لیست وزن

   

  قیمت واتراستاپ

  تاریخ به روز رسانی :8:301402/07/03
  کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
  1واتراستاپ حفره دار 15 نرمال650,000مترطولرول 25 متری
  2واتراستاپ حفره دار 20 نرمال735,999مترطولرول 25 متری
  3واتراستاپ حفره دار 24 نرمال857,999مترطولرول 25 متری
  4واتراستاپ حفره دار 30 نرمال1,070,000مترطولرول 25 متری
  5واتراستاپ تخت 30 نرمال1,040,000مترطولرول 25 متری
  6واتراستاپ تخت 24 نرمال819,999مترطولرول 25 متری
  7واتراستاپ تخت 20 نرمال695,000مترطولرول 25 متری
  8واتراستاپ تخت 15 نرمال618,000مترطولرول 25 متری
  9واتراستاپ تخت 15 -ضخامت 3 میل696,000مترطولرول 25 متری
  10واتراستاپ تخت 20 - ضخامت 3 میل795,999مترطولرول 25 متری
  11واتراستاپ تخت 24 - ضخامت 3 میل917,000مترطولرول 25 متری
  12واتراستاپ تخت 30 - ضخامت 3 میل1,150,000مترطولرول 25 متری
  13واتراستاپ تخت 40 - ضخامت 3 میل1,570,000مترطولرول 25 متری
  14واتراستاپ حفره دار 15 - ضخامت 3 میل735,000مترطولرول 25 متری
  15واتراستاپ حفره دار 20 - ضخامت 3 میل820,000مترطولرول 25 متری
  16واتراستاپ حفره دار 24 -ضخامت 3 میل990,000مترطولرول 25 متری
  17واتراستاپ حفره دار 30 - ضخامت 3 میل1,180,000مترطولرول 25 متری
  18واتراستاپ حفره دار 40 - ضخامت 3 میل1,610,000مترطولرول 25 متری
  19واتراستاپ تخت کفی 30 - ضخامت 3 میل1,410,000مترطولرول 25 متری
  20واتراستاپ حفره دار کفی 30 - ضخامت 3 میل1,460,000مترطولرول 25 متری
  21واتراستاپ تخت 24 - ضخامت 4 میل1,190,000مترطولرول 25 متری
  22واتراستاپ تخت 30 - ضخامت 4 میل1,550,000مترطولرول 25 متری
  23واتراستاپ حفره دار 24 - ضخامت 4 میل1,240,000مترطولرول 25 متری
  24واتراستاپ حفره دار 30 - ضخامت 4 میل1,640,000مترطولرول 25 متری
  25واتراستاپ تخت 24 -ضخامت 5 میل1,410,000مترطولرول 25 متری
  26واتراستاپ تخت 30 - ضخامت 5 میل1,670,000مترطولرول 25 متری
  27واتراستاپ حفره دار 24 - ضخامت 5 میل1,450,000مترطولرول 25 متری
  28واتراستاپ حفره دار 30 - ضخامت 5 میل1,800,000مترطولرول 25 متری
  29واتراستاپ تخت 24 -ضخامت 6 میل1,620,000مترطولرول 25 متری
  30واتراستاپ تخت 30 -ضخامت 6 میل1,860,000مترطولرول 25 متری
  31واتراستاپ حفره دار 24 -ضخامت 6 میل1,670,000مترطولرول 25 متری
  32واتراستاپ حفره دار 30 -ضخامت 6 میل1,970,000مترطولرول 25 متری
  33واتراستاپ تخت 24 -ضخامت 7 میل1,820,000مترطولرول 25 متری
  34واتراستاپ تخت 30 -ضخامت 7 میل2,050,000مترطولرول 25 متری
  35واتراستاپ حفره دار 24 -ضخامت 7 میل1,880,000مترطولرول 25 متری
  36واتراستاپ حفره دار 30 -ضخامت 7 میل2,200,000مترطولرول 25 متری


  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .