست 5 درصد uv85,50053900درخواستییک متر مربع
9 کارتن پلاست 3 درصد uv100,100631100درخواستییک متر مربع
10 کارتن پلاست 5 درصد uv104,500631100درخواستییک متر مربع


 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .