تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

واحد فروش قالب و داربست

Image

کوپلر دو طرف جوش SWW

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:05
کدشرحقیمتوزن
1کوپلر دوطرف جوش SWW - سایز 16--
2کوپلر دوطرف جوش SWW- سایز 18--
3کوپلر دوطرف جوش SWW - سایز 20--
4کوپلر دوطرف جوش SWW- سایز 22--
5کوپلر دوطرف جوش SWW - سایز 25713,000-
6کوپلر دوطرف جوش SWW- سایز 28795,000-
7کوپلر دوطرف جوش SWW - سایز 30885,000-
8کوپلر دوطرف جوش SWW- سایز 32995,000-
9کوپلر دوطرف جوش SWW - سایز 361,070,000-
10کوپلر دوطرف جوش SWW- سایز 401,170,000-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .