تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

هزینه رزوه زنی

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:05
کدشرحقیمتوزن
1هزینه رزوه زنی - استاندارد آرماتور A3 - سایز 1690,000-
2هزینه رزوه زنی - استاندارد آرماتور A3 - سایز 1890,000-
3هزینه رزوه زنی - استاندارد آرماتور A3 - سایز 2095,000-
4هزینه رزوه زنی - استاندارد آرماتور A3 - سایز 22100,000-
5هزینه رزوه زنی - استاندارد آرماتور A3 - سایز 25110,000-
6هزینه رزوه زنی - استاندارد آرماتور A3 - سایز 28120,000-
7هزینه رزوه زنی - استاندارد آرماتور A3 - سایز 30130,000-
8هزینه رزوه زنی - استاندارد آرماتور A3 - سایز 32140,000-
9هزینه رزوه زنی - استاندارد آرماتور A3 - سایز 36160,000-
10هزینه رزوه زنی - استاندارد آرماتور A3 - سایز 40200,000-


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .