تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

واحد فروش قالب و داربست

Image

قیمت نانو خمیر بندکشی

تاریخ به روز رسانی :1403/04/028:33
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1نانو خمیر بندکشی تیوپی مسی -پکی (6 عددی)1,300,000عددپک 6 عددی
2نانو خمیر بندکشی تیوپی طلایی -پکی (6 عددی)1,299,000عددپک 6 عددی
3نانو خمیر بندکشی تیوپی سبز تیره -پکی (6 عددی)850,002عددپک 6 عددی
4نانو خمیر بندکشی تیوپی سبز روشن -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
5نانو خمیر بندکشی تیوپی آبی سورمه ای -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
6نانو خمیر بندکشی تیوپی آبی متوسط -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
7نانو خمیر بندکشی تیوپی آبی آسمانی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
8نانو خمیر بندکشی تیوپی مشکی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
9نانو خمیر بندکشی تیوپی خاکستری -پکی (6 عددی)850,001عددپک 6 عددی
10نانو خمیر بندکشی تیوپی طوسی تیره -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
11نانو خمیر بندکشی تیوپی طوسی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
12نانو خمیر بندکشی تیوپی طوسی روشن -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
13نانو خمیر بندکشی تیوپی قرمز آجری -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
14نانو خمیر بندکشی تیوپی قرمز -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
15نانو خمیر بندکشی تیوپی گلبهی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
16نانو خمیر بندکشی تیوپی صورتی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
17نانو خمیر بندکشی تیوپی بنفش -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
18نانو خمیر بندکشی تیوپی نارنجی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
19نانو خمیر بندکشی تیوپی زرد کهربایی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
20نانو خمیر بندکشی تیوپی زرد لیمویی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
21نانو خمیر بندکشی تیوپی قهوه ای تیره -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
22نانو خمیر بندکشی تیوپی قهوه ای شکلاتی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
23نانو خمیر بندکشی تیوپی قهوه ای عسلی -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
24نانو خمیر بندکشی تیوپی بژ -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
25نانو خمیر بندکشی تیوپی کرم -پکی (6 عددی)850,000عددپک 6 عددی
26نانو خمیر بندکشی تیوپی سفید -پکی (6 عددی)750,000عددپک 6 عددی
27نانو خمیر بندکشی تیوپی مسی -استندی (تکی)1,300,000عدداستند
28نانو خمیر بندکشی تیوپی طلایی -استندی (تکی)1,300,000عدداستند
29نانو خمیر بندکشی تیوپی سبز تیره -استندی (تکی)850,000عدداستند
30نانو خمیر بندکشی تیوپی سبز روشن -استندی (تکی)850,000عدداستند
31نانو خمیر بندکشی تیوپی آبی سورمه ای -استندی (تکی)850,000عدداستند
32نانو خمیر بندکشی تیوپی آبی متوسط -استندی (تکی)850,000عدداستند
33نانو خمیر بندکشی تیوپی آبی آسمانی -استندی (تکی)850,000عدداستند
34نانو خمیر بندکشی تیوپی مشکی -استندی (تکی)850,000عدداستند
35نانو خمیر بندکشی تیوپی خاکستری -استندی (تکی)850,000عدداستند
36نانو خمیر بندکشی تیوپی طوسی تیره -استندی (تکی)850,000عدداستند
37نانو خمیر بندکشی تیوپی طوسی -استندی (تکی)850,000عدداستند
38نانو خمیر بندکشی تیوپی طوسی روشن -استندی (تکی)850,000عدداستند
39نانو خمیر بندکشی تیوپی قرمز آجری -استندی (تکی)850,000عدداستند
40نانو خمیر بندکشی تیوپی قرمز -استندی (تکی)850,000عدداستند
41نانو خمیر بندکشی تیوپی گلبهی -استندی (تکی)850,000عدداستند
42نانو خمیر بندکشی تیوپی صورتی -استندی (تکی)850,000عدداستند
43نانو خمیر بندکشی تیوپی بنفش -استندی (تکی)850,000عدداستند
44نانو خمیر بندکشی تیوپی نارنجی -استندی (تکی)850,000عدداستند
45نانو خمیر بندکشی تیوپی زرد کهربایی -استندی (تکی)850,000عدداستند
46نانو خمیر بندکشی تیوپی زرد لیمویی -استندی (تکی)850,000عدداستند
47نانو خمیر بندکشی تیوپی قهوه ای تیره -استندی (تکی)850,000عدداستند
48نانو خمیر بندکشی تیوپی قهوه ای شکلاتی -استندی (تکی)850,000عدداستند
49نانو خمیر بندکشی تیوپی قهوه ای عسلی -استندی (تکی)850,000عدداستند
50نانو خمیر بندکشی تیوپی بژ -استندی (تکی)850,000عدداستند
51نانو خمیر بندکشی تیوپی کرم -استندی (تکی)850,000عدداستند
52نانو خمیر بندکشی تیوپی سفید -استندی (تکی)750,000عدداستند
53نانو خمیر بندکشی کارتریجی (تکی)750,000عددکارتریج
54نانو خمیر بندکشی تیوپی سفید -جعبه ای (تکی)650,000عددجعبه تکی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .