لیست وزن

 

قیمت الکترود آما

تاریخ به روز رسانی :9:041401/11/10
کدشرحقیمتسایزاستانداردبرندحالتواحد
1الکترود آما بنگاه تهران51,7445E6013آمابستهکیلوگرم
2الکترود آما بنگاه تهران51,5604E6013آمابستهکیلوگرم
3الکترود آما بنگاه تهران85,5512E7018آمابستهکیلوگرم
4الکترود آما بنگاه تهران58,9452E6013آمابستهکیلوگرم
5الکترود آما بنگاه تهران58,0282.5E6013آمابستهکیلوگرم
6الکترود آما بنگاه تهران51,3773E6013آمابستهکیلوگرم
7الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6011آمابستهکیلوگرم
8الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6010آمابستهکیلوگرم
9الکترود آما بنگاه تهران11,1012E6012آمابستهکیلوگرم
10الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6015آمابستهکیلوگرم
11الکترود آما بنگاه تهرانتماس بگیرید2E6014آمابستهکیلوگرم


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .