لیست وزن

 

قیمت ناودانی استنلس استیل

تاریخ به روز رسانی:9:321401/11/06
کدشرحقیمتسایزوزن هر شاخه(kg)کارخانهطول(m)واحدمحل بارگیری
1ناودانی استنلس استیل گرید 304188,0756000*5031استیل مرکزی6کیلوگرمکارخانه
2ناودانی استنلس استیل گرید 304188,0756000*6032استیل مرکزی6کیلوگرمکارخانه
3ناودانی استنلس استیل گرید 304188,0756000*8047.5استیل مرکزی6کیلوگرمکارخانه
4ناودانی استنلس استیل گرید 304188,0756000*10060استیل مرکزی6کیلوگرمکارخانه
5ناودانی استنلس استیل گرید 304188,0756000*12078استیل مرکزی6کیلوگرمکارخانه
6ناودانی استنلس استیل گرید 304188,0756000*14084.5استیل مرکزی6کیلوگرمکارخانه


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .