تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

واحد فروش قالب و داربست

Image

قیمت چسب بتن

تاریخ به روز رسانی :1403/03/318:34
کدشرح کالاقیمتواحدبسته بندی
1نانو چسب آببندی x100 - گالن 4 لیتری1,010,000لیتر4 لیتری
2نانو چسب آببندی x100 - گالن 20 لیتری979,999لیتر20 لیتری
3چسب بتن آببند - 1 کیلویی867,000کیلوگرمیک کیلوگرمی
4چسب بتن آببند - 3.5 کیلویی782,998کیلوگرم3.5 کیلوگرمی
5چسب بتن آببند - 8 کیلویی746,998کیلوگرم8 کیلوگرمی
6چسب بتن آببند - 20 کیلویی727,000کیلوگرم20 کیلوگرمی
7چسب بتن استحکامی - 1 کیلویی762,000کیلوگرمیک کیلوگرمی
8چسب بتن استحکامی -3.5 کیلویی686,000کیلوگرم3.5 کیلوگرمی
9چسب بتن استحکامی - 8 کیلویی658,000کیلوگرم8 کیلوگرمی
10چسب بتن استحکامی - 20 کیلویی618,000کیلوگرم20 کیلوگرمی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .