تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

قیمت پیچ بنگاه تهران

تاریخ به روز رسانی :-8:44
کدشرحقیمتسایزطولواحدبرندحالتمحل بارگیری
1پیچ 10 گالوانیزه M6تماسM610عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
2پیچ 15 گالوانیزه M6تماسM615عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
3پیچ 20 گالوانیزه M6تماسM620عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
4پیچ 25 گالوانیزه M6تماسM625عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
5پیچ 30 گالوانیزه M6تماسM630عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
6پیچ 35 گالوانیزه M6تماسM635عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
7پیچ 40 گالوانیزه M6تماسM640عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
8پیچ 50 گالوانیزه M6تماسM650عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
9پیچ 60 گالوانیزه M6تماسM660عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
10پیچ 70 گالوانیزه M6تماسM670عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
11پیچ 80 گالوانیزه M6تماسM680عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
12پیچ 100 گالوانیزه M6تماسM6100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
13پیچ 10 گالوانیزه M8تماسM810عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
14پیچ 15 گالوانیزه M8تماسM815عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
15پیچ 20 گالوانیزه M8تماسM820عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
16پیچ 25 گالوانیزه M8تماسM825عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
17پیچ 30 گالوانیزه M8تماسM830عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
18پیچ 35 گالوانیزه M8تماسM835عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
19پیچ 40 گالوانیزه M8تماسM840عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
20پیچ 50 گالوانیزه M8تماسM850عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
21پیچ 60 گالوانیزه M8تماسM860عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
22پیچ 70 گالوانیزه M8تماسM870عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
23پیچ 80 گالوانیزه M8تماسM880عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
24پیچ 100 گالوانیزه M8تماسM8100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
25پیچ 120 گالوانیزه M8تماسM8120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
26پیچ 20 گالوانیزه M10تماسM1020عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
27پیچ 25 گالوانیزه M10تماسM1025عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
28پیچ 30 گالوانیزه M10تماسM1030عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
29پیچ 40 گالوانیزه M10تماسM1040عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
30پیچ 50 گالوانیزه M10تماسM1050عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
31پیچ 60 گالوانیزه M10تماسM1060عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
32پیچ 70 گالوانیزه M10تماسM1070عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
33پیچ 80 گالوانیزه M10تماسM1080عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
34پیچ 100 گالوانیزه M10تماسM10100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
35پیچ 120 گالوانیزه M10تماسM10120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
36پیچ 150 گالوانیزه M10تماسM10150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
37پیچ 20 گالوانیزه M12تماسM1220عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
38پیچ 25 گالوانیزه M12تماسM1225عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
39پیچ 30 گالوانیزه M12تماسM1230عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
40پیچ 40 گالوانیزه M12تماسM1240عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
41پیچ 50 گالوانیزه M12تماسM1250عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
42پیچ 60 گالوانیزه M12تماسM1260عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
43پیچ 70 گالوانیزه M12تماسM1270عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
44پیچ 80 گالوانیزه M12تماسM1280عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
45پیچ 100 گالوانیزه M12تماسM12100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
46پیچ 120 گالوانیزه M12تماسM12120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
47پیچ 150 گالوانیزه M12تماسM12150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
48پیچ 30 گالوانیزه M14تماسM1430عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
49پیچ 40 گالوانیزه M14تماسM1440عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
50پیچ 50 گالوانیزه M14تماسM1450عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
51پیچ 60 گالوانیزه M14تماسM1460عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
52پیچ 70 گالوانیزه M14تماسM1470عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
53پیچ 80 گالوانیزه M14تماس بگیریدتماسM1480عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
54پیچ 100 گالوانیزه M14تماس بگیریدM14100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
55پیچ 120 گالوانیزه M14تماس بگیریدM14120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
56پیچ 30 گالوانیزهM16تماسM1630عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
57پیچ 40 گالوانیزه M16تماسM1640عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
58پیچ 50 گالوانیزه M16تماسM1650عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
59پیچ 60 گالوانیزه M16تماسM1660عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
60پیچ 70 گالوانیزه M16تماسM1670عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
61پیچ 80 گالوانیزه M16تماسM1680عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
62پیچ 100 گالوانیزه M16تماسM16100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
63پیچ 120 گالوانیزه M16تماسM16120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
64پیچ 150 گالوانیزه M16تماسM16150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
65پیچ 50 گالوانیزه M18تماسM1850عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
66پیچ 60 گالوانیزه M18تماسM1860عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
67پیچ 70 گالوانیزه M18تماسM1870عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
68پیچ 80 گالوانیزه M18تماسM1880عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
69پیچ 100 گالوانیزه M18تماسM18100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
70پیچ 120 گالوانیزه M18تماسM18120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
71پیچ 150 گالوانیزه M18تماسM18150عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
72پیچ 50 گالوانیزه M20تماسM2050عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
73پیچ 60 گالوانیزه M20تماسM2060عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
74پیچ 70 گالوانیزه M20تماسM2070عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
75پیچ 80 گالوانیزه M20تماسM2080عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
76پیچ 100 گالوانیزه M20تماسM20100عددچینگالوانیزهبنگاه تهران
77پیچ 120 گالوانیزه M20تماسM20120عددچینگالوانیزهبنگاه تهران


 رایج ترین نوع اتصال رزوه ای، پیچ است. پیچ‌ها از قطعات فلزی استوانه‌ای شکل تشکیل شده‌اند که سطحی رزوه‌دار در اطراف آن پیچیده شده است. در بالای یک پیچ یک سر وجود دارد که برای وارد کردن پیچ به یک جسم یا قطعه کار استفاده می شود. برای مثال، اگر پیچ دارای سر شکاف دار باشد، می توان از پیچ گوشتی برای چرخاندن و نصب پیچ استفاده کرد. از طرف دیگر، اگر پیچ دارای سر صاف باشد، می توان از پیچ گوشتی مخصوص این نوع پیچ ها استفاده کرد.

خرید و قیمت پیچ و مهره کیلویی

پیچ و مهره در انواع و جنس‌های گوناگونی طراحی و تولید می‌شوند. به این صورت که برای هر زمینه‌ و کاربردی پیچ و مهره متفاوتی نیاز خواهد بود. از جمله پرکاربردترین انواع پیچ و مهره گالوانیزه با توجه به شکل ظاهری عبارتند از شش گوش، فیلیپس، میدان و … .

البته تمامی این عنوان در جنس‌های مختلفی نظیر فولادی، استیل، گالوانیزه و غیره تولید می شوند که هر یک مشخصه‌های خاص خود را دارند. در نتیجه مصرف‌کنندگان باید قبل از خرید در مورد نوع و جنس آن‌ها تصمیم‌ بگیرند. این دو گزینه علاوه بر اینکه نقش مهمی در تصمیم‌گیری کاربران دارد بلکه در قیمت پیچ و مهره نیز تاثیر زیادی می‌گذارد.

فروش پیچ و مهره کیلویی

در حال حاضر شرکت‌های بسیاری را می‌توان پیدا کرده که به فروش پیچ و مهره کیلویی مشغول هستند. اما همانند هر کالای دیگری خریداران این محصول نیز دوست دارند تا خرید خود را از یک شرکت معتبر و قابل اعتماد انجام دهند. خوشبختانه آهن آنیل یکی از پیشگامان در زمینه فروش پیچ و مهره کیلویی بوده و شما می‌توانید با اعتماد کامل خرید خود را انجام دهید. علاوه بر اینکه ما نهایت سعی خود را در ارائه پیچ و مهره با بالاترین کیفیت می‌کنیم بلکه از لحاظ قیمت نیز شما را ضمانت می‌کنیم. اگر قصد خرید پیچ و مهره کیلویی را دارید همین الان از طریق یکی از راه‌های ارتباطی با ما تماس بگیرید. کارشناسان فروش ما نهایت سعی خود را خواهند کرد تا شما را در انجام بهترین خرید راهنمایی کنند.

قیمت پیچ و مهره گالوانیزه

پیچ و مهره گالوانیزه به منظور جلوگیری از اثرات مخرب فضاهای خورنده، آبکاری شده‌اند و در دو نوع سرد و گرم در بازار موجود است. هر کدام از انواع پیچ و مهره گالوانیزه (سرد و گرم) متفاوت هستند و بر اساس درجه مقاومت و سختی تفکیک می‌شوند.

منظور از گالوانیزه، واکنش متالوژیک ترکیب روی و آهن است که برای پوشش‌دهی قطعات از جمله پیچ و مهره استفاده می‌شود. ساختار سخت به وجود آمده از ترکیب گفته شده (گالوانیزه) سبب بالا رفتن مقاومت در برابر خوردگی می‌شود. قیمت پیچ و مهره گالوانیزه بستگی به نوع و مرکز فروش دارد. پیچ و مهره‌های گالوانیزه گرم در مقایسه با پیچ و مهره‌های گالوانیزه سرد در مقابل اکسایش و زنگ‌زدگی مقاومت بالاتری دارند و در مقابل نیروی سایشی و عوامل محیطی بادوام‌تر هستند.

تولید پیچ و مهره

پیچ و مهره جزو اقلام ضروری محسوب می شوند که رد پای آنها در اکثر سازه های صنعتی و غیر صنعتی دیده می شود. این اجزا می توانند در کنار یکدیگر و یا به تنهایی قطعات مختلف یک سازه را به یکدیگر متصل کرده و میزان استحکام آنها را افزایش دهند، البته که وجود پیچ و مهره در کنار هم می تواند نتیجه بهتری را به دنبال داشته باشد چرا که این دو قطعه می توانند به عنوان مکمل یکدیگر نواقص دیگری را برطرف کنند.
به سبب افزایش روز افزون میزان تقاضای این محصول، پروسه تولید پیچ و مهره از اهمیت بالایی برخوردار است، از آنجایی که پیچ ها و مهره ها دارای تنوع بی نظیری هستند، روش تولید پیچ و مهره نیز دارای گونه های مختلفی بوده و هر یک مزیت ها و معایب بخصوصی را به دنبال دارند. در چنین شرایطی ممکن است این سوال برای مخاطب پیش بیاید که برای تولید یک پیچ یا مهره با کیفیت باید از چه روشی استفاده کرد؟ یا کدام پیچ و مهره به واسطه کدام شیوه تولیدی به کیفیت معقولی رسیده اند؟
واضح است که به سبب فراوانی دسته بندی پیچ ها و مهره ها نمی توان از یک روش واحد برای تولید آنها بهره برد، به همین خاطر است که پیچ و مهره های تولیدی از سمت شیوه های کاری مختلف برای کاربرد های بخصوصی مناسب اند‌. در ادامه این مطلب چگونگی تولید پیچ و مهره به همراه روش های متداول آن مورد بررسی قرار می گیرد.

روش تولید پیچ و مهره

مفتول دریافتی پس از آن که کلیه مراحل آماده سازی خود را طی کرد، به شیوه های متفاوتی شکل داده شده و پبچ و مهره های نهایی تولید می شوند.
برخی از متداول ترین روش های تولید پیچ و مهره عبارت است از:

 1. روش ساخت پیچ و مهره به شیوه فورج سرد
 2. ساخت پیچ و مهره به شیوه فورج گرم
 3. ساخت پیچ و مهره به شیوه تراشکاری 
 4. ساخت پیچ و مهره به شیوه غلطک کاری و نورد
 5. ساخت پیچ و مهره به شیوه ریخته گری

جدول استاندارد پیچ و مهره

در صنعت، قطعات به دو شکل به هم متصل می شوند. یکی از این اتصالات، جوش دادن است که به شکل دائم بوده و قطعات قابلیت جدا شدن از هم را ندارند. اما نوع دیگری از اتصالات، وصل شدن با پیچ و مهره است که قطعات در این نوع اتصال، می توانند از هم جدا شوند. پیچ یک استوانه تو پُر است که شیار هایی به شکل مارپیچ در قسمت خارجی آن حک شده است.
در کل، پیچ قطعه فلزی است که برای سفت کردن و متصل نمودن قطعات به یکدیگر، ساخته می شود. تکمیل کننده یک اتصال جداشدنی، قطعه ای به نام مهره است. این قطعه، یک نوع سفت‌ کننده است که در وسط آن یک سوراخ ایجاد شده است. در مهره، شیار با برشی به شکل مارپیچ وجود دارد که در قسمت درونی آن قرار دارد.
برای شناخت و تعریف یک پیچ، به چهار معیار نیاز است:

 • قطر ساقه پیچ (ضخامت)
 • طول پیچ (بلندی)
 • نوع کله پیچ (قسمت آچار خور)
 • نوع دنده پیچ و گام های آن

ابعاد پیچ و مهره (اندازه)

در جداول استاندارد ابعاد پیچ و مهره، این قطعات به دو دسته سَری و بدنه تقسیم بندی می ‌شوند. بخش سَری پیچ (قسمت آچار خور) عمدتا شش ضلعی یا دایره ای است که تعداد پخ‌ های متفاوتی دارند. از طرف دیگر ارتفاع نیز پیچ مهم است و مشخص می ‌کند که در کجا استفاده

می شود یا به چه مهره ای نیاز دارد. قطر های داخلی و خارجی و همچنین ارتفاع مهره تاثیر زیادی دارد. همچنین رزوه‌ های آن هم تعیین می ‌کند که با چه نوع پیچ سازگاری است. 

کلاس بندی پیچ و مهره

از دیگر اطلاعات در جداول استاندارد پیچ و مهره، کلاس بندی آن است که استحکام کشش پیچ را مشخص می نماید. یعنی تعیین می ‌کند که حداکثر فشار قابل تحمل برای یک پیچ، چقدر است. در سیستم متریک، این اطلاعات با استفاده از عدد نشان داده می‌ شود. هرچه این عدد بالاتر

باشد، استحکام پیچ نیز بیشتر خواهد بود. 

کاربرد پیچ و مهره در صنایع پل سازی

صنعت پل سازی یکی از مصرف کنندگان عمده پیچ های پر مقاومت است . از انکر بولتهای ستونهای پل گرفته تا اتصال بخش های مختلف پل به یکدیگر از پیچ های پر مقاومت استفاده می شود . در حین عبور از پلها حتماً انواع مختلف آنها را مشاهده کرده اید . در طراحی لرزه ای پلها بایستی از پیچ با مقاومت بالا استفاده کرد. به علاوه پوشش پیچها بایستی بر اساس در معرض رطوبت قرا گرفتن آنها تعیین شود. یکی از بحث برانگیزترین پلها در استفاده از پیچ و مهره پل BAY کالیفرنیا بوده است که پس از گذشت 2 سال از شکست پیچهای آن همچنان بحث داغ مطبوعات است چرا که تعدادی از انکر بولتهای تهیه شده برای این پل ظرف گذشت چند روز پس از بسته شدن بدلیل خوردگی هیدروژنی شکستند . حال آنکه تولید کننده پیچ در تولید آنها قصور نکرده است و اشکال مربوط به نحوه نگهداری پیچها و نیز نوع سفارش آبکاری آن بوده است . پر کاربردترین متریال برای پلها با استانداردهای زیر می باشد .

 • پیچ و مهره فولادی ASTM A320
 • پیچ و مهره فولادی ASTM A325
 • پیچ و مهره فولادیک

کاربرد پیچ ضد زنگ در صنایع فولاد

پیچ ضد زنگ، آلیاژی از فولاد کم کربن و کروم برای افزایش خاصیت خوردگی است. از آنجا که خواص ضد خوردگی برای این نوع پیچ ذاتی است، اگر در نصب یا استفاده از خراشیده شود، این مقاومت را از دست نخواهد داد. هر بخشی از دستگاه، حتی کوچکترین پیچ که در محیط خوردگی کار می کند، باید در برابر خوردگی مقاوم باشد. چون اتصالات صنعتی فولاد ضد زنگ این خواص را داراست، در محیط های دریایی و مواردی که مواد شیمیایی خورنده و یا دمای شدید وجود دارد، استفاده می شود. اتصالات ضد زنگ توسط صنایع متعدد از جمله هوا فضا، نظامی، صنعتی و ساخت و ساز استفاده می شود.
بیشتر اتصالات فولادی ضد زنگ بسیار ارزانتر از اتصالات فولادی معمولی هستند، هرچند برخی از گریدها کمی مغناطیسی هستند. گریدهای اتصالات صنعتی دو نکته را به کاربرد نشان میدهند. نکته اول این است که چقدر قادر به تحمل استرس هستند. نکته دوم بیان کننده این است که چه نوع ابزاری برای سفت کردن آنها باید استفاده شود.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .