لیست وزن

   

  قیمت کارتن پلاست

   Ξ قیمت کارتن پلاست رول

  تاریخ به روز رسانی:9:191402/03/11
  کدشرحقیمتضخامت(mm)طولرنگواحد
  1رول کارتن پلاست 300 گرمی16,500250درخواستییک متر مربع
  2رول کارتن پلاست 320 گرمیتماس بگیرید250درخواستییک متر مربع
  3رول کارتن پلاست 450 گرمی24,750350درخواستییک متر مربع


   Ξ قیمت کارتن پلاست شیت

  تاریخ به روز رسانی:9:201402/03/11
  کدشرحقیمتضخامت(mm)طولوزن(gr)رنگواحد
  1شیت کارتن پلاست 4 میلیمتر38,50042700درخواستییک متر مربع
  2شیت کارتن پلاست 5 میلیمتر49,50052900درخواستییک متر مربع
  3شیت کارتن پلاست 6 میلیمتر60,500621100درخواستییک متر مربع
  4شیت کارتن پلاست 8 میلیمتر88,000821600درخواستییک متر مربع
  5شیت کارتن پلاست 10 میلیمتر99,0001021800درخواستییک متر مربع


   Ξ قیمت کارتن پلاست uv

  تاریخ به روز رسانی:9:181402/03/11
  کدشرحقیمتضخامت(mm)طولوزن(gr)رنگواحد
  1 کارتن پلاست 3 درصد uv31,850250350درخواستییک متر مربع
  2 کارتن پلاست 5 درصد uv33,250250350درخواستییک متر مربع
  3 کارتن پلاست 3 درصد uv45,500350500درخواستییک متر مربع
  4 کارتن پلاست 5 درصد uv47,500350500درخواستییک متر مربع
  5 کارتن پلاست 3 درصد uv63,70043700درخواستییک متر مربع
  6 کارتن پلاست 5 درصد uv66,50043700درخواستییک متر مربع
  7 کارتن پلاست 3 درصد uv81,90053900درخواستییک متر مربع
  8 کارتن پلاست 5 درصد uv85,50053900درخواستییک متر مربع
  9 کارتن پلاست 3 درصد uv100,100631100درخواستییک متر مربع


   قیمت کارتن پلاست


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .