لیست وزن

   

  قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

  تاریخ به روز رسانی :9:461402/09/09
  کدشرحقیمتضخامتعرضبرندحالتمحل بارگیریواحد
  1ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.82000*1000هفت الماسشیتبنگاه تهرانعدد
  2ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.41000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  3ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.41000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  4ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.41250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  5ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.41250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  6ورق گالوانیزه هفت الماس51,7000.51000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  7ورق گالوانیزه هفت الماس52,0500.51000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  8ورق گالوانیزه هفت الماس51,7000.51250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  9ورق گالوانیزه هفت الماس52,0500.51250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  10ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.551000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  11ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.551000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  12ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.551250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  13ورق گالوانیزه هفت الماستماس0.551250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  14ورق گالوانیزه هفت الماس48,9000.61000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  15ورق گالوانیزه هفت الماس49,2500.61000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  16ورق گالوانیزه هفت الماس48,9000.61250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  17ورق گالوانیزه هفت الماس49,2500.61250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  18ورق گالوانیزه هفت الماس48,6000.71000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  19ورق گالوانیزه هفت الماس48,9500.71000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  20ورق گالوانیزه هفت الماس48,6000.71250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  21ورق گالوانیزه هفت الماس48,9500.71250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  22ورق گالوانیزه هفت الماس47,2000.81000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  23ورق گالوانیزه هفت الماس47,5500.81000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  24ورق گالوانیزه هفت الماس47,2000.81250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  25ورق گالوانیزه هفت الماس47,5500.81250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  26ورق گالوانیزه هفت الماس47,2000.91000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  27ورق گالوانیزه هفت الماس47,5500.91000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  28ورق گالوانیزه هفت الماس47,2000.91250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  29ورق گالوانیزه هفت الماس47,5500.91250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  30ورق گالوانیزه هفت الماس47,20011000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  31ورق گالوانیزه هفت الماس47,55011000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  32ورق گالوانیزه هفت الماس47,20011250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  33ورق گالوانیزه هفت الماس47,55011250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  34ورق گالوانیزه هفت الماس47,2001.251000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  35ورق گالوانیزه هفت الماس47,5501.251000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  36ورق گالوانیزه هفت الماس47,2001.251250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  37ورق گالوانیزه هفت الماس47,5501.251250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  38ورق گالوانیزه هفت الماس50,4001.51000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  39ورق گالوانیزه هفت الماس50,7501.51000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  40ورق گالوانیزه هفت الماس50,4001.51250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  41ورق گالوانیزه هفت الماس50,7501.51250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  42ورق گالوانیزه هفت الماس52,70021000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  43ورق گالوانیزه هفت الماس53,05021000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  44ورق گالوانیزه هفت الماس52,70021250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  45ورق گالوانیزه هفت الماس53,05021250هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  46ورق گالوانیزه هفت الماستماس2.51000هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم
  47ورق گالوانیزه هفت الماستماس2.51000هفت الماسرولبنگاه تهرانکیلوگرم
  48ورق گالوانیزه هفت الماستماس2.51250هفت الماسرولکارخانهکیلوگرم


   صنایع هفت الماس

  صنایع هفت الماس قزوین در سال 1375 تأسیس و در سال 1382 اولین خط تولید خود را راه اندازی کرد. تولید ورق های گالوانیزه و سرد فولادی که جزو تولیدات اصلی این کارخانه است بالغ بر 900 هزارتن در سال است. ورق های تولیدی صنایع هفت الماس با ضخامت های 3/0 تا 2 میلیمتر و در عرض های 1000 تا 1250 میلیمتر است. با شیوه تولید نورد سرد شروع بکار نموده و درحال حاضر رتبه دوم را در تناژ تولید ورق های گالوانیزه در کشور را دارا می باشد. باتوجه به اینکه از اهداف اصلی این کارخانه تولید ورق های گالوانیزه است ، شیوه تولید را براساس نورد گرم تغییر دادند که محصول آن را ورق سیاه نیز می گویند. میزان تولید و ظرفیت اسمی ورق های گالوانیزه را به یک صد هزارتن با ضخامت های بین 3/0 تا 2 میلیمتر رسانده اند. تولیدات کارخانه هفت الماس بیست درصد نیاز داخلی را تأمین می کند و درحدود 40 درصد تولیدات کارخانه در انواع گوناگون به سایر کشورها صادر می شود.

  نحوه تولید ورق گالوانیزه هفت الماس

  ورق های گالوانیزه عموماً در صنایع خودروسازی ، ساخت انواع کانکس – کانتینر – تانکر و بشکه ، لوازم خانگی ، صنایع پوششی ، تجهیزات کشاورزی و امثال آن کاربرد دارد.  برای تولید ورق گالوانیزه هفت الماس در ابتدا ، ورق های نورد سرد را در خط تولید قرارداده و در مرحله بعد عملیات اسیدشویی ، چربی زدایی و فلاکس زنی و پیش گرم ، غوطه وری ورق ها در حوضچه روی و در خاتمه به شکل رول ، شیت یا کرکره های سینوسی بندیل و بسته بندی می شوند.  ورق گالوانیزه هفت الماس در ضخامت های 3/0 تا 2 میلیمتر و در عرض های 1000 تا 1250 میلیمتر و با طول حداکثری  12 متر بنابر نوع سفارش عرضه می گردند .

  خط تولید ورق گالوانیزه هفت الماس

  شرکت هفت الماس دارای دو خط تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری در حوضچه فلز روی Zn و آلومینیوم ( AL  ) است. برای جلوگیری از زدن شوره سفید در دوطرف ورق ها عملیات کروماته یا روغن کاری انجام می گیرد. انواع ورق های گالوانیزه صنایع هفت الماس شامل کلاف ، ورق های برش خورده یا شیت ، ورق های فرم دهی شده به شکل های سینوسی و ذوزنقه و اسلیت گالوانیزه می باشند. کلاف گالوانیزه هفت الماس دارای وزن 5 تا 25 تن با ضخامت های 2 تا 2/5 میلیمتر و عرض ورق در محدوده 700 تا 1250 میلیمتر است. ورق های گالوانیزه این شرکت دارای ضخامت های 1/8 تا 2 میلیمتر با عرض 700 تا 1250 در طول 12 متر می باشند . ورق های گالوانیزه فرم داده شده هفت الماس دارای ورودی با عرض 700 تا 1250 میلیمتر و با عرض خروجی درمحدوده 772 تا 11850 میلیمتر با ضخامت های 3 تا 1/5 میلیمتر هستند .

  محدوده ضخامت ورق گالوانیزه هفت الماس

  پوشش سطحی این ورق بین 60 تا 270 گرم برمتر مربع است. تحت استاندارد های DIN ، BSEN10327  ، ISO 9001 2008 ، JIS 3302 ، BS 2989 ، NFA 36 – 321 ، 1/17162 و ASTM A 653 – 959 تهیه و تولید می گردند. ترکیبات شیمیائی آنها شامل کربن 12/0 ، سیلیسیوم 5/0 ، منگنز 6/0 ، فسفر 1/0 ، گوگرد 045/0 و تیتانیوم 3/0 می باشد. ورق گالوانیزه هفت الماس دارای انواع اسپنگل است که عبارتند از : بدون گل ، گل ریز ، گل متوسط و گل درشت می باشد.

   

  خرید ورق گالوانیزه هفت الماس

  باتوجه به تغییرات و نوسانات روزانه در نرخ ارز و سایر موادی که تولید ورق گالوانیزه وابسته به آنها است تمامی قیمت های از قبل اعلام شده ابطال گردیده و تنها راه دراختیار داشتن قیمت های به روز شده بعلاوه هزینه های جانبی مثل مالیات ارزش افزوده ، هزینه های حمل ونقل و غیره مراجعه به سایت یا بخش فروش کارخانه است. البته می توان آخرین قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس را از سایت آهن آنیل  نیز استعلام نموده یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .