تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

واحد فروش قالب و داربست

Image

کوپلر یک طرف جوش SWR

تاریخ به روز رسانی :1403/04/289:05
کدشرحقیمتوزن
1کوپلر یکطرف جوش SWR - سایز 16--
2کوپلر یکطرف جوش SWR- سایز 18--
3کوپلر یکطرف جوش SWR - سایز 17--
4کوپلر یکطرف جوش SWR- سایز 19--
5کوپلر یکطرف جوش SWR - سایز 18883,000-
6کوپلر یکطرف جوش SWR- سایز 20977,000-
7کوپلر یکطرف جوش SWR - سایز 191,075,000-
8کوپلر یکطرف جوش SWR- سایز 211,085,000-
9کوپلر یکطرف جوش SWR - سایز 201,287,000-
10کوپلر یکطرف جوش SWR- سایز 221,499,000-


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .