لیست وزن

 

قیمت لوله صنعتی ضخامت 2 یاران

تاریخ به روز رسانی :10:271401/11/10
کدشرحقیمتضخامتقطرطولوزن هر شاخهمحل بارگیری
1لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13 میلیمتر یاران30,73521363.29کارخانه تهران
2لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13.5 میلیمتر یاران30,735213.563.44کارخانه تهران
3لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 14 میلیمتر یاران30,73521463.59کارخانه تهران
4لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 14.5 میلیمتر یاران30,735214.563.73کارخانه تهران
5لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 15 میلیمتر یاران30,73521563.89کارخانه تهران
6لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 16 میلیمتر یاران30,73521664.18کارخانه تهران
7لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 17.2 میلیمتر یاران30,735217.264.54کارخانه تهران
8لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 18 میلیمتر یاران30,73521864.78کارخانه تهران
9لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 19 میلیمتر یاران30,73521965کارخانه تهران
10لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 20 میلیمتر یاران30,73522065.4کارخانه تهران


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .