لیست وزن

 

قیمت الکترود میکا

تاریخ به روز رسانی :9:051401/11/10
کدشرحقیمتسایزاستانداردبرندحالتواحد
1الکترود میکا بنگاه تهران59,5422E6013میکابستهکیلوگرم
2الکترود میکا بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6012میکابستهکیلوگرم
3الکترود میکا بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6020میکابستهکیلوگرم
4الکترود میکا بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6011میکابستهکیلوگرم
5الکترود میکا بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6014میکابستهکیلوگرم
6الکترود میکا بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6010میکابستهکیلوگرم
7الکترود میکا بنگاه تهران57,1562E7018میکابستهکیلوگرم
8الکترود میکا بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6015میکابستهکیلوگرم
9الکترود میکا بنگاه تهران50,7343E6013میکابستهکیلوگرم


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .