تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

واحد فروش قالب و داربست

Image

قیمت چسب و مصالح بند کشی

تاریخ به روز رسانی :1403/04/028:34
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1چسب کاشی پودری خاکستری - استاندارد137,999کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
2چسب کاشی پودری سفید - استاندارد147,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
3چسب کاشی پودری خاکستری115,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
4چسب کاشی پودری سفید123,000کیلوگرمکیسه 20 کیلویی
5چسب کاشی خمیری 1 کیلویی-استاندارد316,000کیلوگرمسطل 1 کیلویی
6چسب کاشی خمیری 5 کیلویی-استاندارد134,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
7چسب کاشی خمیری 12.5 کیلویی-استاندارد128,000کیلوگرمسطل 12.5 کیلویی
8چسب کاشی خمیری 25 کیلویی123,000کیلوگرمسطل 25 کیلویی
9چسب سنگ آنتیک خمیری- سطل 1 کیلویی245,000کیلوگرمسطل 1 کیلویی
10چسب سنگ آنتیک خمیری - سطل 5 کیلویی140,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
11چسب سنگ آنتیک خمیری- سطل 12.5 کیلویی130,000کیلوگرمسطل 12.5 کیلویی
12چسب سنگ آنتیک خمیری- سطل 25 کیلویی100,000کیلوگرمسطل 25 کیلویی
13چسب کاشی خمیری - سطل 1 کیلویی232,000کیلوگرمسطل 1 کیلویی
14چسب کاشی خمیری - سطل 5 کیلویی113,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
15چسب کاشی خمیری - سطل 12.5 کیلویی108,699کیلوگرمسطل 12.5 کیلویی
16چسب کاشی خمیری - سطل 25 کیلویی108,698کیلوگرمسطل 25 کیلویی
17پودر بندکشی سبز- کیسه 5 کیلویی272,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
18پودر بندکشی سبز - کیسه 20 کیلویی267,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
19پودر بندکشی قهوه ای - کیسه 5 کیلویی205,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
20پودر بندکشی قهوه ای - کیسه 20 کیلویی235,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
21پودر بندکشی مشکی - کیسه 5 کیلویی217,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
22پودر بندکشی مشکی - کیسه 20 کیلویی205,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
23پودر بندکشی کرم - کیسه 5 کیلویی217,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
24پودر بندکشی کرم - کیسه 20 کیلویی205,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
25پودر بندکشی قرمز آجری - کیسه 5 کیلویی217,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
26پودر بندکشی قرمز آجری - کیسه 20 کیلویی205,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
27پودر بندکشی آبی - کیسه 5 کیلویی233,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
28پودر بندکشی آبی - کیسه 20 کیلویی222,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
29پودر بندکشی خاکستری - کیسه 5 کیلویی155,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
30پودر بندکشی خاکستری - کیسه 20 کیلویی151,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی
31پودر بندکشی سفید - کیسه 5 کیلویی127,000کیلوگرمسطل 5 کیلویی
32پودر بندکشی سفید - کیسه 20 کیلویی110,000کیلوگرمسطل 20 کیلویی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .