تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن قالب فلزی بتن

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به قالب فلزی بتنرا در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن قالب فلزی بتن روی دکمه زیر کلیک کنید .

واحد فروش قالب و داربست

Image

قیمت قالب فلزی بتن

Ξ قیمت بولت تمام رزوه قالب بندی

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:12
کدشرح کالاقیمتطول ( سانتیمتر )
1بولت تمام رزوه 80 سانت درجه یک5120080
2بولت تمام رزوه 90سانت درجه یک5760090
3بولت تمام رزوه 100 سانت درجه یک64000100
4بولت تمام رزوه 110 سانت درجه یک70400110
5بولت تمام رزوه 120 سانت درجه یک76800120
6بولت تمام رزوه 130 سانت درجه یک83200130
7بولت تمام رزوه 140 سانت درجه یک87800140
8بولت تمام رزوه 150 سانت درجه یک96000150
9بولت تمام رزوه 160 سانت درجه یک102400160
10بولت تمام رزوه 170 سانت درجه یک108800170
11بولت تمام رزوه 180 سانت درجه یک115200180
12بولت تمام رزوه 190 سانت درجه یک121600190


Ξ قیمت تسمه بولت دیوار برشی

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:10
کدشرح کالاقیمتطول تسمهعرض تسمهضخامت ورق
1تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 25 سانتی4875253 سانت2 میل
2تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 30 سانتی5850303 سانت2 میل
3تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 35 سانتی6825353 سانت2 میل
4تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 40 سانتی7800403 سانت2 میل
5تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 45 سانتی8775453 سانت2 میل
6تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 50 سانتی9750503 سانت2 میل
7تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 55 سانتی10725553 سانت2 میل
8تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 60 سانتی11700603 سانت2 میل
9تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 65 سانتی12675653 سانت2 میل
10تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 70 سانتی13650703 سانت2 میل
11تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 75 سانتی14625753 سانت2 میل
12تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 80 سانتی15600803 سانت2 میل
13تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 85 سانتی16575853 سانت2 میل
14تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 90 سانتی17550903 سانت2 میل
15تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 95 سانتی18525953 سانت2 میل


Ξ قیمت متعلقات قالب فلزی بتن

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:05
کدشرح کالاقیمتتوضیحات
1پین و گوه (نری 5 - مادگی 5 میل ) - نری 9.5 سانت5350-
2پین و گوه (نری 5 - مادگی 5 میل ) - نری 8 سانت5150-
3پین و گوه ( نری 4 - مادگی 4 میل )تماس بگیرید-
4پین و گوه لبه 65750-
5مهره بلت خروسکی سبک15000-
6مهره بلت خروسکی سنگین16700-
7واشر کاش 10*10 - 5 میل19900-
8واشر کاس 12*12 - 5 میل24200-
9واشر دولوله 5 میل31900-
10نبشی صفر 4 میل- لبه 5106000-
11نبشی صفر 4 میل - لبه 6132,000-
12گیره متوسط نکدار 5 میل35700-
13گیره بلند نکدار 5 میل41500-
14بولت عصایی 40 سانت28200-
15بولت عصایی 50 سانت34500-
16بولت عصایی 60 سانت40900-
17تسمه دور قالب فلزی 41,000-
18میان بلت فنری 24 سانتتماس بگیرید-
19میان بلت فنری 29 سانتتماس بگیرید-
20میان بلت فنری 34 سانتتماس بگیرید-
21میان بلت فنری 39 سانتتماس بگیرید-
22میان بلت فنری 44 سانتتماس بگیرید-
23میان بلت آب بند چدنی 11041000-
24میان بلت آب بند چدنی درجه دو36000-
25پیچ تنظیم ( سرجک ) 40 سانتی متری176000-
26پیچ تنظیم ( سرجک ) 50 سانتی متری194000-
27پیچ تنظیم ( سرجک ) 60 سانتی متری212000-
28پیچ تنظیم ( سرجک ) 70 سانتی متری230000-
29پیچ تنظیم ( سرجک ) 80 سانتی متری248000-
30پیچ تنظیم ( سرجک ) 90 سانتی متری266000-
31پیچ تنظیم ( سرجک ) 100 سانتی متری284000-
32پیچ تنظیم ( سرجک ) 110 سانتی متری302000-
33پیچ تنظیم ( سرجک ) 120 سانتی متری320000-
34انکر بولت 5 سانتی متری15000-
35انکر بولت 10 سانتی متری32000-
36بست قورباغه ای ( کلمپس ) میلگردی34000-
37مفصل نیوجرسی ( یک دست کامل )88000-
38بولت تمام رزوه قالب تونلی سایز 22280000-
39مهره واشر دار بولت 22 قالب تونلی120000-
40مهره بولت 22 قالب تونلی115000-
41مهره و رزوه گام 6تماس بگیرید-
42مهره و رزوه گام 8تماس بگیرید-
43مهره و رزوه گام 9تماس بگیرید-

قیمت قالب تسمه ای لبه 5 - درجه Ξ 1

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:15
کدشرح کالاقیمت ( هر کیلوگرم )وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1قالب تسمه ای لبه 5 - 100*10490006.6فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
2قالب تسمه ای لبه 5 - 100*1546,0008.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
3قالب تسمه ای لبه 5 - 100*2046,0009.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
4قالب تسمه ای لبه 5 - 100*2546,00010.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
5قالب تسمه ای لبه 5 - 100*3046,00012.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
6قالب تسمه ای لبه 5 - 100*3546,00014.3فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
7قالب تسمه ای لبه 5 - 100*4046,00017.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
8قالب تسمه ای لبه 5 - 100*4546,00019.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
9قالب تسمه ای لبه 5 - 100*5046,00020.4فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
10قالب تسمه ای لبه 5 - 150*1046,0009.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
11قالب تسمه ای لبه 5 - 150*1546,00012.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
12قالب تسمه ای لبه 5 - 150*2046,00014.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
13قالب تسمه ای لبه 5 - 150*2546,00016.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
14قالب تسمه ای لبه 5 - 150*3046,00018.4فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
15قالب تسمه ای لبه 5 - 150*3546,00021.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
16قالب تسمه ای لبه 5 - 150*4046,00023.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
17قالب تسمه ای لبه 5 - 150*4546,00026.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
18قالب تسمه ای لبه 5 - 150*5046,00028.5فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
19قالب تسمه ای لبه 5 - 200*1046,00012.6فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
20قالب تسمه ای لبه 5 - 200*1546,00015.3فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
21قالب تسمه ای لبه 5 - 200*2046,00018.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
22قالب تسمه ای لبه 5 - 200*2546,00021فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
23قالب تسمه ای لبه 5 - 200*3046,00023.5فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
24قالب تسمه ای لبه 5 - 200*3546,00027.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
25قالب تسمه ای لبه 5 - 200*4046,00031.5فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
26قالب تسمه ای لبه 5 - 200*4546,00032.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 5


قیمت قالب تسمه ای لبه 5 - درجه 2 Ξ

تاریخ به روز رسانی :1403/03/109:10
کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1قالب تسمه ای لبه 5 - 100*10445006.6درجه 2برق3 میللبه 5
2قالب تسمه ای لبه 5 - 100*15445008.2درجه 2برق3 میللبه 5
3قالب تسمه ای لبه 5 - 100*20445009.7درجه 2برق3 میللبه 5
4قالب تسمه ای لبه 5 - 100*254450010.8درجه 2برق3 میللبه 5
5قالب تسمه ای لبه 5 - 100*304450012.7درجه 2برق3 میللبه 5
6قالب تسمه ای لبه 5 - 100*354450014.3درجه 2برق3 میللبه 5
7قالب تسمه ای لبه 5 - 100*404450017.9درجه 2برق3 میللبه 5
8قالب تسمه ای لبه 5 - 100*454450019.7درجه 2برق3 میللبه 5
9قالب تسمه ای لبه 5 - 100*504450020.4درجه 2برق3 میللبه 5
10قالب تسمه ای لبه 5 - 150*10445009.9درجه 2برق3 میللبه 5
11قالب تسمه ای لبه 5 - 150*154450012.1درجه 2برق3 میللبه 5
12قالب تسمه ای لبه 5 - 150*204450014.1درجه 2برق3 میللبه 5
13قالب تسمه ای لبه 5 - 150*254450016.7درجه 2برق3 میللبه 5
14قالب تسمه ای لبه 5 - 150*304450018.4درجه 2برق3 میللبه 5
15قالب تسمه ای لبه 5 - 150*354450021.1درجه 2برق3 میللبه 5
16قالب تسمه ای لبه 5 - 150*404450023.8درجه 2برق3 میللبه 5
17قالب تسمه ای لبه 5 - 150*454450026.2درجه 2برق3 میللبه 5
18قالب تسمه ای لبه 5 - 150*504450028.5درجه 2برق3 میللبه 5
19قالب تسمه ای لبه 5 - 200*104450012.6درجه 2برق3 میللبه 5
20قالب تسمه ای لبه 5 - 200*154450015.3درجه 2برق3 میللبه 5
21قالب تسمه ای لبه 5 - 200*204450018.2درجه 2برق3 میللبه 5
22قالب تسمه ای لبه 5 - 200*254450021درجه 2برق3 میللبه 5
23قالب تسمه ای لبه 5 - 200*304450023.5درجه 2برق3 میللبه 5
24قالب تسمه ای لبه 5 - 200*354450027.9درجه 2برق3 میللبه 5
25قالب تسمه ای لبه 5 - 200*404450031.5درجه 2برق3 میللبه 5
26قالب تسمه ای لبه 5 - 200*454450032.8درجه 2برق3 میللبه 5


قیمت قالب تسمه ای لبه 6 - درجه 1 Ξ

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:11
کدشرح کالاقیمت ( هر کیلوگرم )وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1قالب تسمه ای لبه 6 - 100*10490007.3فولاد مبارکهCo23 میل6cm
2قالب تسمه ای لبه 6 - 100*1547,0008.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
3قالب تسمه ای لبه 6 - 100*2047,00010.6فولاد مبارکهCo23 میل6cm
4قالب تسمه ای لبه 6 - 100*2547,00012فولاد مبارکهCo23 میل6cm
5قالب تسمه ای لبه 6 - 100*3047,00013.4فولاد مبارکهCo23 میل6cm
6قالب تسمه ای لبه 6 - 100*3547,00015فولاد مبارکهCo23 میل6cm
7قالب تسمه ای لبه 6 - 100*4047,00018.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
8قالب تسمه ای لبه 6 - 100*4547,00020.3فولاد مبارکهCo23 میل6cm
9قالب تسمه ای لبه 6 - 100*5047,00021.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
10قالب تسمه ای لبه 6 - 150*1047,00010.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
11قالب تسمه ای لبه 6 - 150*1547,00013.1فولاد مبارکهCo23 میل6cm
12قالب تسمه ای لبه 6 - 150*2047,00015.4فولاد مبارکهCo23 میل6cm
13قالب تسمه ای لبه 6 - 150*2547,00017.7فولاد مبارکهCo23 میل6cm
14قالب تسمه ای لبه 6 - 150*3047,00020.1فولاد مبارکهCo23 میل6cm
15قالب تسمه ای لبه 6 - 150*3547,00022.3فولاد مبارکهCo23 میل6cm
16قالب تسمه ای لبه 6 - 150*4047,00024.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
17قالب تسمه ای لبه 6 - 150*4547,00027.1فولاد مبارکهCo23 میل6cm
18قالب تسمه ای لبه 6 - 150*5047,00029.4فولاد مبارکهCo23 میل6cm
19قالب تسمه ای لبه 6 - 200*1047,00013.9فولاد مبارکهCo23 میل6cm
20قالب تسمه ای لبه 6 - 200*1547,00017فولاد مبارکهCo23 میل6cm
21قالب تسمه ای لبه 6 - 200*2047,00019.9فولاد مبارکهCo23 میل6cm
22قالب تسمه ای لبه 6 - 200*2547,00022.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
23قالب تسمه ای لبه 6 - 200*3047,00025.7فولاد مبارکهCo23 میل6cm
24قالب تسمه ای لبه 6 - 200*3547,00028.6فولاد مبارکهCo23 میل6cm
25قالب تسمه ای لبه 6 - 200*4047,00032.2فولاد مبارکهCo23 میل6cm
26قالب تسمه ای لبه 6 - 200*4547,00035.1فولاد مبارکهCo23 میل6cm


قیمت قالب تسمه ای لبه 6 - درجه 2 Ξ

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:12
کدشرح کالاقیمت ( هر کیلوگرم )وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1قالب تسمه ای لبه 6 - 100*10455007.3درجه 2برق3 میللبه 6
2قالب تسمه ای لبه 6 - 100*15455008.8درجه 2برق3 میللبه 6
3قالب تسمه ای لبه 6 - 100*204550010.6درجه 2برق3 میللبه 6
4قالب تسمه ای لبه 6 - 100*254550012درجه 2برق3 میللبه 6
5قالب تسمه ای لبه 6 - 100*304550013.4درجه 2برق3 میللبه 6
6قالب تسمه ای لبه 6 - 100*354550015درجه 2برق3 میللبه 6
7قالب تسمه ای لبه 6 - 100*404550018.8درجه 2برق3 میللبه 6
8قالب تسمه ای لبه 6 - 100*454550020.3درجه 2برق3 میللبه 6
9قالب تسمه ای لبه 6 - 100*504550021.8درجه 2برق3 میللبه 6
10قالب تسمه ای لبه 6 - 150*104550010.8درجه 2برق3 میللبه 6
11قالب تسمه ای لبه 6 - 150*154550013.1درجه 2برق3 میللبه 6
12قالب تسمه ای لبه 6 - 150*204550015.4درجه 2برق3 میللبه 6
13قالب تسمه ای لبه 6 - 150*254550017.7درجه 2برق3 میللبه 6
14قالب تسمه ای لبه 6 - 150*304550020.1درجه 2برق3 میللبه 6
15قالب تسمه ای لبه 6 - 150*354550022.3درجه 2برق3 میللبه 6
16قالب تسمه ای لبه 6 - 150*404550024.8درجه 2برق3 میللبه 6
17قالب تسمه ای لبه 6 - 150*454550027.1درجه 2برق3 میللبه 6
18قالب تسمه ای لبه 6 - 150*504550029.4درجه 2برق3 میللبه 6
19قالب تسمه ای لبه 6 - 200*104550013.9درجه 2برق3 میللبه 6
20قالب تسمه ای لبه 6 - 200*154550017درجه 2برق3 میللبه 6
21قالب تسمه ای لبه 6 - 200*204550019.9درجه 2برق3 میللبه 6
22قالب تسمه ای لبه 6 - 200*254550022.8درجه 2برق3 میللبه 6
23قالب تسمه ای لبه 6 - 200*304550025.7درجه 2برق3 میللبه 6
24قالب تسمه ای لبه 6 - 200*354550028.6درجه 2برق3 میللبه 6
25قالب تسمه ای لبه 6 - 200*404550032.2درجه 2برق3 میللبه 6
26قالب تسمه ای لبه 6 - 200*454550035.1درجه 2برق3 میللبه 6


قیمت قالب خم لبه 5 - درجه 1 Ξ

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:10
کدشرح کالاقیمت ( هر کیلوگرم )وزننوع ورقضخامت ورقعرض تسمه
1قالب خم لبه 5 - 100*10540006.6فولاد مبارکه3 میل5cm
2قالب خم لبه 5 - 100*15540008.2فولاد مبارکه3 میل5cm
3قالب خم لبه 5 - 100*20540009.7فولاد مبارکه3 میل5cm
4قالب خم لبه 5 - 100*255400010.8فولاد مبارکه3 میل5cm
5قالب خم لبه 5 - 100*305400012.7فولاد مبارکه3 میل5cm
6قالب خم لبه 5 - 100*355400014.3فولاد مبارکه3 میل5cm
7قالب خم لبه 5 - 100*405400017.9فولاد مبارکه3 میل5cm
8قالب خم لبه 5 - 100*455400019.7فولاد مبارکه3 میل5cm
9قالب خم لبه 5 - 100*505400020.4فولاد مبارکه3 میل5cm
10قالب خم لبه 5 - 150*10540009.9فولاد مبارکه3 میل5cm
11قالب خم لبه 5 - 150*155400012.1فولاد مبارکه3 میل5cm
12قالب خم لبه 5 - 150*205400014.1فولاد مبارکه3 میل5cm
13قالب خم لبه 5 - 150*255400016.7فولاد مبارکه3 میل5cm
14قالب خم لبه 5 - 150*305400018.4فولاد مبارکه3 میل5cm
15قالب خم لبه 5 - 150*355400021.1فولاد مبارکه3 میل5cm
16قالب خم لبه 5 - 150*405400023.8فولاد مبارکه3 میل5cm
17قالب خم لبه 5 - 150*455400026.2فولاد مبارکه3 میل5cm
18قالب خم لبه 5 - 150*505400028.5فولاد مبارکه3 میل5cm
19قالب خم لبه 5 - 200*105400012.6فولاد مبارکه3 میل5cm
20قالب خم لبه 5 - 200*155400015.3فولاد مبارکه3 میل5cm
21قالب خم لبه 5 - 200*205400018.2فولاد مبارکه3 میل5cm
22قالب خم لبه 5 - 200*255400021فولاد مبارکه3 میل5cm
23قالب خم لبه 5 - 200*305400023.5فولاد مبارکه3 میل5cm
24قالب خم لبه 5 - 200*355400027.9فولاد مبارکه3 میل5cm
25قالب خم لبه 5 - 200*405400031.5فولاد مبارکه3 میل5cm
26قالب خم لبه 5 - 200*455400032.8فولاد مبارکه3 میل5cm


قیمت قالب خم لبه 5 - درجه 2 Ξ

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:11
کدشرح کالاقیمت ( هر کیلوگرم )وزننوع ورقضخامت ورقعرض تسمه
1قالب خم لبه 5 - 100*10485006.6فولاد مبارکه3 میل5cm
2قالب خم لبه 5 - 100*15485008.2فولاد مبارکه3 میل5cm
3قالب خم لبه 5 - 100*20485009.7فولاد مبارکه3 میل5cm
4قالب خم لبه 5 - 100*254850010.8فولاد مبارکه3 میل5cm
5قالب خم لبه 5 - 100*304850012.7فولاد مبارکه3 میل5cm
6قالب خم لبه 5 - 100*354850014.3فولاد مبارکه3 میل5cm
7قالب خم لبه 5 - 100*404850017.9فولاد مبارکه3 میل5cm
8قالب خم لبه 5 - 100*454850019.7فولاد مبارکه3 میل5cm
9قالب خم لبه 5 - 100*504850020.4فولاد مبارکه3 میل5cm
10قالب خم لبه 5 - 150*10485009.9فولاد مبارکه3 میل5cm
11قالب خم لبه 5 - 150*154850012.1فولاد مبارکه3 میل5cm
12قالب خم لبه 5 - 150*204850014.1فولاد مبارکه3 میل5cm
13قالب خم لبه 5 - 150*254850016.7فولاد مبارکه3 میل5cm
14قالب خم لبه 5 - 150*304850018.4فولاد مبارکه3 میل5cm
15قالب خم لبه 5 - 150*354850021.1فولاد مبارکه3 میل5cm
16قالب خم لبه 5 - 150*404850023.8فولاد مبارکه3 میل5cm
17قالب خم لبه 5 - 150*454850026.2فولاد مبارکه3 میل5cm
18قالب خم لبه 5 - 150*504850028.5فولاد مبارکه3 میل5cm
19قالب خم لبه 5 - 200*104850012.6فولاد مبارکه3 میل5cm
20قالب خم لبه 5 - 200*154850015.3فولاد مبارکه3 میل5cm
21قالب خم لبه 5 - 200*204850018.2فولاد مبارکه3 میل5cm
22قالب خم لبه 5 - 200*254850021فولاد مبارکه3 میل5cm
23قالب خم لبه 5 - 200*304850023.5فولاد مبارکه3 میل5cm
24قالب خم لبه 5 - 200*354850027.9فولاد مبارکه3 میل5cm
25قالب خم لبه 5 - 200*404850031.5فولاد مبارکه3 میل5cm
26قالب خم لبه 5 - 200*454850032.8فولاد مبارکه3 میل5cm
27قالب خم لبه 5 - 200*504850037.2فولاد مبارکه3 میل5cm


قیمت کنج تسمه ای لبه 5 - درجه 1 Ξ

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:15
کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 100*5*5500006.3درجه یکco23 میللبه 5
2کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 150*5*5500009.3درجه یکco33 میللبه 5
3کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 200*5*55000012.1درجه یکco43 میللبه 5
4کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 100*10*5500007.9درجه یکco53 میللبه 5
5کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 150*10*55000011درجه یکco63 میللبه 5
6کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 2000*10*55000014.5درجه یکco73 میللبه 5
7کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 100*10*105000092درجه یکco83 میللبه 5
8کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 150*10*105000013.9درجه یکco93 میللبه 5
9کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 200*10*105000018.4درجه یکco103 میللبه 5
10کنج خارجی تسمه ای لبه 5 - 100*10*10500008.7درجه یکco113 میللبه 5
11کنج خارجی تسمه ای لبه 5 - 150*10*105000012.7درجه یکco123 میللبه 5
12کنج خارجی تسمه ای لبه 5 - 200*10*105000017.2درجه یکco133 میللبه 5


قیمت کنج تسمه ای لبه 5 - درجه 2 Ξ 

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:16
کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 100*5*5460006.3درجه 2برق3 میللبه 5
2کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 150*5*5460009.3درجه 2برق3 میللبه 5
3کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 200*5*54600012.1درجه 2برق3 میللبه 5
4کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 100*10*5460007.9درجه 2برق3 میللبه 5
5کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 150*10*54600011درجه 2برق3 میللبه 5
6کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 2000*10*54600014.5درجه 2برق3 میللبه 5
7کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 100*10*104600092درجه 2برق3 میللبه 5
8کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 150*10*104600013.9درجه 2برق3 میللبه 5
9کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 200*10*104600018.4درجه 2برق3 میللبه 5
10کنج خارجی تسمه ای لبه 5 - 100*10*10460008.7درجه 2برق3 میللبه 5
11کنج خارجی تسمه ای لبه 5 - 150*10*104600012.7درجه 2برق3 میللبه 5
12کنج خارجی تسمه ای لبه 5 - 200*10*104600017.2درجه 2برق3 میللبه 5


قیمت کنج تسمه ای لبه 6 - درجه 1 Ξ

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:16
کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*5*5500007.5درجه یکco23 میل6cm
2کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*5*55000010.9درجه یکco23 میل6cm
3کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 200*5*55000014.5درجه یکco23 میل6cm
4کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*10*5500009درجه یکco23 میل6cm
5کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*10*55000013.2درجه یکco23 میل6cm
6کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 2000*10*55000017.4درجه یکco23 میل6cm
7کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*10*105000010.5درجه یکco23 میل6cm
8کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*10*105000015.5درجه یکco23 میل6cm
9کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 200*10*105000020.3درجه یکco23 میل6cm
7کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 100*10*10500009.5درجه یکco23 میل6cm
8کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 150*10*105000014.1درجه یکco23 میل6cm
9کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 200*10*105000018.7درجه یکco23 میل6cm


قیمت کنج تسمه ای لبه 6 - درجه 2 Ξ

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:17
کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*5*5460007.5درجه 2برق3 میللبه 5
2کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*5*54600010.9درجه 2برق3 میللبه 5
3کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 200*5*54600014.5درجه 2برق3 میللبه 5
4کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*10*5460009درجه 2برق3 میللبه 5
5کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*10*54600013.2درجه 2برق3 میللبه 5
6کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 2000*10*54600017.4درجه 2برق3 میللبه 5
7کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*10*104600010.5درجه 2برق3 میللبه 5
8کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*10*104600015.5درجه 2برق3 میللبه 5
9کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 200*10*104600020.3درجه 2برق3 میللبه 5
7کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 100*10*10460009.5درجه 2برق3 میللبه 5
8کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 150*10*104600014.1درجه 2برق3 میللبه 5
9کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 200*10*104600018.7درجه 2برق3 میللبه 5


قیمت کنج لبه خم لبه 5 - درجه 1 Ξ

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:21
کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 100*5*5540005.3درجه 2برق3 میللبه 5
2کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 150*5*5540007.3درجه 2برق3 میللبه 5
3کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 200*5*55400011درجه 2برق3 میللبه 5
4کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 100*10*5540006.6درجه 2برق3 میللبه 5
5کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 150*10*5540009.7درجه 2برق3 میللبه 5
6کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 2000*10*55400012.3درجه 2برق3 میللبه 5


قیمت کنج لبه خم لبه 5 - درجه 2 Ξ

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:22
کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 100*5*5455005.3درجه 2برق3 میللبه 5
2کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 150*5*5455007.3درجه 2برق3 میللبه 5
3کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 200*5*54550011درجه 2برق3 میللبه 5
4کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 100*10*5455006.6درجه 2برق3 میللبه 5
5کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 150*10*5455009.7درجه 2برق3 میللبه 5
6کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 2000*10*54550012.3درجه 2برق3 میللبه 5


 قیمت قالب فلزی بتن


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .