تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

واحد فروش قالب و داربست

Image

قیمت میان بلت پلاستیکی آب بند

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:30
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1میان بلت پلاستیکی آببند 20167,000عددکیسه 100 عددی
2میان بلت پلاستیکی آببند 25205,000عددکیسه 100 عددی
3میان بلت پلاستیکی آببند 30210,000عددکیسه 100 عددی
4میان بلت پلاستیکی آببند 35214,000عددکیسه 100 عددی
5میان بلت پلاستیکی آببند 40223,000عددکیسه 100 عددی
6میان بلت پلاستیکی آببند 45228,000عددکیسه 100 عددی
7میان بلت پلاستیکی آببند 50234,000عددکیسه 100 عددی
8میان بلت پلاستیکی آببند 55237,000عددکیسه 50 عددی
9میان بلت پلاستیکی آببند 60243,000عددکیسه 50 عددی
10میان بلت پلاستیکی آببند 65247,000عددکیسه 50 عددی
11میان بلت پلاستیکی آببند 70252,000عددکیسه 50 عددی
12میان بلت پلاستیکی آببند 75257,000عددکیسه 50 عددی
13میان بلت پلاستیکی آببند 80261,000عددکیسه 50 عددی
14میان بلت پلاستیکی آببند 85266,000عددکیسه 50 عددی
15میان بلت پلاستیکی آببند 90270,000عددکیسه 50 عددی
16میان بلت پلاستیکی آببند 95275,000عددکیسه 50 عددی
17میان بلت پلاستیکی آببند 100280,000عددکیسه 50 عددی
18میان بلت پلاستیکی آببند 105284,000عددکیسه 50 عددی
19میان بلت پلاستیکی آببند 110289,000عددکیسه 50 عددی
20میان بلت پلاستیکی آببند 115293,000عددکیسه 50 عددی
21میان بلت پلاستیکی آببند 120299,000عددکیسه 50 عددی
22میان بلت پلاستیکی آببند 125304,000عددکیسه 50 عددی
23میان بلت پلاستیکی آببند 130308,000عددکیسه 50 عددی
24میان بلت پلاستیکی آببند 135313,000عددکیسه 50 عددی
25میان بلت پلاستیکی آببند 140317,000عددکیسه 50 عددی
26میان بلت پلاستیکی آببند 145322,000عددکیسه 50 عددی
27میان بلت پلاستیکی آببند 150327,000عددکیسه 50 عددی
28میان بلت پلاستیکی آببند 1553,450,000عددکیسه 50 عددی
29میان بلت پلاستیکی آببند 160351,000عددکیسه 25 عددی
30میان بلت پلاستیکی آببند 165356,000عددکیسه 25 عددی
31میان بلت پلاستیکی آببند 170361,000عددکیسه 25 عددی
32میان بلت پلاستیکی آببند 175366,000عددکیسه 25 عددی
33میان بلت پلاستیکی آببند 180370,000عددکیسه 25 عددی
34میان بلت پلاستیکی آببند 185375,000عددکیسه 25 عددی
35میان بلت پلاستیکی آببند 190379,000عددکیسه 25 عددی
36میان بلت پلاستیکی آببند 195384,000عددکیسه 25 عددی
37میان بلت پلاستیکی آببند 200390,000عددکیسه 25 عددی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .