لیست وزن

 

قیمت لوله آلومینیوم بنگاه تهران

تاریخ به روز رسانی :8:19-
کدشرحقیمتقطرضخامتحالت آلیاژبرندمحل بارگیری
1لوله آلومینیوم قطر خارجی 1/25 اینچ ضخامت 5 میلتماس بگیرید1.255شاخهسری 6000متفرقهبنگاه تهران
2لوله آلومینیوم قطر خارجی 3 اینچ ضخامت ۴ میلتماس بگیرید34شاخهسری 6000متفرقهبنگاه تهران
3لوله آلومینیوم قطر خارجی 4 اینچ ضخامت ۴ میلتماس بگیرید44شاخهسری 6000متفرقهبنگاه تهران
4لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 1 میلتماس بگیرید161شاخهسری 6000متفرقهبنگاه تهران
5لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2 میلتماس بگیرید182شاخهسری 6000متفرقهبنگاه تهران
6لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلتماس بگیرید202شاخهسری 6000متفرقهبنگاه تهران
7لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 2 میلتماس بگیرید222شاخهسری 6000متفرقهبنگاه تهران
8لوله آلومینیوم قطر خارجی ۲۵ ضخامت 2 میلتماس بگیرید252شاخهسری 6000متفرقهبنگاه تهران
9لوله آلومینیوم قطر خارجی ۲۵ ضخامت ۴ میلتماس بگیرید254شاخهسری 6000متفرقهبنگاه تهران
10لوله آلومینیوم قطر خارجی ۲8 ضخامت 3 میلتماس بگیرید283شاخهسری 6000متفرقهبنگاه تهران
11لوله آلومینیوم قطر خارجی 32 ضخامت 3 میلتماس بگیرید323شاخهسری 6000متفرقهبنگاه تهران


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .