لیست وزن

 

قیمت میلگرد استیل 304

تاریخ به روز رسانی :8:551401/11/10
کدشرحقیمتسایزآلیاژحالتواحد
1میلگرد استنلس استیل 304 سایز 3 میلیمترتماس بگیرید3304L6 متریکیلوگرم
2میلگرد استنلس استیل 304 سایز 5 میلیمترتماس بگیرید5304L6 متریکیلوگرم
3میلگرد استنلس استیل 304 سایز 6 میلیمتر196,5376304L6 متریکیلوگرم
4میلگرد استنلس استیل 304 سایز 8 میلیمتر196,5378304L6 متریکیلوگرم
5میلگرد استنلس استیل 304 سایز 10 میلیمتر196,53710304L6 متریکیلوگرم
6میلگرد استنلس استیل 304 سایز 12 میلیمتر196,53712304L6 متریکیلوگرم
7میلگرد استنلس استیل 304 سایز 14 میلیمتر196,53714304L6 متریکیلوگرم
8میلگرد استنلس استیل 304 سایز 20 میلیمتر196,53720304L6 متریکیلوگرم
9میلگرد استنلس استیل 304 سایز 25 میلیمتر196,53725304L6 متریکیلوگرم
10میلگرد استنلس استیل 304 سایز 30 میلیمتر196,53730304L6 متریکیلوگرم
11میلگرد استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر196,53740304L6 متریکیلوگرم
12میلگرد استنلس استیل 304 سایز 50 میلیمتر196,53750304L6 متریکیلوگرم
13میلگرد استنلس استیل 304 سایز 55 میلیمتر196,53755304L6 متریکیلوگرم
14میلگرد استنلس استیل 304 سایز 60 میلیمتر196,53760304L6 متریکیلوگرم
15میلگرد استنلس استیل 304 سایز 65 میلیمتر196,53765304L6 متریکیلوگرم
16میلگرد استنلس استیل 304 سایز 80 میلیمتر196,53780304L6 متریکیلوگرم
17میلگرد استنلس استیل 304 سایز 280 میلیمترتماس بگیرید280304L6 متریکیلوگرم


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .