لیست وزن

   

   قیمت قالب تسمه ای لبه 5 - درجه 1

  تاریخ به روز رسانی :8:101402/07/03
  کدشرح کالاقیمت ( هر کیلوگرم )وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
  1قالب تسمه ای لبه 5 - 100*1046,0006.6فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  2قالب تسمه ای لبه 5 - 100*1546,0008.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  3قالب تسمه ای لبه 5 - 100*2046,0009.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  4قالب تسمه ای لبه 5 - 100*2546,00010.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  5قالب تسمه ای لبه 5 - 100*3046,00012.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  6قالب تسمه ای لبه 5 - 100*3546,00014.3فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  7قالب تسمه ای لبه 5 - 100*4046,00017.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  8قالب تسمه ای لبه 5 - 100*4546,00019.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  9قالب تسمه ای لبه 5 - 100*5046,00020.4فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  10قالب تسمه ای لبه 5 - 150*1046,0009.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  11قالب تسمه ای لبه 5 - 150*1546,00012.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  12قالب تسمه ای لبه 5 - 150*2046,00014.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  13قالب تسمه ای لبه 5 - 150*2546,00016.7فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  14قالب تسمه ای لبه 5 - 150*3046,00018.4فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  15قالب تسمه ای لبه 5 - 150*3546,00021.1فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  16قالب تسمه ای لبه 5 - 150*4046,00023.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  17قالب تسمه ای لبه 5 - 150*4546,00026.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  18قالب تسمه ای لبه 5 - 150*5046,00028.5فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  19قالب تسمه ای لبه 5 - 200*1046,00012.6فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  20قالب تسمه ای لبه 5 - 200*1546,00015.3فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  21قالب تسمه ای لبه 5 - 200*2046,00018.2فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  22قالب تسمه ای لبه 5 - 200*2546,00021فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  23قالب تسمه ای لبه 5 - 200*3046,00023.5فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  24قالب تسمه ای لبه 5 - 200*3546,00027.9فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  25قالب تسمه ای لبه 5 - 200*4046,00031.5فولاد مبارکهCo23 میللبه 5
  26قالب تسمه ای لبه 5 - 200*4546,00032.8فولاد مبارکهCo23 میللبه 5


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .