لیست وزن

   

  قیمت چسب و مصالح بند کشی

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/09/09
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1چسب کاشی پودری خاکستری - استاندارد137,999کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
  2چسب کاشی پودری سفید - استاندارد147,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
  3چسب کاشی پودری خاکستری115,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
  4چسب کاشی پودری سفید123,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
  5چسب کاشی خمیری 1 کیلویی-استاندارد316,000کیلوگرمسطل 1 کیلویی
  6چسب کاشی خمیری 5 کیلویی-استاندارد134,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
  7چسب کاشی خمیری 12.5 کیلویی-استاندارد128,000کیلوگرمسطل 12.5 کیلویی
  8چسب کاشی خمیری 25 کیلویی123,000کیلوگرمسطل 25 کیلویی
  9چسب سنگ آنتیک خمیری- سطل 1 کیلویی245,000کیلوگرمسطل 1 کیلویی
  10چسب سنگ آنتیک خمیری - سطل 5 کیلویی140,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
  11چسب سنگ آنتیک خمیری- سطل 12.5 کیلویی130,000کیلوگرمسطل 12.5 کیلویی
  12چسب سنگ آنتیک خمیری- سطل 25 کیلویی100,000کیلوگرمسطل 25 کیلویی
  13چسب کاشی خمیری - سطل 1 کیلویی232,000کیلوگرمسطل 1 کیلویی
  14چسب کاشی خمیری - سطل 5 کیلویی113,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
  15چسب کاشی خمیری - سطل 12.5 کیلویی108,699کیلوگرمسطل 12.5 کیلویی
  16چسب کاشی خمیری - سطل 25 کیلویی108,698کیلوگرمسطل 25 کیلویی
  17پودر بندکشی سبز- کیسه 5 کیلویی272,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
  18پودر بندکشی سبز - کیسه 20 کیلویی267,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
  19پودر بندکشی قهوه ای - کیسه 5 کیلویی205,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
  20پودر بندکشی قهوه ای - کیسه 20 کیلویی235,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
  21پودر بندکشی مشکی - کیسه 5 کیلویی217,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
  22پودر بندکشی مشکی - کیسه 20 کیلویی205,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
  23پودر بندکشی کرم - کیسه 5 کیلویی217,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
  24پودر بندکشی کرم - کیسه 20 کیلویی205,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
  25پودر بندکشی قرمز آجری - کیسه 5 کیلویی217,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
  26پودر بندکشی قرمز آجری - کیسه 20 کیلویی205,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
  27پودر بندکشی آبی - کیسه 5 کیلویی233,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
  28پودر بندکشی آبی - کیسه 20 کیلویی222,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
  29پودر بندکشی خاکستری - کیسه 5 کیلویی155,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
  30پودر بندکشی خاکستری - کیسه 20 کیلویی151,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
  31پودر بندکشی سفید - کیسه 5 کیلویی127,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
  32پودر بندکشی سفید - کیسه 20 کیلویی110,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .