لیست وزن

   

  قیمت کنج تسمه ای لبه 6-درجه1

  تاریخ به روز رسانی :8:201402/09/09
  کدشرح کالاقیمت (هر کیلوگرم) وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
  1کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*5*547,5007.5درجه یکco23 میل6cm
  2کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*5*547,50010.9درجه یکco23 میل6cm
  3کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 200*5*547,50014.5درجه یکco23 میل6cm
  4کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*10*547,5009درجه یکco23 میل6cm
  5کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*10*547,50013.2درجه یکco23 میل6cm
  6کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 2000*10*547,50017.4درجه یکco23 میل6cm
  7کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 100*10*1047,50010.5درجه یکco23 میل6cm
  8کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 150*10*1047,50015.5درجه یکco23 میل6cm
  9کنج داخلی تسمه ای لبه 6- 200*10*1047,50020.3درجه یکco23 میل6cm
  7کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 100*10*1047,5009.5درجه یکco23 میل6cm
  8کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 150*10*1047,50014.1درجه یکco23 میل6cm
  9کنج خارجی تسمه ای لبه 6- 200*10*1047,50018.7درجه یکco23 میل6cm


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .