تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

قیمت رابیتس

تاریخ به روز رسانی :1403/04/029:29
کدشرحقیمتستونچشمه(cm)وزن (گرم)عرض (cm)طول (cm)محل بارگیری
1رابیتس 420 گرم 9 ستون45,0001342060240کارخانه
2رابیتس 800 گرم 9 ستونتماس1380060240کارخانه
3رابیتس 650 گرم 9 ستونتماس1365060240کارخانه
4رابیتس 700 گرم 9 ستونتماس1370060240کارخانه
5رابیتس 600 گرم 9 ستونتماس1360060240کارخانه
6رابیتس 370 گرم 9 ستونتماس1337060240کارخانه
7رابیتس 400 گرم 9 ستون17,8001340060240کارخانه
8رابیتس 500 گرم 9 ستونتماس1350060240کارخانه
9رابیتس 320 گرم 9 ستون16,4501332060240کارخانه
10رابیتس 350 گرم 9 ستونتماس1335060240کارخانه
11رابیتس 360 گرم 9 ستونتماس1336060240کارخانه
12رابیتس 800 گرم 13 ستونتماس1380060240کارخانه
13رابیتس 910 گرم 13 ستون56,0001391060240کارخانه
14رابیتس 950 گرم 13 ستون32,0001395060240کارخانه
15رابیتس 1000 گرم 13 ستون60,00013100060240کارخانه
16رابیتس 1030 گرم 13 ستون34,00013103060240کارخانه
17رابیتس 1080 گرم 13 ستون39,00013108060240کارخانه
18رابیتس 1180 گرم 13 ستون41,00013118060240کارخانه
19رابیتس 1220 گرم 13 ستونتماس13122060240کارخانه
20رابیتس 1250 گرم 13 ستون41,00013125060240کارخانه
21رابیتس 1350 گرم 13 ستونتماس13135060240کارخانه
22رابیتس 1270 گرم 13 ستونتماس13127060240کارخانه
23رابیتس 1300 گرم 13 ستونتماس13130060240کارخانه
24رابیتس 1210 گرم 13 ستون68,00013121060240کارخانه
25رابیتس 1120 گرم 13 ستونتماس13112060240کارخانه
26رابیتس 1150 گرم 13 ستون77,50013115060240کارخانه
27رابیتس 1160 گرم 13 ستونتماس13116060240کارخانه
28رابیتس 1200 گرم 13 ستونتماس13120060240کارخانه
29رابیتس 1060 گرم 13 ستون38,00013106060240کارخانه
30رابیتس 1090 گرم 13 ستونتماس13109060240کارخانه
31رابیتس 1100 گرم 13 ستونتماس13110060240کارخانه
32رابیتس 1110 گرم 13 ستونتماس13111060240کارخانه
33رابیتس 980 گرم 13 ستونتماس1398060240کارخانه
34رابیتس 1010 گرم 13 ستونتماس13101060240کارخانه
35رابیتس 1040 گرم 13 ستونتماس13104060240کارخانه
36رابیتس 1050 گرم 13 ستونتماس13105060240کارخانه
37رابیتس 920 گرم 13 ستونتماس1392060240کارخانه
38رابیتس 930 گرم 13 ستونتماس1393060240کارخانه
39رابیتس 960 گرم 13 ستون61,0001396060240کارخانه
40رابیتس 970 گرم 13 ستونتماس1397060240کارخانه
41رابیتس 850 گرم 13 ستون63,0001385060240کارخانه
42رابیتس 870 گرم 13 ستونتماس1387060240کارخانه
43رابیتس 880 گرم 13 ستونتماس1388060240کارخانه
44رابیتس 890 گرم 13 ستونتماس1389060240کارخانه
45رابیتس 900 گرم 13 ستونتماس1390060240کارخانه
46رابیتس 810 گرم 13 ستونتماس1381060240کارخانه
47رابیتس 820 گرم 13 ستونتماس1382060240کارخانه
48رابیتس 830 گرم 13 ستونتماس1383060240کارخانه
49رابیتس 750 گرم 13 ستونتماس1375060240کارخانه
50رابیتس 770 گرم 13 ستونتماس1377060240کارخانه
51رابیتس 790 گرم 13 ستونتماس1379060240کارخانه
52رابیتس 660 گرم 13 ستونتماس1366060240کارخانه
53رابیتس 690 گرم 13 ستونتماس1369060240کارخانه
54رابیتس 700 گرم 13 ستونتماس1370060240کارخانه
55رابیتس 710 گرم 13 ستونتماس1371060240کارخانه
56رابیتس 730 گرم 13 ستونتماس1373060240کارخانه
57رابیتس 600 گرم 13 ستونتماس1360060240کارخانه
58رابیتس 610 گرم 13 ستونتماس1361060240کارخانه
59رابیتس 620 گرم 13 ستونتماس1362060240کارخانه
60رابیتس 650 گرم 13 ستونتماس1365060240کارخانه
61رابیتس 500 گرم 13 ستونتماس1350060240کارخانه
62رابیتس 520 گرم 13 ستونتماس1352060240کارخانه
63رابیتس 540 گرم 13 ستونتماس1354060240کارخانه
64رابیتس 550 گرم 13 ستونتماس1255060240کارخانه
65رابیتس 560 گرم 13 ستونتماس1356060240کارخانه


