تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

واحد فروش قالب و داربست

Image

قیمت واتراستاپ

تاریخ به روز رسانی :1403/03/108:30
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1واتراستاپ حفره دار 15 نرمال650,000مترطولرول 25 متری
2واتراستاپ حفره دار 20 نرمال735,999مترطولرول 25 متری
3واتراستاپ حفره دار 24 نرمال857,999مترطولرول 25 متری
4واتراستاپ حفره دار 30 نرمال1,070,000مترطولرول 25 متری
5واتراستاپ تخت 30 نرمال1,040,000مترطولرول 25 متری
6واتراستاپ تخت 24 نرمال819,999مترطولرول 25 متری
7واتراستاپ تخت 20 نرمال695,000مترطولرول 25 متری
8واتراستاپ تخت 15 نرمال618,000مترطولرول 25 متری
9واتراستاپ تخت 15 -ضخامت 3 میل696,000مترطولرول 25 متری
10واتراستاپ تخت 20 - ضخامت 3 میل795,999مترطولرول 25 متری
11واتراستاپ تخت 24 - ضخامت 3 میل917,000مترطولرول 25 متری
12واتراستاپ تخت 30 - ضخامت 3 میل1,150,000مترطولرول 25 متری
13واتراستاپ تخت 40 - ضخامت 3 میل1,570,000مترطولرول 25 متری
14واتراستاپ حفره دار 15 - ضخامت 3 میل735,000مترطولرول 25 متری
15واتراستاپ حفره دار 20 - ضخامت 3 میل820,000مترطولرول 25 متری
16واتراستاپ حفره دار 24 -ضخامت 3 میل990,000مترطولرول 25 متری
17واتراستاپ حفره دار 30 - ضخامت 3 میل1,180,000مترطولرول 25 متری
18واتراستاپ حفره دار 40 - ضخامت 3 میل1,610,000مترطولرول 25 متری
19واتراستاپ تخت کفی 30 - ضخامت 3 میل1,410,000مترطولرول 25 متری
20واتراستاپ حفره دار کفی 30 - ضخامت 3 میل1,460,000مترطولرول 25 متری
21واتراستاپ تخت 24 - ضخامت 4 میل1,190,000مترطولرول 25 متری
22واتراستاپ تخت 30 - ضخامت 4 میل1,550,000مترطولرول 25 متری
23واتراستاپ حفره دار 24 - ضخامت 4 میل1,240,000مترطولرول 25 متری
24واتراستاپ حفره دار 30 - ضخامت 4 میل1,640,000مترطولرول 25 متری
25واتراستاپ تخت 24 -ضخامت 5 میل1,410,000مترطولرول 25 متری
26واتراستاپ تخت 30 - ضخامت 5 میل1,670,000مترطولرول 25 متری
27واتراستاپ حفره دار 24 - ضخامت 5 میل1,450,000مترطولرول 25 متری
28واتراستاپ حفره دار 30 - ضخامت 5 میل1,800,000مترطولرول 25 متری
29واتراستاپ تخت 24 -ضخامت 6 میل1,620,000مترطولرول 25 متری
30واتراستاپ تخت 30 -ضخامت 6 میل1,860,000مترطولرول 25 متری
31واتراستاپ حفره دار 24 -ضخامت 6 میل1,670,000مترطولرول 25 متری
32واتراستاپ حفره دار 30 -ضخامت 6 میل1,970,000مترطولرول 25 متری
33واتراستاپ تخت 24 -ضخامت 7 میل1,820,000مترطولرول 25 متری
34واتراستاپ تخت 30 -ضخامت 7 میل2,050,000مترطولرول 25 متری
35واتراستاپ حفره دار 24 -ضخامت 7 میل1,880,000مترطولرول 25 متری
36واتراستاپ حفره دار 30 -ضخامت 7 میل2,200,000مترطولرول 25 متری


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .