لیست وزن

   

  قیمت قالب فلزی بتن

  Ξ قیمت بولت تمام رزوه قالب بندی

  تاریخ به روز رسانی :8:101402/09/09
  کدشرح کالاقیمتطول ( سانتیمتر )
  1بولت تمام رزوه 80 سانت درجه یک52,50280
  2بولت تمام رزوه 90سانت درجه یک59,00090
  3بولت تمام رزوه 100 سانت درجه یک65,500100
  4بولت تمام رزوه 110 سانت درجه یک72,100110
  5بولت تمام رزوه 120 سانت درجه یک78,600120
  6بولت تمام رزوه 130 سانت درجه یک85,200130
  7بولت تمام رزوه 140 سانت درجه یک91,800140
  8بولت تمام رزوه 150 سانت درجه یک98,300150
  9بولت تمام رزوه 160 سانت درجه یک104,803160
  10بولت تمام رزوه 170 سانت درجه یک111,400170
  11بولت تمام رزوه 180 سانت درجه یک118,000180
  12بولت تمام رزوه 190 سانت درجه یک124,500190


  Ξ قیمت تسمه بولت دیوار برشی

  تاریخ به روز رسانی :8:101402/09/09
  کدشرح کالاقیمتطول تسمهعرض تسمهضخامت ورق
  1تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 25 سانتی4,889253 سانت2 میل
  2تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 30 سانتی5,865303 سانت2 میل
  3تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 35 سانتی6,842353 سانت2 میل
  4تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 40 سانتی7,820403 سانت2 میل
  5تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 45 سانتی8,797453 سانت2 میل
  6تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 50 سانتی9,775503 سانت2 میل
  7تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 55 سانتی10,753553 سانت2 میل
  8تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 60 سانتی11,730603 سانت2 میل
  9تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 65 سانتی12,707653 سانت2 میل
  10تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 70 سانتی13,685703 سانت2 میل
  11تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 75 سانتی14,662753 سانت2 میل
  12تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 80 سانتی15,640803 سانت2 میل
  13تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 85 سانتی16,617853 سانت2 میل
  14تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 90 سانتی17,595903 سانت2 میل
  15تسمه بولت دیوار برشی 2 میل عرض 3 سانت - 95 سانتی18,572953 سانت2 میل


  Ξ قیمت متعلقات قالب فلزی بتن

  تاریخ به روز رسانی :8:101402/09/09
  کدشرح کالاقیمتتوضیحات
  1پین و گوه (نری 5 - مادگی 5 میل ) - نری 9.5 سانت5,400-
  2پین و گوه (نری 5 - مادگی 5 میل ) - نری 8 سانت5,250-
  3پین و گوه ( نری 4 - مادگی 4 میل )تماس بگیرید-
  4پین و گوه لبه 65,800-
  5مهره بلت خروسکی سبک14,400-
  6مهره بلت خروسکی سنگین16,100-
  7واشر کاش 10*10 - 5 میل18,953-
  8واشر کاس 12*12 - 5 میل23,000-
  9واشر دولوله 5 میل29,902-
  10نبشی صفر 4 میل- لبه 5115,000-
  11نبشی صفر 4 میل - لبه 6132,000-
  12گیره متوسط نکدار 5 میل32,200-
  13گیره بلند نکدار 5 میل37,950-
  14بولت عصایی 40 سانت285,000-
  15بولت عصایی 50 سانت35,000-
  16بولت عصایی 60 سانت41,600-
  17تسمه دور قالب فلزی 41,000-
  18میان بولت چدنی31,800-
  19میان بلت فنری 24 سانتتماس بگیرید-
  20میان بلت فنری 29 سانتتماس بگیرید-
  21میان بلت فنری 34 سانتتماس بگیرید-
  22میان بلت فنری 39 سانتتماس بگیرید-
  23میان بلت فنری 44 سانتتماس بگیرید-
  24میان بلت آب بند چدنی 11031,800-
  25میان بلت آب بند چدنی درجه دو30,000-
  26پیچ تنظیم ( سرجک ) 40 سانتی متری168,000-
  27پیچ تنظیم ( سرجک ) 50 سانتی متری186,000-
  28پیچ تنظیم ( سرجک ) 60 سانتی متری204,000-
  29پیچ تنظیم ( سرجک ) 70 سانتی متری222,000-
  30پیچ تنظیم ( سرجک ) 80 سانتی متری240,000-
  31پیچ تنظیم ( سرجک ) 90 سانتی متری258,000-
  32پیچ تنظیم ( سرجک ) 100 سانتی متری276,000-
  33پیچ تنظیم ( سرجک ) 110 سانتی متری294,000-
  34پیچ تنظیم ( سرجک ) 120 سانتی متری312,000-
  35انکر بولت 5 سانتی متری10,500-
  36انکر بولت 10 سانتی متری21,000-
  37بست قورباغه ای ( کلمپس ) میلگردی32,000-
  38مفصل نیوجرسی ( یک دست کامل )765,000-
  39بولت تمام رزوه قالب تونلی سایز 22250,000-
  40مهره واشر دار بولت 22 قالب تونلی105,000-
  41مهره بولت 22 قالب تونلی95,000-
  42مهره و رزوه گام 6تماس بگیرید-
  43مهره و رزوه گام 8850,000-
  44مهره و رزوه گام 91,200,000-

  قیمت قالب تسمه ای لبه 5 - درجه Ξ 1

  تاریخ به روز رسانی :8:101402/09/09
  کدشرح کالاقیمت ( هر کیلوگرم )وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
  1قالب تسمه ای لبه 5 - 100*1046,0006.6فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  2قالب تسمه ای لبه 5 - 100*1546,0008.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  3قالب تسمه ای لبه 5 - 100*2046,0009.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  4قالب تسمه ای لبه 5 - 100*2546,00010.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  5قالب تسمه ای لبه 5 - 100*3046,00012.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  6قالب تسمه ای لبه 5 - 100*3546,00014.3فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  7قالب تسمه ای لبه 5 - 100*4046,00017.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  8قالب تسمه ای لبه 5 - 100*4546,00019.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  9قالب تسمه ای لبه 5 - 100*5046,00020.4فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  10قالب تسمه ای لبه 5 - 150*1046,0009.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  11قالب تسمه ای لبه 5 - 150*1546,00012.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  12قالب تسمه ای لبه 5 - 150*2046,00014.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  13قالب تسمه ای لبه 5 - 150*2546,00016.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  14قالب تسمه ای لبه 5 - 150*3046,00018.4فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  15قالب تسمه ای لبه 5 - 150*3546,00021.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  16قالب تسمه ای لبه 5 - 150*4046,00023.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  17قالب تسمه ای لبه 5 - 150*4546,00026.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  18قالب تسمه ای لبه 5 - 150*5046,00028.5فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  19قالب تسمه ای لبه 5 - 200*1046,00012.6فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  20قالب تسمه ای لبه 5 - 200*1546,00015.3فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  21قالب تسمه ای لبه 5 - 200*2046,00018.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  22قالب تسمه ای لبه 5 - 200*2546,00021فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  23قالب تسمه ای لبه 5 - 200*3046,00023.5فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  24قالب تسمه ای لبه 5 - 200*3546,00027.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  25قالب تسمه ای لبه 5 - 200*4046,00031.5فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  26قالب تسمه ای لبه 5 - 200*4546,00032.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 5


  قیمت قالب تسمه ای لبه 5 - درجه 2 Ξ

  تاریخ به روز رسانی :8:201402/09/09
  کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
  1قالب تسمه ای لبه 5 - 100*1041,5006.6درجه 2برق3 میللبه 5
  2قالب تسمه ای لبه 5 - 100*15415008.2درجه 2برق3 میللبه 5
  3قالب تسمه ای لبه 5 - 100*2041,5009.7درجه 2برق3 میللبه 5
  4قالب تسمه ای لبه 5 - 100*254150010.8درجه 2برق3 میللبه 5
  5قالب تسمه ای لبه 5 - 100*3041,50012.7درجه 2برق3 میللبه 5
  6قالب تسمه ای لبه 5 - 100*354150014.3درجه 2برق3 میللبه 5
  7قالب تسمه ای لبه 5 - 100*4041,50017.9درجه 2برق3 میللبه 5
  8قالب تسمه ای لبه 5 - 100*454150019.7درجه 2برق3 میللبه 5
  9قالب تسمه ای لبه 5 - 100*5041,50020.4درجه 2برق3 میللبه 5
  10قالب تسمه ای لبه 5 - 150*10415009.9درجه 2برق3 میللبه 5
  11قالب تسمه ای لبه 5 - 150*1541,50012.1درجه 2برق3 میللبه 5
  12قالب تسمه ای لبه 5 - 150*204150014.1درجه 2برق3 میللبه 5
  13قالب تسمه ای لبه 5 - 150*2541,50016.7درجه 2برق3 میللبه 5
  14قالب تسمه ای لبه 5 - 150*304150018.4درجه 2برق3 میللبه 5
  15قالب تسمه ای لبه 5 - 150*3541,50021.1درجه 2برق3 میللبه 5
  16قالب تسمه ای لبه 5 - 150*404150023.8درجه 2برق3 میللبه 5
  17قالب تسمه ای لبه 5 - 150*4541,50026.2درجه 2برق3 میللبه 5
  18قالب تسمه ای لبه 5 - 150*504150028.5درجه 2برق3 میللبه 5
  19قالب تسمه ای لبه 5 - 200*1041,50012.6درجه 2برق3 میللبه 5
  20قالب تسمه ای لبه 5 - 200*154150015.3درجه 2برق3 میللبه 5
  21قالب تسمه ای لبه 5 - 200*2041,50018.2درجه 2برق3 میللبه 5
  22قالب تسمه ای لبه 5 - 200*254150021درجه 2برق3 میللبه 5
  23قالب تسمه ای لبه 5 - 200*3041,50023.5درجه 2برق3 میللبه 5
  24قالب تسمه ای لبه 5 - 200*354150027.9درجه 2برق3 میللبه 5
  25قالب تسمه ای لبه 5 - 200*4041,50031.5درجه 2برق3 میللبه 5
  26قالب تسمه ای لبه 5 - 200*454150032.8درجه 2برق3 میللبه 5


  قیمت قالب تسمه ای لبه 6 - درجه 1 Ξ

  تاریخ به روز رسانی :8:101402/09/09
  کدشرح کالاقیمت ( هر کیلوگرم )وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
  1قالب تسمه ای لبه 6 - 100*1047,0007.3فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  2قالب تسمه ای لبه 6 - 100*1547,0008.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  3قالب تسمه ای لبه 6 - 100*2047,00010.6فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  4قالب تسمه ای لبه 6 - 100*2547,00012فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  5قالب تسمه ای لبه 6 - 100*3047,00013.4فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  6قالب تسمه ای لبه 6 - 100*3547,00015فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  7قالب تسمه ای لبه 6 - 100*4047,00018.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  8قالب تسمه ای لبه 6 - 100*4547,00020.3فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  9قالب تسمه ای لبه 6 - 100*5047,00021.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  10قالب تسمه ای لبه 6 - 150*1047,00010.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  11قالب تسمه ای لبه 6 - 150*1547,00013.1فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  12قالب تسمه ای لبه 6 - 150*2047,00015.4فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  13قالب تسمه ای لبه 6 - 150*2547,00017.7فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  14قالب تسمه ای لبه 6 - 150*3047,00020.1فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  15قالب تسمه ای لبه 6 - 150*3547,00022.3فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  16قالب تسمه ای لبه 6 - 150*4047,00024.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  17قالب تسمه ای لبه 6 - 150*4547,00027.1فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  18قالب تسمه ای لبه 6 - 150*5047,00029.4فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  19قالب تسمه ای لبه 6 - 200*1047,00013.9فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  20قالب تسمه ای لبه 6 - 200*1547,00017فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  21قالب تسمه ای لبه 6 - 200*2047,00019.9فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  22قالب تسمه ای لبه 6 - 200*2547,00022.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  23قالب تسمه ای لبه 6 - 200*3047,00025.7فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  24قالب تسمه ای لبه 6 - 200*3547,00028.6فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  25قالب تسمه ای لبه 6 - 200*4047,00032.2فولاد مبارکهCo23 میل6cm
  26قالب تسمه ای لبه 6 - 200*4547,00035.1فولاد مبارکهCo23 میل6cm


  قیمت قالب تسمه ای لبه 6 - درجه 2 Ξ

  تاریخ به روز رسانی :8:101402/09/09
  کدشرح کالاقیمت ( هر کیلوگرم )وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
  1قالب تسمه ای لبه 6 - 100*1042,5007.3درجه 2برق3 میللبه 6
  2قالب تسمه ای لبه 6 - 100*1542,5008.8درجه 2برق3 میللبه 6
  3قالب تسمه ای لبه 6 - 100*2042,50010.6درجه 2برق3 میللبه 6
  4قالب تسمه ای لبه 6 - 100*2542,50012درجه 2برق3 میللبه 6
  5قالب تسمه ای لبه 6 - 100*3042,50013.4درجه 2برق3 میللبه 6
  6قالب تسمه ای لبه 6 - 100*3542,50015درجه 2برق3 میللبه 6
  7قالب تسمه ای لبه 6 - 100*4042,50018.8درجه 2برق3 میللبه 6
  8قالب تسمه ای لبه 6 - 100*4542,50020.3درجه 2برق3 میللبه 6
  9قالب تسمه ای لبه 6 - 100*5042,50021.8درجه 2برق3 میللبه 6
  10قالب تسمه ای لبه 6 - 150*1042,50010.8درجه 2برق3 میللبه 6
  11قالب تسمه ای لبه 6 - 150*1542,50013.1درجه 2برق3 میللبه 6
  12قالب تسمه ای لبه 6 - 150*2042,50015.4درجه 2برق3 میللبه 6
  13قالب تسمه ای لبه 6 - 150*2542,50017.7درجه 2برق3 میللبه 6
  14قالب تسمه ای لبه 6 - 150*3042,50020.1درجه 2برق3 میللبه 6
  15قالب تسمه ای لبه 6 - 150*3542,50022.3درجه 2برق3 میللبه 6
  16قالب تسمه ای لبه 6 - 150*4042,50024.8درجه 2برق3 میللبه 6
  17قالب تسمه ای لبه 6 - 150*4542,50027.1درجه 2برق3 میللبه 6
  18قالب تسمه ای لبه 6 - 150*5042,50029.4درجه 2برق3 میللبه 6
  19قالب تسمه ای لبه 6 - 200*1042,50013.9درجه 2برق3 میللبه 6
  20قالب تسمه ای لبه 6 - 200*1542,50017درجه 2برق3 میللبه 6
  21قالب تسمه ای لبه 6 - 200*2042,50019.9درجه 2برق3 میللبه 6
  22قالب تسمه ای لبه 6 - 200*2542,50022.8درجه 2برق3 میللبه 6
  23قالب تسمه ای لبه 6 - 200*3042,50025.7درجه 2برق3 میللبه 6
  24قالب تسمه ای لبه 6 - 200*3542,50028.6درجه 2برق3 میللبه 6
  25قالب تسمه ای لبه 6 - 200*4042,50032.2درجه 2برق3 میللبه 6
  26قالب تسمه ای لبه 6 - 200*4542,50035.1درجه 2برق3 میللبه 6


  قیمت قالب خم لبه 5 - درجه 1 Ξ

  تاریخ به روز رسانی :8:101402/09/09
  کدشرح کالاقیمت ( هر کیلوگرم )وزننوع ورقضخامت ورقعرض تسمه
  1قالب خم لبه 5 - 100*1047,5006.6فولاد مبارکه3 میل5cm
  2قالب خم لبه 5 - 100*1547,5008.2فولاد مبارکه3 میل5cm
  3قالب خم لبه 5 - 100*2047,5009.7فولاد مبارکه3 میل5cm
  4قالب خم لبه 5 - 100*2547,50010.8فولاد مبارکه3 میل5cm
  5قالب خم لبه 5 - 100*3047,50012.7فولاد مبارکه3 میل5cm
  6قالب خم لبه 5 - 100*3547,50014.3فولاد مبارکه3 میل5cm
  7قالب خم لبه 5 - 100*4047,50017.9فولاد مبارکه3 میل5cm
  8قالب خم لبه 5 - 100*4547,50019.7فولاد مبارکه3 میل5cm
  9قالب خم لبه 5 - 100*5047,50020.4فولاد مبارکه3 میل5cm
  10قالب خم لبه 5 - 150*1047,5009.9فولاد مبارکه3 میل5cm
  11قالب خم لبه 5 - 150*1547,50012.1فولاد مبارکه3 میل5cm
  12قالب خم لبه 5 - 150*2047,50014.1فولاد مبارکه3 میل5cm
  13قالب خم لبه 5 - 150*2547,50016.7فولاد مبارکه3 میل5cm
  14قالب خم لبه 5 - 150*3047,50018.4فولاد مبارکه3 میل5cm
  15قالب خم لبه 5 - 150*3547,50021.1فولاد مبارکه3 میل5cm
  16قالب خم لبه 5 - 150*4047,50023.8فولاد مبارکه3 میل5cm
  17قالب خم لبه 5 - 150*4547,50026.2فولاد مبارکه3 میل5cm
  18قالب خم لبه 5 - 150*5047,50028.5فولاد مبارکه3 میل5cm
  19قالب خم لبه 5 - 200*1047,50012.6فولاد مبارکه3 میل5cm
  20قالب خم لبه 5 - 200*1547,50015.3فولاد مبارکه3 میل5cm
  21قالب خم لبه 5 - 200*2047,50018.2فولاد مبارکه3 میل5cm
  22قالب خم لبه 5 - 200*2547,50021فولاد مبارکه3 میل5cm
  23قالب خم لبه 5 - 200*3047,50023.5فولاد مبارکه3 میل5cm
  24قالب خم لبه 5 - 200*3547,50027.9فولاد مبارکه3 میل5cm
  25قالب خم لبه 5 - 200*4047,50031.5فولاد مبارکه3 میل5cm
  26قالب خم لبه 5 - 200*4547,50032.8فولاد مبارکه3 میل5cm


  قیمت قالب خم لبه 5 - درجه 2 Ξ

  تاریخ به روز رسانی :8:101402/09/09
  کدشرح کالاقیمت ( هر کیلوگرم )وزننوع ورقضخامت ورقعرض تسمه
  1قالب خم لبه 5 - 100*1044,0006.6فولاد مبارکه3 میل5cm
  2قالب خم لبه 5 - 100*1544,0008.2فولاد مبارکه3 میل5cm
  3قالب خم لبه 5 - 100*2044,0009.7فولاد مبارکه3 میل5cm
  4قالب خم لبه 5 - 100*2544,00010.8فولاد مبارکه3 میل5cm
  5قالب خم لبه 5 - 100*3044,00012.7فولاد مبارکه3 میل5cm
  6قالب خم لبه 5 - 100*3544,00014.3فولاد مبارکه3 میل5cm
  7قالب خم لبه 5 - 100*4044,00017.9فولاد مبارکه3 میل5cm
  8قالب خم لبه 5 - 100*4544,00019.7فولاد مبارکه3 میل5cm
  9قالب خم لبه 5 - 100*5044,00020.4فولاد مبارکه3 میل5cm
  10قالب خم لبه 5 - 150*1044,0009.9فولاد مبارکه3 میل5cm
  11قالب خم لبه 5 - 150*1544,00012.1فولاد مبارکه3 میل5cm
  12قالب خم لبه 5 - 150*2044,00014.1فولاد مبارکه3 میل5cm
  13قالب خم لبه 5 - 150*2544,00016.7فولاد مبارکه3 میل5cm
  14قالب خم لبه 5 - 150*3044,00018.4فولاد مبارکه3 میل5cm
  15قالب خم لبه 5 - 150*3544,00021.1فولاد مبارکه3 میل5cm
  16قالب خم لبه 5 - 150*4044,00023.8فولاد مبارکه3 میل5cm
  17قالب خم لبه 5 - 150*4544,00026.2فولاد مبارکه3 میل5cm
  18قالب خم لبه 5 - 150*5044,00028.5فولاد مبارکه3 میل5cm
  19قالب خم لبه 5 - 200*1044,00012.6فولاد مبارکه3 میل5cm
  20قالب خم لبه 5 - 200*1544,00015.3فولاد مبارکه3 میل5cm
  21قالب خم لبه 5 - 200*2044,00018.2فولاد مبارکه3 میل5cm
  22قالب خم لبه 5 - 200*2544,00021فولاد مبارکه3 میل5cm
  23قالب خم لبه 5 - 200*3044,00023.5فولاد مبارکه3 میل5cm
  24قالب خم لبه 5 - 200*3544,00027.9فولاد مبارکه3 میل5cm
  25قالب خم لبه 5 - 200*4044,00031.5فولاد مبارکه3 میل5cm
  26قالب خم لبه 5 - 200*4544,00032.8فولاد مبارکه3 میل5cm
  27قالب خم لبه 5 - 200*5044,00037.2فولاد مبارکه3 میل5cm


  قیمت کنج تسمه ای لبه 5 - درجه 1 Ξ

  تاریخ به روز رسانی :8:201402/09/09
  کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
  1کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 100*5*547,5006.3درجه یکco23 میللبه 5
  2کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 150*5*547,5009.3درجه یکco33 میللبه 5
  3کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 200*5*547,50012.1درجه یکco43 میللبه 5
  4کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 100*10*547,5007.9درجه یکco53 میللبه 5
  5کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 150*10*547,50011درجه یکco63 میللبه 5
  6کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 2000*10*547,50014.5درجه یکco73 میللبه 5
  7کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 100*10*1047,50092درجه یکco83 میللبه 5
  8کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 150*10*1047,50013.9درجه یکco93 میللبه 5
  9کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 200*10*1047,50018.4درجه یکco103 میللبه 5
  10کنج خارجی تسمه ای لبه 5 - 100*10*1047,5008.7درجه یکco113 میللبه 5
  11کنج خارجی تسمه ای لبه 5 - 150*10*1047,50012.7درجه یکco123 میللبه 5
  12کنج خارجی تسمه ای لبه 5 - 200*10*1047,50017.2درجه یکco133 میللبه 5


  قیمت کنج تسمه ای لبه 5 - درجه 2 Ξ 

  تاریخ به روز رسانی :8:201402/09/09
  کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
  1کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 100*5*5425006.3درجه 2برق3 میللبه 5
  2کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 150*5*5425009.3درجه 2برق3 میللبه 5
  3کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 200*5*54250012.1درجه 2برق3 میللبه 5
  4کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 100*10*5425007.9درجه 2برق3 میللبه 5
  5کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 150*10*54250011درجه 2برق3 میللبه 5
  6کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 2000*10*54250014.5درجه 2برق3 میللبه 5
  7کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 100*10*104250092درجه 2برق3 میللبه 5
  8کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 150*10*104250013.9درجه 2برق3 میللبه 5
  9کنج داخلی تسمه ای لبه 5 - 200*10*104250018.4درجه 2برق3 میللبه 5
  10کنج خارجی تسمه ای لبه 5 - 100*10*10425008.7درجه 2برق3 میللبه 5
  11کنج خارجی تسمه ای لبه 5 - 150*10*104250012.7درجه 2برق3 میللبه 5
  12کنج خارجی تسمه ای لبه 5 - 200*10*104250017.2درجه 2برق3 میللبه 5


  قیمت کنج تسمه ای لبه 6 - درجه 1 Ξ

  تاریخ به روز رسانی :8:201402/09/09
  کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
  1کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*5*547,5007.5درجه یکco23 میل6cm
  2کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*5*547,50010.9درجه یکco23 میل6cm
  3کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 200*5*547,50014.5درجه یکco23 میل6cm
  4کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*10*547,5009درجه یکco23 میل6cm
  5کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*10*547,50013.2درجه یکco23 میل6cm
  6کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 2000*10*547,50017.4درجه یکco23 میل6cm
  7کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*10*1047,50010.5درجه یکco23 میل6cm
  8کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*10*1047,50015.5درجه یکco23 میل6cm
  9کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 200*10*1047,50020.3درجه یکco23 میل6cm
  7کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 100*10*1047,5009.5درجه یکco23 میل6cm
  8کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 150*10*1047,50014.1درجه یکco23 میل6cm
  9کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 200*10*1047,50018.7درجه یکco23 میل6cm


  قیمت کنج تسمه ای لبه 6 - درجه 2 Ξ

  تاریخ به روز رسانی :8:201402/09/09
  کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
  1کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*5*542,5007.5درجه 2برق3 میللبه 5
  2کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*5*542,50010.9درجه 2برق3 میللبه 5
  3کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 200*5*542,50014.5درجه 2برق3 میللبه 5
  4کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*10*542,5009درجه 2برق3 میللبه 5
  5کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*10*542,50013.2درجه 2برق3 میللبه 5
  6کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 2000*10*542,50017.4درجه 2برق3 میللبه 5
  7کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*10*1042,50010.5درجه 2برق3 میللبه 5
  8کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*10*1042,50015.5درجه 2برق3 میللبه 5
  9کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 200*10*1042,50020.3درجه 2برق3 میللبه 5
  7کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 100*10*1042,5009.5درجه 2برق3 میللبه 5
  8کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 150*10*1042,50014.1درجه 2برق3 میللبه 5
  9کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 200*10*1042,50018.7درجه 2برق3 میللبه 5


  قیمت کنج لبه خم لبه 5 - درجه 1 Ξ

  تاریخ به روز رسانی :8:201402/09/09
  کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
  1کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 100*5*547,5005.3درجه 2برق3 میللبه 5
  2کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 150*5*547,5007.3درجه 2برق3 میللبه 5
  3کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 200*5*547,50011درجه 2برق3 میللبه 5
  4کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 100*10*547,5006.6درجه 2برق3 میللبه 5
  5کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 150*10*547,5009.7درجه 2برق3 میللبه 5
  6کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 2000*10*547,50012.3درجه 2برق3 میللبه 5


  قیمت کنج لبه خم لبه 5 - درجه 2 Ξ

  تاریخ به روز رسانی :8:201402/09/09
  کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
  1کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 100*5*543,0005.3درجه 2برق3 میللبه 5
  2کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 150*5*543,0007.3درجه 2برق3 میللبه 5
  3کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 200*5*543,00011درجه 2برق3 میللبه 5
  4کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 100*10*543,0006.6درجه 2برق3 میللبه 5
  5کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 150*10*543,0009.7درجه 2برق3 میللبه 5
  6کنج داخلی لبه خم لبه 5 - 2000*10*543,00012.3درجه 2برق3 میللبه 5


   قیمت قالب فلزی بتن


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .