لیست وزن

 

قیمت شیت اسید شوئی

تاریخ به روز رسانی :10:51-
کدشرحقیمتضخامتعرضطولبرندمحل بارگیریحالت
1ورق اسیدشویی ابعاد 1*2 مترتماس بگیرید212فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت
2ورق اسیدشویی ابعاد 1.25*2.5 مترتماس بگیرید21.252.5فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت
3ورق اسیدشویی ابعاد 1*2 مترتماس بگیرید2.512فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت
4ورق اسیدشویی ابعاد 1.25*2.5 مترتماس بگیرید2.51.252.5فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت
5ورق اسیدشویی ابعاد 1*2 مترتماس بگیرید312فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت
6ورق اسیدشویی ابعاد 1.25*2.5 مترتماس بگیرید31.252.5فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت
7ورق اسیدشویی ابعاد 1*2 مترتماس بگیرید412فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنعتی آنیل می باشد .