رابیتس چیست؟

توری رابیتس از ورق شبکه ای فلزی تولید شده که دارای ظاهری متفاوت با ورق ساده فلزی می باشد و دارای چشمه هایی در اندازه های متفاوت است. رابیتس ، به واسطه ی مزایای فراوانی که دارد دارای کاربرد گوناگون است. به همین دلیل با چشمه ها و ستون متفاوت تولید و عرضه می گردد. چشمه رابیتس می تواند به اشکال دایره ای، مربعی و لوزی اشاره کردکه بیشتر مورد استفاده هستند. از دیگر ملاحظات تولید رابیتس، سایز و زاویه ی شبکه رابیتس هست که بر چگونگی جذب انرژی و نحوه ی پخش آن در ورق رابیتس تاثیر خواهند گذاشت.

اندازه ی زاویه های شبکه رابیتس، استاندارد خاصی دارد. زاویه بزرگتر رابیتس مقاومت کمتری دارد زیرا فضای زیادی درون آن وجود خواهد داشت. اگر چه این زاویه ها خیلی کوچک بشوند نیز موجب کاهش مقاومت آن می شود. به همین دلیل لازم است تا زاویه مناسب آن رعایت شود. رابیتس بر اساس وزن و ستون نیز تقسیم بندی می شود. بر اساس ستون به این صورت که یک برگ رابیتس از تعداد مشخصی ستون تشکیل شده است، دلیل نام گذاری آن نیز همین می باشد. بر اساس وزن چون یک برگ رابیتس بسته به ضخامت ورقی که برای ساخت آن استفاده می شود وزن مخصوص به خود را دارد.

برتری تنوع در ستون به سبب موارد کاربرد آن متفاوت می باشد به عنوان مثال در سقف کاذب که انتظار انعطاف بیشتری از ورق داریم، از ورق نازک تر و منعطف تر استفاده می کنیم. معمولا برای نمای ساختمان از رابیتس 13 ستونی سنگین تر استفاده می کنند زیرا باید وزن سنگ نما را تحمل کند، اما در سقف های کاذب وزن رابیتس اهمیت چندانی ندارد و در مواردی کار را برای مجری ساخت سخت تر می کند. به طور کلی رابیتس ، ورق فولادی مشبکی است که از انواع ورق گالوانیزه گرم از ضخامت 0.25 تا 0.50 سانتیمتر ساخته شده که با استفاده از مفتول گالوانیزه  آرماتوربندی بصورت یک لایه به شبکه فرعی متصل می شود، باعث جلوگیری از ترک خوردگی در سطح موردنظر می گردد.

توری رابیتس یکی از مصالح در ساختمان سازی و پروژه های عمرانی در کنار دیگر محصولات گروه آنیل از جمله توری پرسی و توری مش کاربرد های فراوانی دارد. بهترین قیمت توری رابیتس را میتوانید از گروه تولیدی آهن آنیل بگیرید. از مصالح مهم و کاربردی در صنعت ساختمان‌سازی است که در جهت افزایش استحکام و شکل ‌پذیری مصالح ساختمانی دیگر به شمار می‌آید.

در واقع توری رابیتس فلزی که قطر کمتری نسبت به انواع دیگر دارد در شکل‌پذیری مصالح ساختمانی به چشم می‌خورند، بدین ترتیب که برای انجام طرح داخلی ساختمان مانند اجرای فونداسیون داخلی و نیز گچ‌کاری و یا برای ساخت نور مخفی درون ساختمان از آن‌ها استفاده می‌شود.

قیمت رابیتس

قیمت رابیتس در تهران بستگی به عوامل متعدد دارد، که به طور کلی یکی از مهمترین آنها ورق گالوانیزه می باشد. به دلیل اینکه راویز از ورق گالوانیزه تشکیل می‌شود و قیمت ورق گالوانیزه روی قیمت دقیق رابیتس موثر است و تاثیر مستقیم میگذارد هر چه قیمت آن بالاتر برود قیمت رابیتس هم افزایش پیدا می‌کند.

آزمایش ها نشان داده اند که ظرفیت ساختاری لبه رابیتس ، با حمایت کمتر رشته سیم ها، متصل است. به همین دلیل به مراتب قدرت تحمل بار کم تری را  نسبت به نقاط مرکزی راویز دارد. انتخاب یک توری با نوع مناسب آن موجب پیوستگی عمومی دیوار می شود. این کار باعث می شود از هرگونه ترک خوردگی و جدا شدگی در کار جلوگیری شود. تناسب تعداد خریداری شده رابیتس بخاطر اینکه ابعاد ۲.۴۰ * ۰.۶ سانتیمتر می باشد، سایز اتصال دهنده مهم است. برای نصب مستقیم به سایر اعضای قاب، از قاب C 1063 استفاده می شود.

راهنمای خرید رابیتس

کارشناسان فروش آهن آنیل، مشخصات و ویژگی رابیتس اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین به ‌روزسانی را در لیست قیمت جمع آوری کرده اند. عمده مصرف رابیتس در صنعت ساخت وساز است. رابیتس بیشتر برای انجام گچ کاری سقف، سیمان کاری نما و همچنین نگه داری ملات به منظور سنگ کاری استفاده می شود.

به این صورت که ابتدا رابیتس توسط سیم رابیتس بندی به میلگرد متصل می گردد و عملیات کچ کاری برروی آن انجام می شود. رابیتس سقف، به خصوص راویزکاری سقف آشپزخانه و پذیرایی به این صورت انجام می گیرد. رابیتس در آرک و اوپن آشپزخانه، المان های شهری، ترمیم ترک های ایجاد شده، سقف شیروانی و آلاچیق ها مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد رابیتس در مواردی اعم از: ساخت قفس آهنی با مقاومت بالایی که دارد بجای استفاده از توری مرغی است، همچنین سایز مناسب چشمه های رابیتس علاوه بر امکان ورود هوا، آب و نور از ورود موارد دیگر جلوگیری می کند. رابیتس در صنعت مجسمه سازی به خصوص پیکرتراشی از محبوبیت خاصی  در بین هنرمندان برخوردار است. مجسمه سازان از رابیتس برای فرم دادن سطوح سه بعدی پیچیده و منحنی های مرکب که در آخر با گچ یا خاک رس و یا مواد دیگر پوشانده می شوند استفاده می شود. تولید رابیتس با توجه به سفارش مشتری و نوع کاربرد با وزن های زیر تولید میگردد:

  • رابیتس سنگین: رابیتس بالای 900 گرم
  • رابیتس متوسط: رابیتس با وزن 810 و 840 گرم
  • رابیتس سبک: رابیتس با وزن کمتر از 600 گرم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .