تمامی قیمت ها ، بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

جدول وزن قالب فلزی بتن

تمامی مشخصات و جداول مربوطه به قالب فلزی بتنرا در این لینک می توانید مشاهده کنید . 

برای مشاهده جدول جامع وزن قالب فلزی بتن روی دکمه زیر کلیک کنید .

واحد فروش قالب و داربست

Image

قیمت قالب تسمه ای لبه 6 -درجه 1

تاریخ به روز رسانی :1403/03/318:11
کدشرح کالاقیمت ( هر کیلوگرم )وزننوع ورقنوع جوشضخامت ورقعرض تسمه
1قالب تسمه ای لبه 6 - 100*10490007.3فولاد مبارکهCo23 میل6cm
2قالب تسمه ای لبه 6 - 100*1547,0008.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
3قالب تسمه ای لبه 6 - 100*2047,00010.6فولاد مبارکهCo23 میل6cm
4قالب تسمه ای لبه 6 - 100*2547,00012فولاد مبارکهCo23 میل6cm
5قالب تسمه ای لبه 6 - 100*3047,00013.4فولاد مبارکهCo23 میل6cm
6قالب تسمه ای لبه 6 - 100*3547,00015فولاد مبارکهCo23 میل6cm
7قالب تسمه ای لبه 6 - 100*4047,00018.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
8قالب تسمه ای لبه 6 - 100*4547,00020.3فولاد مبارکهCo23 میل6cm
9قالب تسمه ای لبه 6 - 100*5047,00021.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
10قالب تسمه ای لبه 6 - 150*1047,00010.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
11قالب تسمه ای لبه 6 - 150*1547,00013.1فولاد مبارکهCo23 میل6cm
12قالب تسمه ای لبه 6 - 150*2047,00015.4فولاد مبارکهCo23 میل6cm
13قالب تسمه ای لبه 6 - 150*2547,00017.7فولاد مبارکهCo23 میل6cm
14قالب تسمه ای لبه 6 - 150*3047,00020.1فولاد مبارکهCo23 میل6cm
15قالب تسمه ای لبه 6 - 150*3547,00022.3فولاد مبارکهCo23 میل6cm
16قالب تسمه ای لبه 6 - 150*4047,00024.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
17قالب تسمه ای لبه 6 - 150*4547,00027.1فولاد مبارکهCo23 میل6cm
18قالب تسمه ای لبه 6 - 150*5047,00029.4فولاد مبارکهCo23 میل6cm
19قالب تسمه ای لبه 6 - 200*1047,00013.9فولاد مبارکهCo23 میل6cm
20قالب تسمه ای لبه 6 - 200*1547,00017فولاد مبارکهCo23 میل6cm
21قالب تسمه ای لبه 6 - 200*2047,00019.9فولاد مبارکهCo23 میل6cm
22قالب تسمه ای لبه 6 - 200*2547,00022.8فولاد مبارکهCo23 میل6cm
23قالب تسمه ای لبه 6 - 200*3047,00025.7فولاد مبارکهCo23 میل6cm
24قالب تسمه ای لبه 6 - 200*3547,00028.6فولاد مبارکهCo23 میل6cm
25قالب تسمه ای لبه 6 - 200*4047,00032.2فولاد مبارکهCo23 میل6cm
26قالب تسمه ای لبه 6 - 200*4547,00035.1فولاد مبارکهCo23 میل6cm


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .