لیست وزن

 

قیمت ورق برشی st52 فولاد مبارکه

تاریخ به روز رسانی :10:381401/11/06
کدشرحقیمتضخامتابعادحالتکارخانهمحل بارگیری
1ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 3 میلیمترتماس بگیرید36*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه
2ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 4 میلیمتر29,80046*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه
3ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 5 میلیمتر30,70056*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان
4ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 6 میلیمتر30,70066*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران
5ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 8 میلیمتر30,80086*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران
6ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 10 میلیمتر30,900106*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه ساوه
7ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 12 میلیمتر31,200126*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه ساوه
8ورق سیاه برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت 15 میلیمتر31,200156*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه ساوه


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .