لیست وزن

 

قیمت میلگرد استیل 321

تاریخ به روز رسانی :8:581401/11/06
کدشرحقیمتسایزآلیاژحالتواحد
1میلگرد استنلس استیل 321L سایز 5 میلیمتر138,5005321L6متریکیلوگرم
2میلگرد استنلس استیل 321L سایز 8 میلیمتر130,5008321L6متریکیلوگرم
3میلگرد استنلس استیل 321L سایز 10 میلیمتر125,30010321L6متریکیلوگرم
4میلگرد استنلس استیل 321L سایز 12 میلیمتر125,30012321L6متریکیلوگرم
5میلگرد استنلس استیل 321L سایز 14 میلیمتر125,30014321L6متریکیلوگرم
6میلگرد استنلس استیل 321L سایز 16 میلیمتر125,30016321L6متریکیلوگرم
7میلگرد استنلس استیل 321L سایز 18 میلیمتر125,30018321L6متریکیلوگرم
8میلگرد استنلس استیل 321L سایز 20 میلیمتر125,30020321L6متریکیلوگرم
9میلگرد استنلس استیل 321L سایز 25 میلیمتر125,30025321L6متریکیلوگرم
10میلگرد استنلس استیل 321L سایز 30 میلیمتر125,30030321L6متریکیلوگرم
11میلگرد استنلس استیل 321L سایز 40 میلیمتر125,30040321L6متریکیلوگرم
12میلگرد استنلس استیل 321L سایز 45 میلیمتر125,30045321L6متریکیلوگرم
13میلگرد استنلس استیل 321L سایز 100 میلیمتر125,300100321L6متریکیلوگرم


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .