لیست وزن

 

قیمت لوله استنلس استیل صنعتی 1.4841

تاریخ به روز رسانی :8:581401/11/10
کدشرحقیمت(ریال)سایزردهآلیاژحالتمحل بارگیری
1لوله استنلس استیل صنعتی ۱/۴۸۴۱ ۱ اینچ رده ۱۰4,954,1301101.48416متریبنگاه تهران
2لوله استنلس استیل صنعتی ۱/۴۸۴۱ 2 اینچ رده ۱۰ 4,954,1302101.48416متریبنگاه تهران
3لوله استنلس استیل صنعتی ۱/۴۸۴۱ 3 اینچ رده ۱۰ 4,954,1303101.48416متریبنگاه تهران
4لوله استنلس استیل صنعتی ۱/۴۸۴۱ 4 اینچ رده ۱۰ 4,954,1304101.48416متریبنگاه تهران
5لوله استنلس استیل صنعتی ۱/۴۸۴۱ 5 اینچ رده ۱۰ 4,954,1305101.48416متریبنگاه تهران


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .