تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن ورق

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به انواع ورق را در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن ورق روی دکمه زیر کلیک کنید .

قیمت ورق اسلب

Ξ قیمت ورق اسلب فولاد مبارکه

تاریخ به روز رسانی :-8:55
کدشرحقیمتضخامتبرندمحل بارگیری
1اسلب 40 فولاد مبارکهتماس40فولاد مبارکهبنگاه تهران
2اسلب 90 فولاد مبارکهتماس90فولاد مبارکهبنگاه تهران
3اسلب 75 فولاد مبارکهتماس75فولاد مبارکهبنگاه تهران
4اسلب 115 فولاد مبارکهتماس115فولاد مبارکهبنگاه تهران
5اسلب 80 فولاد مبارکهتماس80فولاد مبارکهبنگاه تهران
6اسلب 135 فولاد مبارکهتماس135فولاد مبارکهبنگاه تهران
7اسلب 145 فولاد مبارکهتماس145فولاد مبارکهبنگاه تهران
8اسلب 180 فولاد مبارکهتماس180فولاد مبارکهبنگاه تهران
9اسلب 185 فولاد مبارکهتماس185فولاد مبارکهبنگاه تهران
10اسلب 175 فولاد مبارکهتماس175فولاد مبارکهبنگاه تهران
11اسلب 170 فولاد مبارکهتماس170فولاد مبارکهبنگاه تهران
12اسلب 110 فولاد مبارکهتماس110فولاد مبارکهبنگاه تهران
13اسلب 140 فولاد مبارکهتماس140فولاد مبارکهبنگاه تهران
14اسلب 200 فولاد مبارکهتماس200فولاد مبارکهبنگاه تهران
15اسلب 100 فولاد مبارکهتماس100فولاد مبارکهبنگاه تهران
16اسلب 120 فولاد مبارکهتماس120فولاد مبارکهبنگاه تهران
17اسلب 30 فولاد مبارکهتماس30فولاد مبارکهبنگاه تهران
18اسلب 70 فولاد مبارکهتماس70فولاد مبارکهبنگاه تهران
19اسلب 150 فولاد مبارکهتماس150فولاد مبارکهبنگاه تهران
20اسلب 165 فولاد مبارکهتماس165فولاد مبارکهبنگاه تهران
21اسلب 155 فولاد مبارکهتماس155فولاد مبارکهبنگاه تهران
22اسلب 65 فولاد مبارکهتماس65فولاد مبارکهبنگاه تهران
23اسلب 105 فولاد مبارکهتماس105فولاد مبارکهبنگاه تهران
24اسلب 160 فولاد مبارکهتماس160فولاد مبارکهبنگاه تهران
25اسلب 45 فولاد مبارکهتماس45فولاد مبارکهبنگاه تهران
26اسلب 60 فولاد مبارکهتماس60فولاد مبارکهبنگاه تهران
27اسلب 195 فولاد مبارکهتماس195فولاد مبارکهبنگاه تهران
28اسلب 95 فولاد مبارکهتماس95فولاد مبارکهبنگاه تهران
29اسلب 55 فولاد مبارکهتماس55فولاد مبارکهبنگاه تهران
30اسلب 50 فولاد مبارکهتماس50فولاد مبارکهبنگاه تهران
31اسلب 35 فولاد مبارکهتماس35فولاد مبارکهبنگاه تهران
32اسلب 125 فولاد مبارکهتماس125فولاد مبارکهبنگاه تهران
33اسلب 130 فولاد مبارکهتماس130فولاد مبارکهبنگاه تهران
34اسلب 190 فولاد مبارکهتماس190فولاد مبارکهبنگاه تهران


Ξ قیمت ورق اسلب فولاد خوزستان

تاریخ به روز رسانی :-9:28
کدشرحقیمتضخامتبرندمحل بارگیری
1اسلب 90 فولاد خوزستانتماس90فولاد خوزستانبنگاه تهران
2اسلب 70 فولاد خوزستانتماس70فولاد خوزستانبنگاه تهران
3اسلب 45 فولاد خوزستانتماس45فولاد خوزستانبنگاه تهران
4اسلب 85 فولاد خوزستانتماس85فولاد خوزستانبنگاه تهران
5اسلب 60 فولاد خوزستانتماس60فولاد خوزستانبنگاه تهران
6اسلب 30 فولاد خوزستانتماس30فولاد خوزستانبنگاه تهران
7اسلب 95 فولاد خوزستانتماس95فولاد خوزستانبنگاه تهران
8اسلب 80 فولاد خوزستانتماس80فولاد خوزستانبنگاه تهران
9اسلب 65 فولاد خوزستانتماس65فولاد خوزستانبنگاه تهران
10اسلب 55 فولاد خوزستانتماس55فولاد خوزستانبنگاه تهران
11اسلب 35 فولاد خوزستانتماس35فولاد خوزستانبنگاه تهران
12اسلب 50 فولاد خوزستانتماس50فولاد خوزستانبنگاه تهران
13اسلب 75 فولاد خوزستانتماس75فولاد خوزستانبنگاه تهران
14اسلب 105 فولاد خوزستانتماس105فولاد خوزستانبنگاه تهران
15اسلب 115 فولاد خوزستانتماس115فولاد خوزستانبنگاه تهران
16اسلب 100 فولاد خوزستانتماس100فولاد خوزستانبنگاه تهران
17اسلب 110 فولاد خوزستانتماس110فولاد خوزستانبنگاه تهران


Ξ قیمت ورق اسلب فولاد هرمزگان

تاریخ به روز رسانی :-9:24
کدشرحقیمتضخامتبرندمحل بارگیری
1اسلب ST37 ضخامت عرض میلیمترتماس-فولاد هرمزگانبنگاه تهران
2اسلب ST37 ضخامت 50 عرض میلیمترتماس50فولاد هرمزگانبنگاه تهران
3اسلب ST37 ضخامت 70 عرض میلیمترتماس70فولاد هرمزگانبنگاه تهران
4اسلب ST37 ضخامت 80 عرض میلیمترتماس80فولاد هرمزگانبنگاه تهران
5اسلب ST37 ضخامت 100 عرض میلیمترتماس100فولاد هرمزگانبنگاه تهران
6اسلب ST37 ضخامت 115 عرض میلیمترتماس115فولاد هرمزگانبنگاه تهران
7اسلب ST37 ضخامت 100 عرض میلیمترتماس110فولاد هرمزگانبنگاه تهران
8اسلب ST37 ضخامت 85 عرض میلیمترتماس85فولاد هرمزگانبنگاه تهران
9اسلب ST37 ضخامت 105 عرض میلیمترتماس105فولاد هرمزگانبنگاه تهران
10اسلب ST37 ضخامت 90 عرض میلیمترتماس90فولاد هرمزگانبنگاه تهران
11اسلب ST37 ضخامت45 عرض میلیمترتماس45فولاد هرمزگانبنگاه تهران
12اسلب ST37 ضخامت 95 عرض میلیمترتماس95فولاد هرمزگانبنگاه تهران
13اسلب ST37 ضخامت65 عرض میلیمترتماس65فولاد هرمزگانبنگاه تهران
14اسلب ST37 ضخامت 60 عرض میلیمترتماس60فولاد هرمزگانبنگاه تهران
15اسلب ST37 ضخامت55 عرض میلیمترتماس55فولاد هرمزگانبنگاه تهران
16اسلب ST37 ضخامت 40 عرض میلیمترتماس40فولاد هرمزگانبنگاه تهران
17اسلب ST37 ضخامت 30 عرض میلیمترتماس30فولاد هرمزگانبنگاه تهران
18اسلب ST37 ضخامت 35 عرض میلیمترتماس35فولاد هرمزگانبنگاه تهران


ورق اسلب چیست؟

ورق اسلب از فولاد نیمه ساخته با سطح مقطع مستطیلی تولید می شود که بعد از یک یا چند مرحله فرآوری دیگر در کارخانه نوردی و تولیدکننده ورق اسلب به محصول نهایی ورق اسلب تبدیل می‌شود. ورق اسلب در ایران با اسم تختال شناخته‌ شده است که در زبان انگلیسیslab تلفظ می‌شود. ورق اسلب، به‌عنوان یک محصول نیمه ‌نهایی فولادی در ساخت ورق‌ فولادی و صفحه کاربرد دارد، با توجه به کاربرد ورق اسلب ، تولید با کیفیت ورق اسلب در ایران بسیار حائز اهمیت است.

اغلب ورق اسلب‌ از جنس فولاد کربنی است اما ورق اسلب‌ از جنس فولاد زنگ نزن نیز یافت می‌شود. ورق اسلب از آلیاژ مثل آهن، کروم، مس، منگنز، نیکل، سیلیسیوم، نیکل و مولبیدن تشکیل می‌شود. مشخصات مربوط به آن از طریق کد‌ استاندارد که معمولا در قسمت انتهایی ورق اسلب حک ‌شده است، مشخص می‌شود.

ورق اسلب دارای عرض بین ۶۵۰ میلی‌متر تا حداکثر ۲۰۰۰ میلی‌متر، ضخامت ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر و طول متغیر ۴ تا ۱۲ متر است. سایز تولیدی ورق اسلب بستگی به کاربرد آن دارد که بالاترین نرخ تولید ورق اسلب دارای ضخامت ۲۳۰ میلی‌متر، عرض ۱۲۵۰ میلی‌متر یک متر و ۲۵ سانتی‌متر و طول ۱۲ متر است. ورق اسلب دارای بازار محدود است و در دنیا سالیانه در حدود بیست میلیون تن اسلب تولید و در چرخه خرید فروش قرار می‌گیرد.

ورق اسلب زیر مجموعه ورق سرد و پوشش دار قرار می گیرد، ورق اسلب به عنوان فولاد نیمه تمام توصیف شده است. حقیقت پایان مرحله نوردکاری شمش بر روی یک آسیاب نوردی می باشد. اگر آسیاب نوردی موجود نبود پردازش از طریق یک فرایند ریخته گری مداوم نیز صورت می پذیرد. اسلب دارای مقطع مستطیل شکل می باشد و به عنوان فلزات استارت در ساخت محصولات مسطح مانند ورق فولادی یا کویل گرم نورد مورد استفاده قرار می گیرند. ورق اسلب همیشه مسطح و مستطیل شکل هستند و به طور معمول از ضخامت ۱۶۰ میلی متری به بالا هستند.

ورق اسلب در گستره وسیعی از صنایع استفاده می شوند، مشتری اصلی ورق اسلب صنایع مرتبط به ماشین آلات سنگین و کارخانه تولید ورق یا کویل می باشند. ورق اسلب برای ساخت موارد دیگر ساخته شده اند به طور معمول با استفاده از نورد تخت Flat Rolling تغییر شکل داده و مقاطعی مانند لوله و چهارپهلو ایجاد می کنند، با وجود اینکه ورق اسلب ضد زنگ نیز موجود می باشد، اما بیشتر به صورت فولاد کربن درخواست می شود، ترکیب شیمیایی اندکی متفاوت خواهد بود، اما بیشتر شامل آهن، کروم، مس، منگنز، مولیبدن، نیکل و سیلیکون خواهد بود.

قیمت ورق اسلب

قیمت ورق اسلب

مؤثرترین عوامل در قیمت ورق اسلب، ضخامت، طول و عرض آن است. ورق اسلب معمولاً در طول 4، 6، 10 و 12 متری و ضخامت 30 تا 300 میلی‌متر تولید می‌شوند. قیمت ورق اسلب به صورت کیلویی اعلام می‌شود.

جهت اطلاع از قیمت ورق اسلب، قیمت روز ورق اسلب، قیمت اسلب فابریک، قیمت اسلب برش خورده، قیمت انواع ورق اسلب، قیمت تختال، خرید ورق اسلب، فروش ورق اسلب، قیمت ورق اسلب درجه 2، قیمت ورق اسلب در تهران، قیمت ورق اسلب در اصفهان، قیمت ورق اسلب در اهواز، قیمت ورق اسلب مبارکه، قیمت ورق اسلب ذوب آهن، قیمت ورق اسلب هرمزگان، قیمت ورق اسلب خوزستان و قیمت روز ورق اسلب فولاد با آهن آنیل در ارتباط باشید.

راهنمای خرید ورق اسلب

کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی‌ ورق اسلب اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی را در لیست قیمت‌ جمع آوری کرده اند.

بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ورق اسلب در ایران، کارخانه‌ ورق اسلب مبارکه اصفهان، ورق اسلب هرمزگان و ورق اسلب خوزستان هستند. ورق اسلب فولادی بر اساس استاندارد مختلف ساخته می‌شود که بسته به نوع استاندارد ترکیب عناصر به کار رفته در ساخت آن، متفاوت است. گرید ورق اسلب به کار رفته در ورق اسلب، معمولاً روی بدنه‌ آن چاپ می‌شود. برخی از پرکاربردترین استاندارد در ساخت ورق اسلب، عبارت‌اند از:

  • استاندارد آمریکایی
  • استاندارد روسی
  • استاندارد انگلیسی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .